Τὴν Συνοδικότητα ποὺ τώρα παραγνωρίζουν, θὰ τὴν βροῦν μπροστά τους

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ “χαρὰ” ποὺ δοκίμασαν ὅσοι ἔχουν ἐπιλέξει τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”, ἀπὸ τὴν πρόσφατη μνημόνευση – “ἀναγνώριση” ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, δὲν ἄφησε περιθώρια ἀναφορᾶς στὸ ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦταν ἀποτέλεσμα παραγνώρισης τῆς Συνοδικῆς στάσης.

Ἡ μνημόνευση – “ἀναγνώριση” τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴ πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, δὲν ἦταν θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐμπαθῶς ὅμως τὸ παρέβλεψαν. Αὐτὸ ποὺ λησμόνησαν καὶ τὸ ὁποῖο μὲ τόση σπουδὴ προσ­πέρασαν, θὰ τὸ βροῦν μπροστά τους. Ὅταν θὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ ἀντικανονικὴ καὶ ἀντισυνοδικὴ αὐτὴ πρακτική, πιθανότατα νὰ ἐνθυμηθοῦν τὴ συνοδικότητα καὶ μάλιστα μὲ ἔντονο τρόπο. Τὴν ἀντισυνοδικὴ αὐτὴ πρακτικὴ θὰ τὴ βροῦν μπροστά τους.

Σὲ ἄλλες περιπτώσεις θὰ ἀντιδροῦσαν καὶ πολὺ ἔντονα μάλιστα, ὑποδεικνύοντας τὴ συνοδικὴ ὁδό. Ὡς μὴ ἀναστρέψιμη πρόβαλαν τὴ μνημόνευση – “ἀναγνώριση” τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴ πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”. Τὴ “χαρά” τους διετράνωνε, ὁ ἰσχυρισμὸς περὶ “ἀδυναμίας” ἀνάκλησής της.

Μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης γιὰ τὴ μνημόνευση – “ἀναγνώριση” ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, παραγνώρισαν τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ δὲν ἐξέφραζε τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, σπεύδοντας μάλιστα νὰ διακηρύξουν τὴν κανονικότητά της. Τὴν κανονικότητα τῆς μνημόνευσης – “ἀναγνώρισης” πῶς τὴν ἀνακάλυψαν; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος “ἀποτελεῖ τὴν ἀνωτάτην ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου” (Καταστατικὸ Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἄρθρο 3,1). Αὐτὸ γιατί τὸ προσπερνοῦν; Τόσο εὔκολα λησμόνησαν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος “ἀποτελεῖ τὴν ἀνωτάτην ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου” καὶ ὄχι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφτανε αὐτό, ὑπέδειξαν καὶ σὲ Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος εἶχε διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ αὐτὴ στάση, τὴ μονόδρομη ἐπιλογὴ τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Αὐτὴ τὴν ἄτοπη ὑπόδειξη, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ τὴν προβάλλουν. Τὴν πρόβαλαν μὲ ἀνοίκειο καὶ χωρὶς χριστιανικὴ εὐπρέπεια τρόπο, πάλιν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ “Οὐκρανικοῦ” σὲ Ὀρθόδοξο Κληρικὸ (δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἀναφέρω τὸ ἀπρεπὲς λεκτικό, μὲ τὸ ὁποῖο προβλήθηκε). Ἡ πολεμικὴ ἐμπάθεια μετέτρεψε τὸν δυνητικὸ χαρακτῆρα τῆς διακοπῆς μνημοσύνου σὲ ἄκρως ὑποχρεωτικό, θέτοντας μὲ καγχασμὸ τὸ δίλημμα “ἢ τὸ ἀποδέχεσαι ἢ διακόπτεις τὸ μνημόσυνο”, λὲς καὶ αὐτοὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις αὐτὸ ἔχουν ἐφαρμόσει. Δὲν εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά ποὺ ἀντιστρατεύονται ἐπισημάνσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, προκαλώντας σύγχυση.

Ἡ μνημόνευση – “ἀναγνώριση” τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴ πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, ἔγινε ἀφορμὴ παραγνώρισης τῆς ἀντικανονικῆς καὶ ἀντισυνοδικῆς αὐτῆς πράξης, ἀπὸ ὅσους ἐμπαθῶς ἔχουν ἐπιλέξει τὴ μονομέρεια στὸ “Οὐκρανικό”. Τὴν ἀντισυνοδικὴ αὐτὴ πρακτικὴ θὰ τὴ βροῦν μπροστά τους.

Ἐὰν δὲν συνέλθει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχει προκύψει, θὰ ἀναφέρονται μὲ τὴν πρέπουσα ἀκρίβεια, ὅτι ἡ μνημόνευση – “ἀναγνώριση” τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴ πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν “Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου; Ἔτσι τουλάχιστον θὰ καταγράφεται ἡ πραγματικότητα καὶ ὅτι αὐτὸ ἔγινε χωρὶς τὴ δέουσα συνοδικὴ ἀπόφαση, γεγονὸς ποὺ θὰ τοὺς θυμίζει τὴν ἀσυνέπειά των. Τὴν ἀντισυνοδικὴ αὐτὴ πρακτικὴ θὰ τὴ βροῦν μπροστά τους.

Previous Article

Βαθύ το σχίσμα στην Ορθοδοξία

Next Article

Κανεὶς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος εἰς τὸ Φανάρι

Διαβάστε ακόμα