Τὸ Πανθρησκειακὸν κήρυγμα τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου

Share:

Ο Πατρ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, στὸ πανθρησκειακὸ συνέδριο, τόνισε καὶ τὰ ἑξῆς ἄξια σχολίων: «Λαμβάνοντας ὑπόψη τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θρησκεία χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἀπὸ τοὺς φονταμενταλιστικοὺς κύκλους ὡς ὄχημα διχασμοῦ καὶ σύγκρουσης, ἡ σωστὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση – ὡς ἐκπαίδευση εἰρήνης – ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα. Προετοιμάζει παιδιὰ καὶ νέους ἄνδρες ἢ γυναῖκες νὰ συμμετάσχουν στὴ δημιουργία ἑνὸς κόσμου εἰρήνης, ὅπου οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ δοῦν στὸ πρόσωπο τῶν συνανθρώπων τους ἕνα ἀδελφὸ καὶ μία ἀδελφή, παρὰ μία ἀπειλὴ ἢ – χειρότερα – ἕνα ἐχθρὸ » (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Χωρὶς τὸν παραμικρὸ δισταγμὸ καὶ αἴσθηση ποιμαντικῆς εὐθύνης, μὲ ἀπόλυτη καταφρόνηση στὶς φρικτὲς ὑποσχέσεις του, κατὰ τὴ χειροτονία του, γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ χωρὶς ἴχνος αἰδοῦς, προσβάλλει τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὑπερασπιζόμενος μὲ φανατισμό, ὅπου πατεῖ καὶ ὅπου σταθεῖ, τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὲς ἀποτελοῦν τὰ πλέον κραυγαλέα κατάλοιπα τοῦ παλιοῦ πτωτικοῦ κόσμου! Τὶς παρουσιάζει ὡς «ἀδικημένες» ἀπὸ τοὺς «φονταμενταλιστικοὺς κύκλους», ὡς «ὄχημα διχασμοῦ καὶ σύγκρουσης», ἐνῷ κατὰ τὴν ἀφεντιά του, εἶναι φορεῖς «ἑνὸς κόσμου εἰρήνης»! Καὶ τὸ χειρότερο: «τσουβαλιάζει» στὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀκυρώνοντας, μὲ τὸν πλέον προκλητικὸ τρόπο, τὴν μοναδικότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ καταργώντας στὴν πράξη, τὸ μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ο Βαρθολομαίος επισκέπτεται τις Η.Π.Α. αναζητώντας τον διάδοχό του

Next Article

«Νὰ ἀποδεχώμεθα τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι καὶ ὄχι, ὅπως θέλουμε νὰ εἶναι»!