Τὸ Κράτος τοὺς ἄρπαξε τὸ παιδί, διότι δὲν ἤθελαν τὴν «ἀλλαγὴν φύλου» του!

Share:

ΕΧΟΥΜΕ ἆραγε συνειδητοποιήσει σὲ τί κόσμο ζοῦμε; Δεῖτε τὴν ἀκόλουθη φρικτὴ εἴδηση καὶ θὰ καταλάβετε: «Ὅταν οἱ γονεῖς δὲν ἐνέκριναν τὴν ἀλλαγὴ φύλου ποὺ ἤθελε ἡ 15χρονη, τὸ κράτος τοὺς ἀφαίρεσε τὴν ἐπιμέλεια! Ὅταν οἱ γονεῖς δὲν ἐνέκριναν τὴν ἀλλαγὴ φύλου, τὸ κράτος τοὺς πῆρε τὸ παιδί! Ὅταν στὴν Ἀγγλία 15χρονο κορίτσι ποὺ αὐτοπροσδιοριζόταν ὡς “ἄντρας”, θέλησε νὰ ἀλλάξει φῦλο καὶ δὲν στηρί-χθηκε σὲ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, τὸ κράτος τοὺς τὸ πῆρε καὶ τὸ ἔδωσε σὲ ἀνάδοχη οἰκογένεια. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Daily Mail, τὸ κορίτσι τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα δὲν ἔγιναν γνωστά, ἐνημέρωσε σχετικὰ τοὺς καθηγητές του στὸ σχολεῖο. Ὁ ὑποδιευθυντὴς τοῦ σχολείου μὲ λύπη του εἶπε στὸν πατέρα καὶ στὴ μητέρα πὼς τὸ παιδὶ ποὺ τόσο ἀγαποῦ­σαν θὰ τοὺς ἀφαιρεθεῖ. Ο ὑποδιευθυντὴς εἶπε στοὺς γονεῖς πὼς “ξέρω πὼς δὲν εἶναι ἀγόρι ἀλλὰ ἐκεῖνο ἔτσι αἰσθάνεται καὶ ἔτσι αὐτοπροσδιορίζεται. Σὲ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν μπορῶ νὰ σᾶς βοηθήσω, τὰ χέρια μου εἶναι δεμένα”. Ἡ Ἀγγλίδα εἰδικὸς στὴν ἐκπαίδευση Μισὲλ Μοὺρ δήλωσε προκαλώντας αἴσθηση πὼς “τὸ κράτος ἀφαιρεῖ τὴν ἐπιμέλεια παιδιῶν ἀπὸ τὶς οἰκογένειες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἀλλαγὴ φύλου σὲ αὐτά”. Ἡ Μοὺρ ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία της πὼς κάποια παιδιὰ ποὺ αἰσθάνονται νὰ εἶναι στὸ ἀντίθετο φῦλο, ἀλλάζουν φῦλο χωρὶς νὰ ἐξετάζεται ἐπαρκῶς τὸ θέμα αὐτὸ» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ναί, καλὰ διαβάσατε, στὸ ἑξῆς ὅποιος δὲν συντάσσεται μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων θὰ χάνει τὰ παιδιά του! Ὅποιος πάει κόντρα στὴν ἐπέλαση τοῦ σοδομισμοῦ καὶ θέλει τὰ παιδιά του φυσιολογικά, θὰ ἔχει τραγικὲς συνέπειες! Τὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἐδῶ!

Previous Article

Ποῖον ὑπηρετεῖ ὁ Σεβ. Δημητριάδος καὶ ἡ Ἀκαδημία του;

Next Article

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ 1958 ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ

Διαβάστε ακόμα