Τὸ «Καλάμι» διαψεύδει τὸν πρ. Γαλλίας

Share:

Ἐνδιαφέρουσαν τροπὴν λαμβάνει ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐξωδίκου τοῦ πρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ πρὸς ΜΜΕ, καθὼς ἡ ἱστοσελὶς «kalami.us» διαψεύδει ὅτι ἔχει μηνυθῆ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον, ὡς ὁ ἴδιος ἰσχυρίσθη εἰς τὸ ἐξώδικον πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «kosmodromio.gr». Παραθέτομε ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀνάρτησιν τῆς 21ης Φεβρουαρίου 2021:

«…Τότε ἀσκήθηκαν ἀπειλὲς γιὰ “ἀγωγὲς” καὶ ἔγιναν “πιέσεις” στὸ “ΚΑΛΑΜΙ” ἀπὸ “τρίτους”, γιὰ νὰ ἀποσυρθεῖ τὸ δημοσίευμα. Φυσικά, αὐτὸ δὲν ἀποσύρθηκε, ἀλλὰ ἐμπλουτίστηκε μὲ συμπληρωματικό. Ἡ ἀπάντηση στοὺς “ἀπειλοῦντες”, ἡ πάγια τοῦ “ΚΑΛΑΜΙ”: «Ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα».

Πληροφορηθήκαμε ὅτι πρὶν δύο ἡμέρες, 19 Φεβρουαρίου 2021, ὁ Μητροπολίτης τώρα Χαλκηδόνος καὶ πρ. Γαλλίας, ἔστειλε “ἐξώδικο” στὴν ἱστοσελίδα Ἀθηνῶν “kosmodromio.gr”. Σὲ αὐτὸ ἀναφέρει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων:

«…στὰ οἰκεῖα σημεῖα τοῦ δημοσιεύματός σας παραπέμπετε καὶ σὲ σχετικὰ δημοσιεύματα, κατὰ τρόπον, ποὺ ὁ ἀναγνώστης νὰ μπορεῖ νὰ κατευθυνθεῖ καὶ διαβάσει καὶ περισσότερα συκοφαντικὰ γιὰ τὸ πρόσωπό μου καί, ἰδίως, παραπέμπετε στὴν ἱστοσελίδα «Τὸ Καλάμι», γιὰ τὰ ἐξόχως συκοφαντικὰ καὶ συνειδητὰ ψευδῆ δημοσιεύματα, τῆς ὁποίας ἔχω ἤδη προσ­φύγει ἁρμοδίως. …».

Παραβλέπουμε… περὶ δῆθεν “ἐξόχως συκοφαντικὰ καὶ συνειδητὰ ψευδῆ δημοσιεύματα”. Ὁ φάκελος τῆς ὑπόθεσης ὑπάρχει στὴν ἀστυνομία Παρισίων. Σὲ αὐτὸν καὶ οἱ καταθέσεις ἐμπλεκόμενων γιὰ τὰ περί… “κλοπῆς” κλπ. Καὶ ἐρχόμαστε στὴν φράση “ἔχω ἤδη προσφύγει ἁρμοδίως”. Γραπτὰ καὶ δημόσια λέμε στὸν Μητροπολίτη “γέροντα” Χαλκηδόνος Ἐμμανουὴλ (Ἀδαμάκη), σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά… ΠΟΤΕ, ΠΟΥ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο “προσέφυγες ἁρμοδίως” (δικαστικά);;;… Ἴσαμε σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2021, τὸ “ΚΑΛΑΜΙ” οὐδέποτε ἔλαβε “ἀγωγὴ” ἢ “ἐξώδικο” ἢ ὁποιασδήποτε μορφῆς ἔγγραφο ἢ καταγγελία ἢ ἁπλὰ ἔστω ἕνα email ἢ ὁτιδήποτε σχετικό, γιὰ τὸ ζήτημα…».

Previous Article

Ηταν ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας ήταν μια πράξη ευθύνης;

Next Article

«Εἶναι τὸ Ἰσλὰμ Φιλειρηνικόν;»

Διαβάστε ακόμα