Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας διὰ τὰ νέα διαβατήρια

Share:

Εἶναι γνωστὸν ὅτι μὲ τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ συστήματα ὁδεύομεν εἰς τὸ «φακέλωμα» τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας προειδοποιεῖ διὰ τὴν ἀπειλὴν ποὺ ἐνέχουν τὰ νέα διαβατήρια διὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα orthodoxianewsagency.gr:

«Ἡ ἐμφάνιση ἠλεκτρονικῶν διαβατηρίων μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὴ ρωσικὴ ἀπεριόριστη συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιὰ τὶς ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις μὲ τὴν κοινωνία καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης Βάκτανγκ Κίσιντζιζε.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, «ἡ συλλογὴ καὶ συγκέντρωση δεδομένων γιὰ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὴ χρήση τους ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν πολιτῶν», ἐνῶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία «ἡ ἐλευθερία ἑνὸς ἀτόμου καὶ ἡ διασφάλιση τοῦ ἀπαραβίαστου τῆς ἰδιωτικῆς του ζωῆς» εἶναι σημαντικές.

Ὁ Kipshidze σημείωσε ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ δεδομένα μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον τῶν Ρώσων, ἐπειδὴ εἶναι εὐκολότερο νὰ συγκεντρωθοῦν ἀπὸ τὸ ὅτι σὲ χαρτί. «Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀντιταχθεῖ ποτὲ στὴν ἀνάπτυξη νέων τεχνολογιῶν. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία ἔχει καταθέσει πάντοτε ὅτι τὰ δικαιώματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τῶν πιστῶν καὶ τῶν μὴ πιστῶν, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπόψη καὶ νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ σεβασμὸ καὶ χωρὶς διακρίσεις », κατέληξε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Νωρίτερα, στὶς 17 Ἰουλίου, ὁ ἀναπληρωτὴς πρωθυπουργὸς Μαξὶμ Ἀκιμὸφ ἔδειξε δεῖγμα μελλοντικῶν ρωσικῶν ἠλεκτρονικῶν διαβατηρίων μεγέθους πλαστικῆς τραπεζικῆς κάρτας.

Στὸ μεταξὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν καταγγελιῶν ἀπὸ τοὺς Ρώσους σχετικὰ μὲ τὴ νομοθεσία στὸν τομέα τῶν θρησκευτικῶν σχέσεων ποὺ στάλθηκε στὴν Συνήγορο τοῦ Πολίτη στὴ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία Τάτιανα Μοσκόλκοβα αὐξήθηκε σχεδὸν τρεῖς φορὲς πέρυσι σὲ σύγκριση μὲ τὸ 2017, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ διαμεσολαβητῆ πρὸς τὸ Συμβούλιο τῆς Ὁμοσπονδίας.

«Σημειώνεται ὅτι, σὲ σύγκριση μὲ τὸ 2017, σημειώθηκε αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν καταγγελιῶν γιὰ τὴ νομοθεσία στὸν τομέα τῶν θρησκευτικῶν νομικῶν σχέσεων – σχεδὸν τριπλάσια» ἀνέφερε».

Previous Article

Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας καὶ ὁ Οἰκουμενιστικὸς Συγκρητισμός

Next Article

Είμαστε έτοιμοι να κατασχέσουμε ναούς του Πατριαρχείου Σερβίας