Τὸν ΥΠΕΞ ΗΠΑ εἰς τὴν οἰκίαν! Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ρωσίας;

Share:

Παραδομένη εἰς τὰς ἀγκάλας τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ Κυβέρνησις. Σοβαρὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ σημαίνει νὰ ἑλίσσεσαι μεταξὺ τῶν μεγάλων δυνάμεων, ἀλλὰ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς δρᾶ μονοπλεύρως: τὸν μὲν ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ κ. Μ. Πομπέο φιλοξενεῖ εἰς τὴν οἰκίαν του εἰς τὸ Ἀκρωτήριον Χανίων, τὸν δὲ Πρωθυπουργὸν τῆς Ρωσίας οὔτε νὰ τὸν συναντήση! Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «fmvoice.gr» τῆς 28ης Σεπτεμβρίου 2020:

«Μὲ δεδομένες τὶς κρίσιμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς παράγοντες στὴν περιοχή, ἡ Ἀθήνα προχώρησε σὲ μία πρωτοφανῆ ἀπρέπεια ἔναντι τῆς Μόσχας.

Ἐνῷ ἔχει συναντήσει ἐκπροσώπους πολυεθνι­κῶν, κυβερνητικοὺς παράγοντες διαφόρων χωρῶν (ἀκόμη καὶ σπάζοντας τὸ πρωτόκολλο ὑποδεχόμενος ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν, ἀκόμη καὶ τὸν Χάφταρ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἰδιότητα), δὲν βρῆκε οὔτε πέντε λεπτὰ τῆς ὥρας, γιὰ νὰ βρεθεῖ τὲτ α τὲτ μὲ τὸ Νο 2 τῆς ρωσικῆς ἡγεσίας.

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ρωσίας Μιχαὴλ Μισούστιν βρέθηκε στὴ χώρα μας τὰ τελευταῖα 24ωρα, γιὰ νὰ πραγματοποιήσει ἰδιωτικὴ ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὥστε νὰ ἐκπληρώσει ἕνα προσωπικὸ τάμα, ὅπως ἀναφέρουν τὰ ρωσικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης.

Διασταυρωμένες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐδῶ καὶ σχεδὸν τρεῖς ἑβδομάδες ὑπῆρξε σειρὰ ἐπαφῶν στὶς δύο πρωτεύουσες, γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπίσκεψης, ἔστω κι ἂν εἶχε ἀποδοθεῖ ὁ τίτλος τῆς ἰδιωτικῆς. Ὡστόσο, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος προκύπτει ὅτι στὴν Ἀθήνα ἐπικράτησε ἡ ἄποψη νὰ μὴ διαταραχθεῖ ἡ σχέση μὲ τὶς ΗΠΑ, καθὼς λίγο μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση γιὰ ἐπίσκεψη τοῦ Μ. Μισούστιν στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἀμερικανοῦ ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὰ Χανιά!

Τελικά, χάθηκε μία ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ εὐκαιρία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ ἀναπτύξει τὶς θέσεις της σχετικὰ μὲ τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς «παῖκτες» τῆς περιοχῆς, ποὺ διαθέτει ἀποτελεσματικὴ παρέμβαση στὶς ἐξελίξεις. Ἀντίθετα, ὅπως ὅλα δείχνουν, βάρυνε περισσότερο ἡ διατήρηση τῶν σχέσεων μὲ τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα, ἂν καὶ ἡ διγλωσσία ποὺ χρησιμοποιεῖ (ἄλλα λέει ὁ Τρὰμπ κι ἄλλα τὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διὰ τῶν ἐκπροσώπων του στὴ Οὐάσιγκτον καὶ Ἀθήνα) ἀφήνει περιθώρια περαιτέρω προκλήσεων στὴν Ἄγκυρα.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μὲ βάση τὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ τὰ μέσα Αὐγούστου (βλ. «Ἑλληνοτουρκικά: Niet στὸν Βλαδίμηρο, Ja στὴν Ἀνγκέλα!») ἡ Μόσχα εἶχε προσφερθεῖ νὰ μεσολαβήσει στὴν Ἄγκυρα, μὲ στόχο νὰ ὑπάρξει ἀποκλιμάκωση τῆς ἔντασης καὶ ἐπαναπροσέγγισης μὲ τὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ τελικὰ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἀπάντησε ποτὲ στὴ ρωσικὴ προσφορά…

Σημειώνουμε ὅτι λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη Μισούστιν στὸ Ἅγιο Ὄρος, εἶχαν διαπιστωθεῖ κρούσματα κορωνοϊοῦ, σὲ Μοναστήρια, ἀφήνοντας ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐπιβληθεῖ καραντίνα, ἀλλὰ τελικὰ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου πρωθυπουργοῦ πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Ὅπως ἀναφέρουν, μάλιστα, τὰ ρωσικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, τὰ ὁποῖα ἐπικαλοῦνται τὸ ΑΠΕ, ὁ Μ. Μισούστιν παρέδωσε στοὺς Ἁγιορεῖτες μεγάλες ποσότητες ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καὶ μέσων ἀτομικῆς προστασίας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, τὰ ὁποῖα ἔφερε ἀπὸ τὴ Ρωσία, ἐνῷ ἐπισκέφθηκε τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μοναστικὴ κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχασε (ἢ παρέλειψε σκόπιμα) μία ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ μεταφέρει στὴ ρωσικὴ ἡγεσία τὶς ἑλληνικὲς θέσεις σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῷ ἡ στάση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς δημιουργεῖ νέο χάσμα στὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις, μὲ ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συνεπάγεται!».

Previous Article

5 Ὀκτωβρίου

Next Article

Κυβερνητικόν «ἀλαλούμ» μὲ τὴν θείαν Εὐχαριστίαν!

Διαβάστε ακόμα