Τὸ παγκόσμιον οἰκονομικὸν φόρουμ (WEF) ζητεῖ τὴν ἀποποινικοποίησιν τῆς παιδεραστίας!

Share:

Δεῖτε σὲ τί ἐφιαλτικὸ κόσμο ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ παγκόσμια ἐλίτ: «Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ ζητήσει τὴν ἀποποινικοποίηση τοῦ σὲξ μὲ παιδιά, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ νόμοι κατὰ τῆς “ἀγάπης μὲ χάσμα ἡλικίας”, παραβιάζουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα μὲ μία ἐρευνητικὴ ἐργασία ποὺ παρουσιάστηκε στὸ WEF στὸ Νταβός, τὸ φαινόμενο τῶν παιδεραστῶν ἀντιπροσωπεύει τὴν προσπάθεια τῆς φύσης νὰ καθαρίσει τὴ γῆ καὶ νὰ “σώσει τὴν ἀνθρωπότητα” ἀπὸ τὸν ἑαυτό της. Τὰ ἐνήλικα ἄτομα ποὺ ἕλκονται ἀπὸ ἀνήλικους, εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ παράγουν μεγάλο ἀριθμὸ ἀπογόνων, σύμφωνα μὲ ἀκαδημαϊκὰ δεδομένα, καὶ ἀντίστοιχα οἱ “ἀνήλικοι” μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουν τὶς λεγόμενες “σχέσεις” μὲ ἐνήλικους, εἶναι στατιστικὰ λιγότερο πιθανὸ νὰ γίνουν ἀρχηγοὶ μεγάλων οἰκογενειῶν. Αὐτὸ ἀπευθύνεται στὸ ὅραμα τοῦ WEF νὰ καταστρέψουν τὴν οἰκογένεια, γιὰ νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμό. Τὸ WEF, τὸ ὁποῖο ἔδωσε ἐντολὴ στὰ κυρίαρχα μέσα ἐνημέρωσης νὰ ἀρχίσουν νὰ προωθοῦν τὴν ἀφήγηση, θέλει νὰ εἰσαγάγει μία διεθνῆ πολιτικὴ ποὺ θὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν χωρῶν νὰ ἀποποινικοποιήσουν ἢ τουλάχιστον νὰ χαλαρώσουν τοὺς ἤδη χαλαροὺς νόμους τους κατὰ τῆς παιδεραστίας» (Ἱστ. anazitiseis.gr)! Ἰδοὺ τί σκαρφίζονται οἱ δαιμονικοὶ νόες τῆς παγκόσμιας ἐλὶτ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα! Λανσάρουν ὡς «ἀτομικὸ δικαίωμα» τῶν ἀνώμαλων, νὰ διαφθείρουν σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ἀθῷα παιδιά! Κι ἀκόμα, προωθοῦν (καὶ) τὴν παιδεραστία ὡς ἔλεγχο τῶν γεννήσεων! Πιὸ σατανικὸ δὲν γίνεται!

Previous Article

Επικεφαλής των Ουκρανών Ουνιτών: Η καθολική ενότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία

Next Article

Παρά τίς διεθνεῖς ἐκκλήσεις, συνεχίζεται ὁ ἀποκλεισμός τοῦ Ναγκόρνο-Καραμπάχ