Τὸ κράτος καραδοκεῖ κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Share:

Παρακολουθοῦμεν σήμερα τὰς ἀποπείρας ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἂς ἀναλογισθοῦν, ὅσοι ἐκ τῶν Ἁγιορειτῶν παραμένουν ἀμέριμνοι, πῶς ἡ ἱστορικὴ Ἱ. Μ. Ζυγοῦ κατέληξεν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἐκ τοῦ ἱστοτόπου «voria.gr»:

«Ὅταν ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος γύρω στὸ 958, ἐγκαταστάθηκε στὴν περιοχὴ τῆς Οὐρανούπολης καὶ συγκεκριμένα στὴ Μονὴ Ζυγοῦ, ὅπου ἄρχισε τὴν ἀθωνικὴ ἄσκησή του ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη ἑνὸς γέροντα μοναχοῦ τῆς περιοχῆς.

Ἡ Μονὴ Ζυγοῦ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Οὐρανούπολης, λίγα μέτρα ἔξω ἀπὸ τὴν ὀριογραμμὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἔκταση τῶν 5,5 στρεμμάτων ποὺ καλύπτει, οἱ 11 πύργοι ποὺ ἐνισχύουν τὰ τείχη της, καθὼς καὶ τὸ μεγάλο καθολικὸ ποὺ δεσπόζει στὸν χῶρο, ἀποδεικνύουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μοναστήρια τοῦ 11ου – 12ου αἰώνα, ὅπως ἄλλωστε προκύπτει καὶ ἀπὸ τὶς πηγές, ἐνῷ ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Προφήτη Ἠλία…

Ἡ Μονὴ Ζυγοῦ ἀποτελεῖ ἕνα σύνθετο ἀρχαιολογικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἀποσκοπεῖ στὴν ἔρευνα, μελέτη καὶ προβολὴ τῆς παλαιότερης ἀθωνικῆς μονῆς ποὺ ἔχει διασωθεῖ καὶ λειτουργεῖ ὡς χῶρος εἰσαγωγῆς στὴν πρώιμη ἁγιορείτικη ἱστορία καὶ μοναστηριακὴ ἀρχιτεκτονική…

Τὸ 1199 ἐρημώθηκε, ἴσως λόγω πειρατικῶν ἐπιδρομῶν, παραχωρήθηκε ὡς μετόχι στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου καὶ στὴν συνέχεια στὴ Μονὴ Βατοπαιδίου, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπαλλοτριώθηκε τὸ 1924. Μετὰ τὸν ἐπανακαθορισμὸ τῶν συνόρων του Ἁγίου Ὄρους, τὰ ἐρείπια τῆς μονῆς παρέμειναν ἐκτὸς τῶν ἁγιορείτικων διοικητικῶν ὁρίων».

Previous Article

Προετοιμάζεται ἐπίσκεψις κ. Μητσοτάκη εἰς Ἅγιον Ὄρος;

Next Article

Καθίζουν στο εδώλιο μοναχούς για τα εμβόλια και ούτε καν προκαταρκτική έχει διαταχθεί για τις παρακολουθήσεις