Τὸ Βατικανὸν «ἁγιοποίησε» κόπτας μάρτυρας!

Share:

  ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς θεολογικοὺς κύκλους, πὼς ὁ Παπισμός, μετὰ τὴν Β΄ Βατικανὴ «Σύνοδο» (1962-1965), «ἀνοίκτηκε» σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες, χαρακτηρίζοντάς τες ὡς «ἐλλειμματικὲς ἐκκλησίες». Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὴν αἱρετικὴ μονοφυσιτικὴ Κοπτικὴ «ἐκκλησία». Μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἀρχή, «ἀνακηρύσσει» ἁγίους καὶ ἐκτὸς τῆς παπικῆς «ἐκκλησίας»! Πρόσφατα «ἀνακήρυξε» ὡς «ἁγίους» κόπτες σφαγιασθέντες ἀπὸ μουσουλμάνους ἐξτρεμιστές. Ὁ κ. Ἐ. Κοσμίδης ἀποκάλυψε: Ὁ «Πάπας» Φραγκίσκος, ἐνέταξε «…στὸ ἁγιολόγιο τῶν παπικῶν κόπτες μάρτυρες. Πρόκειται γιὰ θύματα τῆς ἀγριότητας τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ τὸ 2015 συγκλόνισαν τὸν κόσμο». Καὶ σχολιάζει: «Σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο ὅμως, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε δόλιες πρακτικὲς καὶ μεθοδεύσεις τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἂν φέρουμε τὸ περιστατικὸ αὐτὸ στὰ δεδομένα τῆς Ὀρθοδοξίας, πρόκειται γιὰ ἀκραῖο σκανδαλισμό. Πῶς θὰ μποροῦσε ὁ θάνατος ἑνὸς ἤ περισσοτέρων ἀνθρώπων, ὅσο μαρτυρικὸς ἢ ἀποτρόπαιος καὶ ἂν εἶναι, νὰ τοὺς κατατάξει στὴ χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι; Ποιὸς ἆραγε ὁ συμβολισμὸς τῆς κίνησης αὐτῆς τῶν παπικῶν; Ποιὰ ἡ σκοπιμότητα τοῦ Πάπα πίσω ἀπὸ μία τέτοια ἀνιστόρητη ἐνέργεια; Ἡ ἐπιχειρούμενη ὁμογενοποίηση τῶν θρησκειῶν, μὲ ἀφορμὴ ἀκόμα καὶ ἕνα μαρτυρικὸ θάνατο, ἀποκαλύπτει μᾶλλον τοὺς ἴδιους τοὺς οἰκουμενιστὲς» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Συμπέρασμα: δὲν ἐνδιαφέρει τὸν «ἀλάθητο» ποιᾶς «ἐκκλησίας» εἶναι οἱ «ἅγιοι», ἀλλὰ ἡ πυρετώδης προώθηση τῆς φιλοδοξίας του νὰ γίνει ὁ παγκόσμιος πνευματικὸς ἡγέτης, ἀνεξαρτήτως πίστεως! Φοβερό!

Previous Article

Οι ευφημισμοί στην άμβλωση

Next Article

Η CIA είναι μια …. τρομοκρατική οργάνωση