Τὸ σχέδιον «ἑνώσεως» τοῦ Φαναρίου

Share:

Βαρυσήμαντοι δηλώσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ παρατηρητοῦ κ. Ἀλ. Σμιρνόφ, ὁ ὁποῖος διαβλέπει πὼς ἡ κοινωνία τῶν ψευδοαυτοκεφάλων καὶ τῶν οὐνιτῶν προοιωνίζει τὴν ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικούς. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων» τῆς 5ης Νοεμβρίου 2019:

«Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Κωνσταντινούπολης ἀκούγονται ἀρκετὰ ἀνοιχτὲς δηλώσεις ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον ἡ Ὀρθόδοξη καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία θὰ ἑνωθοῦν. Καὶ πιθανὸν αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει, τὸ στρατηγικό του καθῆκον», δήλωσε ὁ κ. Ἀλεξέι Σμιρνὸφ σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς Οὐκρανίας.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἐμπειρογνώμονα, οἱ ἐντατικὲς ἐπαφὲς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐπιφανίου μὲ τὴν Οὐκρανικὴ Ἑλληνο-Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ τὰ συλλείτουργα μεταξύ τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου δείχνουν ὅτι μία τέτοια ἕνωση εἶναι ἐντελῶς δυνατὴ καὶ ὅτι θὰ συμβεῖ λόγω τῆς ἀπόρριψης τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας. «Ἡ ἕνωση αὐτὴ θὰ γίνει εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, εἰς βάρος τῆς ἀπόρριψης τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητας, εἰς βάρος τῆς ἀπόρριψης τοῦ καθολικοῦ συστήματος ποὺ ὑπάρχει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», προειδοποίησε ὁ θρησκευτικὸς παρατηρητής. Πολλὰ πράγματα μαρτυροῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει συγκεκριμένο σχέδιο γιὰ αὐτὴ τὴν ἑνοποίηση. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη ἡ Οὐκρανία διαδραματίζει πολὺ σημαντικὸ ρόλο. Ἴσως ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου νὰ παίζει τὸν ρόλο ἑνὸς «Δούρειου ἵππου» στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο. Καὶ ἡ Οὐκρανία θὰ γίνει ἕνα δοκιμαστικὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία».

Ὁ κ. Σμιρνὸφ ὑπέθεσε ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Καθολικῶν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ ἀρχικὸ στάδιο μιᾶς τέτοιας ἑνοποίησης.

Ὑπενθυμίζουμε, στὶς 16 Σεπτεμβρίου 2019, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Σβιατοσλὰβ Σεβτσούκ, συζήτησε μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαῖο θέματα οἰκουμενικοῦ διαλόγου. Ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Μητροπολίτης Μπορίσπιλ καὶ Μπροβαρὺ Ἀντώνιος (Πακάνιτς), δήλωσε ὅτι «αὐτὴ ἡ συνάντηση δὲν ἦταν τυχαία».

Ὁ Σεβ. Ἀντώνιος εἶδε σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση μία λογικὴ συνέχεια τῶν δηλώσεων ποὺ ἐκφράστηκαν νωρίτερα γιὰ τὴν «ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας» μεταξὺ τῶν Γκρέκο-Καθολικῶν καὶ τῆς ΟCU.

Μετὰ ἀπὸ λίγο λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα, στὶς 13 Ὀκτωβρίου 2019, στὸ ἱερό τοῦ ναοῦ τῆς ΟCU στὸ Βάρας ἕνας οὐνίτης κληρικὸς συμπροσευχήθηκε μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ΟCU, Ἐπιφάνιο Ντουμένκο».

Previous Article

Μακαριώτατε, «μέμνησο» Χριστοδούλου

Next Article

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ξενοφῶντος εἰς παπικὸν ἑσπερινόν

Διαβάστε ακόμα