Τὰ «ἱερὰ μαστιγώματα» τοῦ ἰνδουϊσμοῦ!

Share:

ΕΧΟΥΜΕ ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὸν πρωτογονισμὸ τῶν ἀνατολικῶν θρησκευμάτων καὶ στὶς τραγικὲς συνέπειες ποὺ ἔχουν στοὺς ἄτυχους λατρευτές τους. Ἰδοὺ μία χαρακτηριστικὴ περίπτωση: «Αἴ­σθηση προκαλεῖ βίντεο ποὺ καταγράφει νεαρὲς γυναῖ­κες νὰ δέχονται χτυπήματα ἀπὸ μαστίγιο στὰ χέρια καὶ στὴν πλάτη, στὸ πλαίσιο ἰνδουϊστικῆς θρησκευτικῆς τελετῆς. Ἡ ἱεροτελεστία αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι γιατρεύει ἀσθένειες καὶ διώχνει τὰ “διαβολικὰ πνεύματα”. Βίντεο τοῦ Ruptly δείχνει γυναῖκες νὰ γονατίζουν περιμένοντας νὰ δεχτοῦν χτυπήματα μὲ μαστίγιο στὰ χέρια καὶ στὶς πλάτες τους. Σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση, ἂν μία γυναίκα δὲν αἰσθανθεῖ πόνο σημαίνει ὅτι ἔχει πέσει θῦμα σκοτεινῶν δυνάμεων. Ὅταν ὁ ἱερέας μαστιγώσει τὴ γυναίκα, ἂν ἐκείνη δὲν αἰσθανθεῖ πόνο σημαίνει ὅτι ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ δαιμόνια. Τὰ διαβολικὰ πνεύματα, μετὰ ἀπὸ σειρὰ μαστιγωμάτων, θὰ φύγουν ἀπὸ τὸ γυναικεῖο σῶμα”, ἐξήγησε κάτοικος τῆς περιοχῆς στὸ Ruptly» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βεβαιώνει πὼς «οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν (εἶναι) δαιμόνια» (Ψάλμ. 95, 5), τὰ ὁποῖα τυραννοῦν ἀνηλεῶς αὐτοὺς ποὺ τὰ λατρεύουν. Καὶ ὅμως οἱ «δικοί» μας θιασῶτες τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν κ. Βαρθολομαῖο, θεωροῦν τὶς δαιμονοθρησκεῖες τοῦ κόσμου, καὶ ἐν προκειμένῳ τὸν Ἰνδουισμό, ὡς «διαφορετικοὺς δρόμους ἀναγωγῆς στὸ Θεό»! Ὅτι δῆθεν «προσφέρουν σωτηρία», ἀπομειώνοντας καταφανῶς τὴν ἐν Χριστῷ ἀπολύτρωση! Φρίκη!

Previous Article

Ασθένειες και Θεία Κοινωνία

Next Article

«Τῶν ἀσκητῶν τὸ καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν»

Διαβάστε ακόμα