Τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαφωτίσεως

Share:

Ἐρίτιμη κυρία ὑπουργός,

Διάβασα στὸν ἡμερήσιο τύπο, ὅτι σκέπτεσθε νὰ εἰσαγάγετε τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαφωτίσεως σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἀρχίζοντας ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ Σᾶς πῶ ὅτι τὸ θεωρῶ ἀπαράδεκτο καὶ ἀντιπαιδαγωγικό. Θὰ Σᾶς μιλήσω σὰν παλαιὰ ’Εκπαιδευτικός. Καὶ ἐξη­­γοῦ­μαι:

Ὑπῆρξα φοιτήτρια στὸ ΕΚΠΑ στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα, τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Καλλιάφα. Ἐξαιρετικοῦ Παιδαγωγοῦ. Ὁ ἴδιος ἦταν φοιτητὴς τῶν Ἄντλερ, Γιούγκ καὶ Φρόϋντ, τῶν τριῶν Εἰσηγητῶν τῆς Ψυχολογίας τοῦ Βάθους.

Σᾶς μεταφέρω ἐπὶ λέξει, αὐτὰ ποὺ μᾶς εἶπε γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἀπὸ τὶς ἰδιόχειρες σημειώσεις ποὺ κρατοῦσα.

«Κυρίες καὶ Κύριοι! Θὰ γίνετε ἐκπαιδευτικοί. Θὰ διδάσκετε παιδιὰ Γυμνασίου. Θὰ γίνετε γονεῖς, πατέρες καὶ μητέρες. Ἐσεῖς θὰ μυήσετε τὰ παιδιὰ στὸ ὑπέροχο μυστικὸ τῆς ζωῆς. Ποτὲ τὸ σχολεῖο. Ποτὲ ὁ Δάσκαλος. Καὶ τὸ σχολεῖο καὶ ὁ δάσκαλος εἶναι ἀκατάλληλοι γι’ αὐτὸ τὸ ἱερὸ θέμα.

Ὁ πατέρας, θὰ μιλήση στὰ ἀγόρια. Ἡ μητέρα, στὰ κορίτσια. Μὲ πολλὴ προσοχή. Μὲ ἱερὸ δέος.

Θὰ ἐρωτήσετε: Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχη πατέρας; Τότε, θὰ μιλήση ἡ μητέρα.

Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχη μητέρα; Τότε, θὰ μιλήση ὁ πατέρας.

Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος;

Τότε, θὰ ἀφήσετε τὸ θέμα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Θὰ μεγαλώση τὸ παιδὶ καὶ θὰ τὸ ἐννοήση διά τῆς ζωῆς».

Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Καλλιάφα. Ἐρχόμαστε τώρα στὴ σημερινὴ πραγματικότητα:

Ὁ ὁμαδικὸς διαφωτισμὸς μέσα στήν αἴθουσα διδασκαλίας εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὸς καὶ ἐπικίνδυνος.

Ὅσο καὶ ἂν περάσουν ἀπὸ εἰδικὰ σεμινάρια οἱ ἐκπαιδευτικοί μας, ὅσο καὶ ἂν ἐπιμορφωθοῦν, οἱ ἐρωτήσεις τῶν παιδιῶν θὰ εἶναι τέτοιες καὶ τόσες, δεδομένου μάλιστα ὅτι τὰ τμήματα εἶναι μικτά, ὥστε τὸ θέμα θὰ ξεφύγη. Θὰ γελοιοποιηθῆ ἢ θὰ ἐκτραπῆ. Ἐπιτρέψτε μου δὲ τὴν ἔκφραση, θὰ αἰσχροποιηθῆ.

Παράδειγμα: Στὴ Σουηδία καὶ σὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐφαρμόστηκε πρὸ ἐτῶν «πιλοτικὰ» τὸ μάθημα τοῦ ὁμαδικοῦ σεξουαλικοῦ διαφωτισμοῦ. Ἀποτέλεσμα; Αὐξήθηκαν οἱ ἐγκυμοσύνες τῶν μαθητριῶν καί, κατὰ συνέπειαν, καὶ οἱ ἐκτρώσεις. Καταργήθηκε τότε ἀμέσως τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα.

Μπορεῖ, βέβαια, μερικὲς χῶρες νὰ τό συνεχίζουν. Ἐμᾶς ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας.

Ὡς πρὸς τὴν εἰσαγωγὴ δὲ τοῦ μαθήματος στὰ Νηπιαγωγεῖα, ἀφῆστε τὰ ἀγγελούδια αὐτὰ στὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς τους καὶ μὴ τὰ μολύνετε μὲ πράγματα ἀκατανόητα γι’ αὐτά.

Καὶ ἕνα τελευταῖο: Κι αὐτὸ ὁ ἀείμνηστος Καλλιάφας μᾶς τὸ εἶπε: Ρώτησαν τὸν Μεγάλο Παιδαγωγὸ Ἑρρῖκο Πεσταλότσι:

-Ποιὸ εἶναι τὸ καλύτερο σχολεῖο;

-Τὰ γόνατα τῆς Μητέρας, ἀπήντησε.

Κυρία ὑπουργός,

Ἀποσύρτε τὸ Νομοσχέδιο! Ἄν δὲν τὸ κάνετε, θὰ ἔχετε τὴν κατακραυγὴ ὅλων τῶν ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων, ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ σιωπηλὴ πλειοψηφία.

Κι ἂν τὸ περάσετε, βρῆτε τὸν ἡρωισμὸ νὰ τὸ ἀποσύρετε. Βέβαια, θὰ ὑπάρξουν καὶ οἱ ἀντίθετες φωνές. Ἀλλὰ ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία!

Μητέρες μᾶς χρειάζονται! Καὶ τέτοιες ὑπάρχουν πολλές. Ἔτσι ἡ Πατρίδα μας θὰ πάη μπροστά!

Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ

Οὐρανία Α. Λανάρα

τέως Γεν. Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε.

Φιλόλογος

Previous Article

Όχι στην Κερκόπορτα στον Έβρο!

Next Article

Ἐκτρωματικὰ τὰ συνοδικὰ δίπτυχα 2021

Διαβάστε ακόμα