Τὸ Φανάρι θὰ ἐπιχειρήση νὰ κηρύξη καὶ τὴν Λευκορωσίαν αὐτοκέφαλον;

Share:

Ἤδη οἱ ἀχειροτόνητοι καὶ αὐτοχειροτόνητοι τῆς Οὐκρανίας ὠθοῦν τοὺς Λευκορώσους νὰ τοὺς μιμηθοῦν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 14ης Αὐγούστου 2020:

«Χθὲς λοιπὸν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς νέας ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος κάλεσε τοὺς Λευκορώσους νὰ ἀναζητήσουν τὸ δικό τους Τόμο ἀπὸ τὸ Φανάρι. Πρὸ ἡμερῶν δὲ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος χαρακτήρισε τοὺς Ρωσόφωνους πνευματικά του παιδιά, προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

“Ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Λευκορωσίας» ἔχει τὴν ἴδια ὑπόθεση καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη Τόμο ὅπως ἡ OCU”, δήλωσε συγκεκριμένα ὁ Ἐπιφάνιος. Ὁ μερικῶς ἀναγνωρισμένος ἐπικεφαλῆς τῆς νέας οὐκρανικῆς ἐκκλησιαστικῆς δομῆς στράφηκε στὸν λαὸ τῆς Λευκορωσίας μὲ μία πρόταση «νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία Τόμο» καὶ νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ἀξιοπρέπειά του. Ἡ ἀντίστοιχη δήλωση σὲ δύο γλῶσσες – Οὐκρανικὰ καὶ Λευκορωσικὰ – δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς OCU στὴ σελίδα του στὸ Facebook τὴν Πέμπτη 13 Αὐγούστου…».

Ἡ Ρωσία προειδοποιεῖ ὅτι οἱ δυτικοὶ θέλουν νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν τους τὴν Λευκορωσίαν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 20ῆς Αὐγούστου 2020:

«Τὴν ἴδια στιγμὴ ὀ Yury Kot, γραμματέας τοῦ Παγκόσμιου Ρωσικοῦ Λαϊκοῦ Συμβουλίου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Μόσχας, ἐξέφρασε τὴν ἄποψη πὼς τὸ φίλο-δυτικὸ σχέδιο γιὰ τὴν Λευκορωσία δὲν χρειάζεται τοὺς Ὀρθόδοξους πιστούς…

”Το φιλοδυτικὸ σχέδιο γιὰ τὴν Λευκορωσία δὲν χρειάζεται οὔτε λευκορωσικὴ ἐπιχείρηση, οὔτε τὸ λαὸ τῆς Λευκορωσίας, οὔτε, πάνω ἀπ’ ὅλα, Λευκορώσους ὀρθόδοξους πιστούς. Ἀντίθετα, ἐὰν ἐξακολουθεῖτε νὰ ἔχετε ἀμφιβολίες, κοιτάξτε τὸ τρέχον φιλοδυτικὸ οὐκρανικὸ σχέδιο καὶ θὰ κατανοήσετε ὅτι θὰ εἶναι ἀκόμη χειρότερο στὴ Λευκορωσία, πολὺ χειρότερα “, δήλωσε ὁ ἀξιωματοῦχος… τὸ διαβιβαστικὸ τέχνασμα μὲ τὸν Τόμο εἶναι μία γνωστὴ μέθοδος, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιστρέφει στοὺς μαρξιστικοὺς-λενινιστικοὺς χρόνους» καὶ τὸ καθῆκον τῆς ἀντιπολίτευσης, σύμφωνα μὲ αὐτό, εἶναι «νὰ φέρνει διαχωρισμοὺς παντοῦ, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, πρῶτα ἀπ’ ὅλα στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο».

Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας πάντως λαμβάνει μέτρα, ὥστε νὰ ἀποτραπῆ εἰ δυνατὸν ἡ ἐπανάληψις τοῦ Οὐκρανικοῦ εἰς τὴν Λευκορωσίαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 26ης Αὐγούστου 2020:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, λοιπόν, ἔλαβε μία ἐντυπωσιακὴ ἀπόφαση: στὶς μέρες τῶν μεγάλων μαζικῶν διαδηλώσεων στὴ Λευκορωσία, ἀντικαταστάθηκε ὁ Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος στὸ Μίνσκ, ἐπικεφαλῆς τῶν Ὀρθόδοξων στὴ Λευκορωσία. Στὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη Παύλου διορίστηκε ὁ Μητροπολίτης Βενιαμίν, πρώην ἐπίσκοπος τοῦ Μπορίσοφ, στὴν ἐπαρχία τοῦ Μίνσκ…

“Ὁ νέος ἐπικεφαλῆς τῆς Λευκορωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (BOC), ὁ Ἐπίσκοπος Βενιαμὶν (Τούπεκο), εἶναι ἕνας ἄνθρωπος μὲ «πολὺ σαφῆ κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση» καὶ «προφανὴς ἀντίπαλος τῶν αὐτοκεφαλικῶν αἰσθημάτων» στὴ Λευκορωσία”, δήλωσε μὲ νόημα ὁ πρῶτος ἀναπληρωτὴς ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Σχέσεων μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας Ἀλεξάντερ Στσιπκὸφ στὸ RIA Novosti. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ὁ νέος ἐπικεφαλῆς τῆς Λευκορωσικῆς Ἐξαρχίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ντόπιος Λευκορῶσος καὶ ἔχει πολὺ σοβαρὴ ἐξουσία στὴ χώρα. «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, λόγω τῆς ποιμαντικῆς του ὑπηρεσίας καὶ τῆς συμπεριφορᾶς του. Εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ἔχει περιουσία, ἕνας ἄνθρωπος μὲ μοναστικὸ τρόπο ζωῆς, ταυτόχρονα εἶναι πολὺ ἀνοιχτός, δὲν εἶναι κλειστός», ἐξήγησε».

Previous Article

Οι επιστήμονες πληρώνονται για να πουν ό,τι λένε,διαφορετικά χάνουν τη θέση τους!

Next Article

Σεπτεμβριανά 1955 : Το τουρκικό πογκρόμ που έσβησε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε ακόμα