Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας διέκοψε τὴν κοινωνίαν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας

Share:

 

   Δὲν ἠκολούθησε τὸ παράδειγμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, διατυπωμένον λακωνικῶς εἰς τὴν φράσιν «σκασίλα μου», ὁ Πατριάρχης Ἀλεξ­ανδρείας καὶ προχώρησεν εἰς τὴν διακοπὴν μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ εἰς τὴν καθαίρεσιν τοῦ Ἐξάρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας κ. Λεωνίδου. Ἀναγκαία ὅσον ποτὲ πλέον ἡ σύγκλησις Παν­ορθοδόξου Συνόδου. Ἀπὸ τὰ ἐπίσης λυπηρὰ ἦσαν ἡ ὁμοθυμαδὸν τέλεσις ἐπιμνημοσύνου δεήσεως εἰς τὸν οἰκουμενιστὴν Πατριάρχην Πέτρον, αἱ ἀντικανονικαὶ μεταθέσεις Ἐπισκόπων καὶ αἱ ἐκκοσμικευμέναι ἀπονομαὶ μεταλλίων εἰς Ἐπισκόπους μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι συμπληρώνουν δεκαετίαν ὡς Ἀρχιερεῖς! Ἀντιλαμβάνεται οἱοσδήποτε μὲ ποῖα κριτήρια ἀνεγνώρισεν ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος τὸν ψευδοκιέβου καὶ μὲ ποῖα κριτήρια διακόπτει τώρα τὸ μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου ἀντὶ ἐξευρέσεως πραγματικῶν λύσεων… Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τῆς 22ας ἕως 24ης Νοεμβρίου:

«Συνῆλθε τὴν 22α Νοεμβρίου 2022, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ὑπὸ τὴν Προεδρία τῆς ΑΘΜ τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Β΄, στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοῦ Καΐρου.

Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς ἀρχιερεῖς, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων τὸν συμβολισμὸ τῆς συγκλήσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν ἴδιο ἱερὸ χῶρο, ὅπου ἀναπαύονται πολλοὶ ἐκ τῶν ἀοιδίμων Προκατόχων του, οἱ ὁποῖοι ἐμόχθησαν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἑνότητος καὶ τῶν δικαίων τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχικοῦ Θρόνου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, Γενικὸς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος, ἀντιφώνησε τὴν ΑΘΜ ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Ἱεραρχῶν.

Κατόπιν ἡ ΑΘΜ ἐνημέρωσε διὰ μακρῶν τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὸ ἐπιτελεσθὲν ἔργο του κατὰ τὴν διαρρεύσασα χρονικὴ περίοδο, ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἕως σήμερα, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς Πρωθιεραρχικῆς διακονίας του.

Ἀκολούθως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐκτενῶς καὶ ἀναλυτικῶς μὲ τὸ θέμα τῆς ἀντικανονικῆς εἰσπηδήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στὴν ἐνόριο πνευματικὴ καὶ ποιμαντικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξάνδρειας στὴν ἤπειρο τῆς Ἀφρικῆς, ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ φερομένου ὡς «Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Ἀφρικῆς» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτη Κλὶν Λεωνίδα Γκορμπατσώφ.

Μετὰ ἀπὸ διαλογικὴ συζήτηση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προχώρησε στὴν καθαίρεση ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἀρχιερωσύνης τοῦ τέως Μητροπολίτη Κλὶν Λεωνίδα διὰ σειρὰ Κανονικῶν παραπτωμάτων (εἰσπήδηση σὲ δικαιοδοσία παλαιφάτου Ἐκκλησίας, καθιέρωση ἀντιμηνσίων, διανομὴ ἁγίου Μύρου, ἐξαγορὰ διὰ χρημάτων γηγενῶν κληρικῶν ἀκόμη καὶ καθηρημένων, φατρία, ἐθνοφυλετισμὸ κ.ἄ.) καὶ κατεδίκασε τὶς καινοφανεῖς ἐκκλησιολογικοπολιτικὲς «θεωρίες» περὶ διαποιμάνσεως τοῦ Ρωσικοῦ κόσμου ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐθνικότητος.

Τέλος, κατόπιν τῆς πολυμήνου ἀγνοήσεως καὶ σιωπῆς τοῦ Πατριάρχη Μόσχας κ. Κυρίλλου πρὸς τὶς ἔγγραφες διαμαρτυρίες τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας πρὸς αὐτόν, περὶ ἀνακλήσεως τῶν ἐκ τοῦ Βορρᾶ «Ἐξαρχικῶν» ὀργάνων του ἀπὸ τὴν Ἀφρική, διεκόπτεται ἄχρι καιροῦ ἡ μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας ἀπὸ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν 23η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. συνεχίσθησαν ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς ΑΘΜ τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρι­κῆς κ.κ. Θεοδώρου Β’ οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ τὴν ἀνάγνωση εἰσηγήσεων ἀπὸ δύο Ἱεράρχες τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Καμπάλας κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομο, οἱ ὁποῖοι ἀντιστοίχως ἀνέπτυξαν τὰ θέματα: «Νομικὴ ἀναγνώριση/ὑπόσταση Ἱ. Μητροπόλεως σὲ ἀγγλόφωνο κράτος (Ἀγγλικὸ Δίκαιο)» καὶ «Νομικὴ ἀναγνώριση/ὑπόσταση Ἱ. Μητροπόλεως σὲ γαλλόφωνο κράτος (Γαλλικὸ Δίκαιο)».  Ἀκολούθησε γόνιμη ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων περὶ τῶν ὡς ἄνω σημαντικῶν εἰσηγήσεων.

Τὴν 24η Νοεμβρίου 2022, ἡ ΑΘΜ ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β’ καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρέστησαν συμπροσευχόμενοι κατὰ τὴν τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοῦ Καΐρου, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐψάλη ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ’, ὡς καὶ δέηση ἐπὶ τοῦ τάφου του ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο.

Ἀκολούθως, ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τὴν περικόσμηση ἀπὸ τὴν ΑΘΜ μὲ τὸν Ἀνώτερο Ταξιάρχη Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ζάμπιας κ. Ἰωάννη, Ναυκράτιδος κ. Παντελεήμονος καὶ Μπουρούντι καὶ Ρουάντας κ. Ἰννοκεντίου, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δεκαετοῦς εὐόρκου ἀρχιερατείας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυκράτιδος κ. Παντελεήμων, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱ. Συν­όδου, ἀνέπτυξε εἰσήγηση μὲ θέμα: «Ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως σὲ ἐκκλησιαστικὴ Ἐπαρχία τοῦ Θρόνου». Ἐπίσης, διεξήχθη διαλογικὴ συζήτηση γιὰ ἰδιαίτερα ποιμαντικὰ καὶ διοικητικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα παρουσίασαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μέμφιδος κ.Νικόδημος, Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος Καΐρου, Ζάμπιας κ. Ἰωάννης, Κινσάσας κ. Θεοδόσιος καὶ Κανάγκας κ. Χαρίτων.

Κατόπιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου,  προέβη στὴν μετάθεση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νιέρι  κ. Νεοφύτου στὴν Ἱ. Ἐπισκοπὴ Ἐλντο­ρὲντ τῆς Κένυας, ἐνῷ ἐξέλεξε τὸν Παν­οσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πανάρετο Κυκκώτη σὲ Ἐπαρχιοῦχο Ἐπίσκοπο Νιέρι καὶ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομο Ξυνὸ σὲ Βοηθὸ Ἐπίσκοπο Βερενίκης.

Ἀκόμη, ὁ Θεοφιλ.Ἐπίσκοπος Ταμιάθεως κ. Γερμανός, Προϊστάμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁσίου Σάββα Ἀλεξανδρείας προεβιβάσθη σὲ Τιτουλάριο Μητροπολίτη Ταμιάθεως. Τέλος ὁ Θεοφιλ. Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς κ. Κοσμᾶς ὡρίσθη ὡς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπραζαβὶλ καὶ Γκαμπόν.

Κατακλείων τὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ΑΘΜ ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β’ συνεχάρη τὸν αἰτιολογημένως ἀπουσιάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρο ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 25ους πολυκάρπου ἀρχιερατικῆς καὶ ἱεραποστολικῆς διακονίας…».

Previous Article

Ποῖος καθαιρεῖ ποῖον;

Next Article

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφιτου εἰς τό Πατριαρχεῖον