Τὰ ἰδικά μας ἰδιότυπα πάθη…

Share:

Η ΦΕΤΙΝΗ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι διπλὰ ὀδυνηρὴ γιὰ μᾶς τοὺς πιστούς. Πέρα ἀπὸ τὴ χαρμολύπη μας γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας, ἡ κυβέρνηση, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπαγόρευσε ὅλες τὶς ἀκολουθίες τῶν ἁγίων ἡμερῶν, κλείνοντας τοὺς ἱ. ναούς. Εἶναι ἕνα πρωτόγνωρο γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖο μᾶς θυμίζει τοὺς χρόνους τῶν πρωτοχριστιανικῶν διωγμῶν. Οὔτε στὴν πάλαι ποτὲ Σοβιετία δὲν ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα, παρὰ μονάχα στὴν Ἀλβανία τοῦ χριστιανομάχου Χότζα. Θρηνοῦμε, κλεισμένοι στὰ σπίτια μας, διότι μᾶς στέρησαν τὴ συμμετοχή μας στὴ λατρευτικὴ ζωή τῆς ἱερότατης αὐτῆς ἑβδομάδος. Μᾶς ἀπέκοψαν ἀπὸ τὴ δυνατότητα νὰ γίνουμε μέτοχοι τοῦ Θείου Πάθους, νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δι’ ἡμᾶς παθόντα Κύριό μας στὸ σταυρό, στὴν ταφὴ καὶ στὴν ἔνδοξο ἀνάστασή Του. Ἐκεῖνοι ποὺ χαίρονται καὶ παίρνουν τὴν ἐκδίκησή τους, γιὰ τὴν πνευματική μας αὐτὴ ἀπομόνωση, «γιὰ τὸ καλό μας», εἶναι ὁ διάβολος καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ὄργανά του. Αὐτοί, ποὺ κάθε χρόνο, αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες, χύνουν πικρὴ χολὴ γιὰ τὸ Χριστό, προσπαθώντας νὰ Τὸν συκοφαντήσουν, μὲ ἀνίερα δημοσιεύματα, μὲ χαλκευμένα δῆθεν ἐπιστημονικὰ «πορίσματα», μὲ τηλεοπτικές, ραδιοφωνικὲς καὶ διαδικτυακὲς μεγαλόστομες παρεμβάσεις καὶ βλάσφημες ταινίες. Χαίρονται οἱ τέκτονες ποὺ τὸ βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης «ἑορτάζουν» τὸ θάνατο τοῦ «μύστη» Ἰησοῦ μὲ ἀρτύσιμο δεῖπνο καὶ οἱ ἄθεοι ποὺ κρεοφαγοῦν τὴ Μ. Παρασκευή! Ἐμεῖς, οἱ ἰδιότυπα φυλακισμένοι στὰ σπίτια μας, τί πρέπει νὰ κάμουμε; Νὰ συντριβοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νὰ κλάψουμε γιὰ τὶς προσωπικές μας ἁμαρτίες καὶ γιὰ τὴν ἀποστασία τοῦ σύγχρονου κόσμου. Παράλληλα νὰ μὴ ἀπογοητευτοῦμε, προσμένοντας πὼς μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν «σταύρωσή» μας θὰ ἔλθει ἡ «ἀνάστασή» μας! Ὁ Χριστός μας θὰ ἀναστηθεῖ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς καὶ θὰ διασκορπισθοῦν ὡς καπνός, οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ!

Previous Article

«ΦΘΑΣΑΝΤΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Next Article

Οι διαφαινόμενοι σκοποί της λεγόμενης «πανδημίας» του κορωναϊού

Διαβάστε ακόμα