Τὴν χειροτονίαν ἠμαύρωσε…

Share:

Τὴν Κυριακὴν 26ην Ἰανουαρίου 2020 ἐτελέσθη ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐπιλεγμένου ἀπὸ τὸ Φανάρι Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακεὶμ Ἀρχοντοῦ, ὡς βοηθοῦ τοῦ Σεβ. Βελγίου μὲ τὸν τί­τλον Ἀπολλωνιάδος. Εἶναι πρά­γματι λυπηρὸν ἕνας κληρικὸς νὰ ἀναλαμβάνη τὴν ἀντικανονικὴν θέσιν τιτουλαρίου Ἐπισκόπου. Ἔτι λυπηρότερον ἦτο ὅτι, ὅταν ἐτέθη εἰς προσκύνησιν τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον, προσῆλθον καὶ οἱ ἑτερόδοξοι κληρικοὶ νὰ τὸ ἀσπασθοῦν, τοῦ Σεβ. Κηφισίας χοροστατοῦντος εἰς τὸ δεσποτικόν! Τὸ πλέον λυπηρὸν ὅμως ἦτο ὁ ἐναγκαλισμὸς τοῦ νεοχειροτονηθέντος μὲ τοὺς ἑτεροδόξους! Πῶς θὰ πορευθῆ αὐτὴ ἡ διακονία, ὅταν εἶναι ἀντικανονικὴ καὶ ὅταν αἱρετικοί σοῦ εὔχωνται καλὴν διακονίαν;

Previous Article

Εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν»;

Next Article

«Πρὸ τῶν πυλῶν ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια»