«Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Μητέρα τῆς Οὐνίας»

Share:

Ἀπὸ τὰς δηλώσεις τοῦ ἐπικεφαλῆς τῶν Οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας διαφαίνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως συμφωνεῖ ὅτι τὸ Φανάρι εἶναι «Μητέρα» καὶ τῶν Οὐνιτῶν! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Κατὰ τὴ συνάντησή μας μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, δηλώσαμε ὅτι γιὰ τὴν οὐκρανική μας Καθολικὴ Ἐκκλησία τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία. Καὶ ἔτσι ἡ ἐπικοινωνία, ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἁγιότητα τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ ἐμᾶς» ἀνέφερε ὁ Οὐνίτης Ἀρχιεπίσκοπος.

Σύμφωνα μὲ τὸν Οὐνίτη Ἀρχιεπίσκοπο Svyatoslav Shevchuk, κατὰ τὴν πρόσφατη συν­άντησή του μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴ Ρώμη, συζητήθηκαν διάφορα θέματα.

«Καταρχάς, ἤθελα νὰ ἐξηγήσω ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τῶν Ἀνατολικῶν Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν σήμερα στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία. Γιὰ παράδειγμα, ἐμεῖς, οἱ φορεῖς τῆς βυζαντινῆς παράδοσης, ἔχουμε ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ ρωμαϊκὴ ἀποστολικὴ πρωτεύουσα ὡς πρὸς τὸ πῶς ἡ δουλειὰ τοῦ Πέτρου τοῦ Ἁγίου Πατέρα μπορεῖ νὰ γίνει διαφορετικά. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Παῦλος Β΄ ζήτησε ἀπὸ ὅλους στὸ Ut Unum Sint, λέγοντας, νὰ μὲ βοηθήσετε νὰ καταλάβω σήμερα πῶς μπορῶ νὰ ἐκτελέσω τὸ ἔργο μου διαφορετικά. Καὶ ἐδῶ εἴμαστε, ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τῆς παράδοσής μας, ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ προσφέρει», δήλωσε προσθέτοντας: «Καὶ θέλουμε νὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ μὲ ἄλλες Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες στὴν Εὐρώπη».

«Ἔχουμε λάβει ἐπίσης τὴν πρωτοβουλία νὰ ἔχουμε κάποιες ἐπαφὲς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες. Ἐπειδὴ σήμερα εἴμαστε μέλη αὐτῆς τῆς μικτῆς θεολογικῆς-καθολικῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ προφανῶς μᾶς βλέπουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ ὡς μέλη αὐτῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ὁμάδας. Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον γιὰ ἐμᾶς νὰ ἔχουμε τὴ δική μας ξεχωριστὴ φωνή, τὸ δικό μας ξεχωριστὸ στὺλ σὲ αὐτὸν τὸν διάλογο», δήλωσε.

Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν σημείωσε ὅτι δὲν εἶδε προσωπικὰ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους ἀδελφοὺς σὲ σχέση μὲ τὴ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὶς κοινὲς ρίζες. «Ἐπιπλέον, ὅταν θέλουμε νὰ ἀναζητήσουμε τρόπους, γιὰ νὰ προσεγγίσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, αὐτὸς ὁ δρόμος εἶναι νὰ βροῦμε κοινὸ ἔδαφος. Καὶ εἴμαστε ἑνωμένοι ἀπὸ μία κοινὴ Μητέρα», εἶπε.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου ὅτι προερχόμαστε ἀπὸ τὴν ἴδια βαπτιστικὴ κολυμβήθρα στὰ νερὰ τοῦ Δνείπερου. Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ ἴδιου Βαπτίσματος ποὺ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε.

«Ἂν ὁμολογήσουμε», εἶπε, «ὅτι μοιραζόμαστε τὴ χάρη τοῦ ἴδιου Βαπτίσματος, τότε θὰ συν­ειδητοποιήσουμε ὅτι μποροῦμε νὰ προσευχηθοῦμε μαζί. Γιατί ἂν προσευχόμαστε μαζί, ὁμολογοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ὡς Χριστιανούς. Ὁ πολιτιστικὸς πίνακας τοῦ χριστιανισμοῦ τοῦ Κίεβο στὴν ἱστορία μας, στὴν ταυτότητά μας, εἶναι τὰ θεμέλια ποὺ μᾶς ἑνώνουν ἤδη».

Previous Article

Ὁ Δήμαρχος Πατρέων καταργεῖ τὴν σχολικὴν προσευχήν!

Next Article

«Τὸ ΣτΕ σὲ 4 ἀποφάσεις του εἶπε τὸ αὐτονόητο, ἐπικαλούμενο τὴν ἰσότητα τῶν Ἑλλήνων»

Διαβάστε ακόμα