Τὸ συνοδικὸν σύστημα κατήντησε διορισμὸς τῶν ἡμετέρων!

Share:

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Σωτηρόπουλος

Κύριε Διευθυντά, μέσα ἀπὸ τὴν μοναδικὴ ἀγωνιστικὴ ἐφημερίδα σας ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποια βασικὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα.

Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο συνέρχεται ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νὰ ἐκλέξει νέους Μητροπολίτες.

Στὸ θέμα αὐτὸ ὅμως μὲ προβληματίζουν δύο θέματα.

1) Ἀπὸ τώρα πολλοὶ δημοσιογράφοι ἀναφέρονται στοὺς ὑποψηφίους ποὺ γνωρίζουν μέσα ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς διασύνδεσής τους.

2) Πολλοὶ Μητροπολίτες ὅταν ἀναφέρονται στὸ θέμα δηλώνουν «ὅ,τι διατάξει ὁ πρῶτος», δηλαδὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Τὸ ἐρώτημά μου εἶναι μήπως ἀντὶ γιὰ ἐκλογὲς γίνονται οὐσιαστικὰ καὶ διορισμοὶ τῶν ἡμετέρων χωρὶς βέβαια τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὸ σπουδαιότερο ἆραγε ἔχει καταργηθεῖ τὸ δημοκρατικὸ συνοδικὸ σύστημα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ διοικεῖ οὐσιαστικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μητροπολιτῶν.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παλαιότερα εἶχε καταδικάσει τὸ σύστημα αὐτὸ ὅταν διοικοῦσε ὁ Χριστόδουλος.

Ἀποτέλεσμα τοῦ συστήματος αὐτοῦ εἶναι νὰ προωθοῦνται τὰ «δικά μας παιδιὰ», οἱ ἄνθρωποι τῶν γραφείων καὶ κυρίως οἱ Πρωτοσύγκελλοι ,οἱ ὁποῖοι βέβαια αὐτοδιορίζονται στὶς θέσεις αὐτὲς καὶ δὲν ἔχουν προσφέρει οὐσιαστικὸ πνευματικὸ ἔργο.

Τὸ χειρότερο καταξιωμένοι κληρικοὶ μὲ μεγάλη πνευματικὴ δράση παραμένουν στὸ περιθώριο.

Ἀκόμη οἱ νέοι Μητροπολίτες δὲν γνωρίζουν σὲ ποιὸ σημεῖο τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκεται ἡ μητρόπολη ποὺ θὰ ἀναλάβουν.

Τοιουτοτρόπως Μητροπολίτης ἀπὸ τὴν Ρούμελη ἀναλαμβάνει μητρόπολη στὰ σύνορα καὶ ἄλλος ἀπὸ νησὶ ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν Πελοπόννησο μὲ τὸ βασικὸ προσὸν «τῶν μεγάλων γερονταδων».

Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε Μητροπολίτες μὲ φιγούρα μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ τὶς ἐφημερίδες καὶ μὲ μεγάλες πολιτικὲς καὶ ἄλλες διασύνδεσεις χωρὶς οὐσιαστικὸ ποιμαντικὸ ἔργο.

Οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πανηγύρια, τὶς δημόσιες σχέσεις, τὰ λείψανα καὶ τὶς εἰκόνες χωρὶς οὐσιαστικὸ ποιμαντικό, πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο.

Τὰ σπουδαιότερα θέματα τῆς ὀρθοδόξου κατηχήσεις, τῶν αἱρέσεων ,τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ποιμαντικῆς τῶν νέων, τῶν ἐργαζομένων, τῶν φυλακισμένων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν μεταναστῶν, τῆς ἱεραποστολῆς, οὐσιαστικὰ στὶς περισσότερες μητροπόλεις, ἔχουν ἐγκαταληφθεῖ.

Ὁ πιστὸς λαὸς δὲν πρέπει νὰ γίνεται συνένοχος στὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ κατάπτωση μὲ τὴν παρουσία του καὶ τὴν οἰκονομικὴ συνδρομή του.

Οἱ Θεολογικὲς σχολὲς δυστυχῶς εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα.

Οἱ καθηγητὲς δυστυχῶς ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν καριέρα τους καὶ εἶναι ξένοι πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ δὲν ὀρθώνουν λόγο γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως παλαιότερα.

Ζητοῦμε Ἐκκλησία ζωντανὴ καὶ πνευματικὴ μὲ ἀξίους κληρικοὺς, γιὰ νὰ ποιμάνουν τὸν ἑλληνικὸ λαό.

Μὲ ἀγάπη στὸ μεγάλο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖτε

στὴν σημερινὴ δύσκολη ἐποχή.

Previous Article

Εκλογές νέων Μητροπολιτών

Next Article

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας