Τὸ Ρωσοουκρανικὸν καὶ τὰ Ἑλληνοτουρκικά

Share:

Κύριε διευθυντά,

Στὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα Καθημερινὴ (22.11. 2019) ὁ δημοσιογράφος Σταῦ­ρος Τζίμας ἀναφέρεται στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν σύγκρουση, ἡ ὁποία ἔχει ξεσπάσει.

Στὸ σχόλιό του ἐπαναλαμβάνει τὴν γνωστὴ Ἀμερικανικὴ προπαγάνδα. Νομίζει ὅτι ὅσοι στηρίζουν τὴν Ρωσία στὴν Οὐκρανία ψάχνουν γιὰ Πάπα ἢ ἀρχηγὸ στὴν Μόσχα. Πάπας ἢ ἀρχηγὸς τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν ὑπάρχει οὔτε στὴν Κωνσταντινούπολη, οὔτε στὴν Μόσχα, τὴν Ἀθήνα, τὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν Λευκωσία, ἢ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ οὔτε θέλουμε νὰ ἀποκτήσουμε. Οἱ Ἐκκλησίες εἶναι ἀνεξ­άρτητες, ἔχουν τὴν δική τους πορεία, τὶς δικές τους προτεραιότητες καὶ τὰ δικὰ τους προβλήματα. Ὁ Πατριάρχης Μόσχας εἶναι Πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσιῶν (Μεγάλης, Μικρᾶς καὶ Λευκῆς) καὶ ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ ὑπερασπίζεται τὸν λαό του.

Στὸ τέλος τοῦ σχολίου ἀναφέρεται καὶ στὴν Τουρκία. Ὑποστηρίζει ὅτι «Παράλληλα ὁ Ἐρντογάν ποὺ καραδοκεῖ ἴσως ἀξιοποιήσει τὸ ρωσικὸ «δωράκι», γιὰ νὰ ὑποβαθμίσει τὸ Οἰ­κουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅπως ἀξιώνει τὸ βαθὺ Ἰσλάμ…».

Δὲν γνωρίζει ὁ δημοσιογράφος τὴν συνεργασία τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας τοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ τουρκικὸ καθεστώς. Δὲν ἔχει ἀκούσει γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητος, γιὰ διάφορα θέματα, ἀπὸ τὸ τουρκικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο πρὶν λίγα χρόνια προσπαθοῦσε νὰ ἐξοντώσει τὴν μειονότητα μέχρι νὰ ἀλλάξει πολιτικὴ ἀπὸ κεμαλικὴ σὲ ὀθωμανική. Δὲν τὸν προβληματίζει ἡ διαφορετικὴ μεταχείριση Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ Ἰμβρίων ὅταν ἡ Τουρκία γίνεται πιὸ ἐπιθετικὴ στὴν Κύπρο, τὸ Αἰγαῖο, τὴν Θρᾴκη καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς.

Οὔτε ἔχει ἀκούσει γιὰ τὶς παρακλήσεις τοῦ Ἐρντογάν πρὸς τοὺς Κωνσταντινουπολίτες νὰ ἐπανέλθουν στὴν Κωνσταντινούπολη. Εὐτυχῶς οἱ Κωνσταντινουπολίτες, μέχρι σήμερα, δὲν τὸν ἄκουσαν. Καὶ ὁ φορέας ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει αὐτὰ δὲν συγκεντρώνει στὶς ἐκδηλώσεις του, τὶς περισσότερες φορές, περισσότερα ἀπὸ τριακόσια ἄτομα. Ὅπως στὴν ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Προμπονᾶ τὴν 6/9/2019, ὅπου συμμετεῖχαν 250 ἄτομα.

Κωνσταντῖνος Γάτος

Previous Article

«ΗΛΟΘΕΤΗΣ» ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΕΠΗΡΜΕΝΟΣ ΘΡΟΝΟΣ

Next Article

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐθέσπισε μίαν ἀκόμη ἁμαρτίαν εἰς τὴν «Ἐκκλησίαν» του!

Διαβάστε ακόμα