Τὸν ἐκάλεσεν ὁ Πάιατ διὰ τῆς ΔΙΣ;

Share:

Ὁ Πατριάρχης καίτοι προσ­κεκλημένος ὑπὸ τῆς ΔΙΣ, μεταξὺ τῶν ἰδιαιτέρων συναντήσεών του ἦτο καὶ αὐτὴ μὲ τὸν πρώην Πρέσβυν κ. Τζ. Πάιατ. Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὰς συναντήσεις του μὲ τὴν ΠτΔ, τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ παραμένει ἀδικαιολόγητος ἐνδιάμεσα νὰ παρεμβάλλεται καὶ σύσκεψις μὲ τὸν κ. Πάιατ… Εἶναι πολιτειακὸς παράγων τῆς Ἑλλάδος; Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέλεξεν εἰς τὰς Ἀθήνας νὰ συν­αντήση μόνον τὸν ἀμερικανὸν ΠΡΩΗΝ πρέσβυν; Εἰς ἀνάρτησίν του εἰς κοινωνικὸν δίκτυον τῆς 22ας Νοεμβρίου 2021 ὁ κ. Πάιατ ἀναφέρει:

«Ἦταν μεγάλη τιμὴ νὰ δῶ τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, νὰ ἐκφράσω τὰ σέβη μου γιὰ τὴν 30ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισή του καὶ νὰ τὸν συγχαρῶ γιὰ τὶς ἱστορικὰ ἐπιτυχημένες ἐπισκέψεις του στὴν Οὐκρανία καὶ τὶς ΗΠΑ. Οἱ ΗΠΑ δεσμεύονται στὴ φιλία τους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας».

Previous Article

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τρία σημάδια της υπερηφάνειάς του

Next Article

Ο Βαρθολομαίος επισκέπτεται τις Η.Π.Α. αναζητώντας τον διάδοχό του