Τὸ Φανάρι ἀνεγνώρισεν «Ἰουδαιοχριστιανούς»;!

Share:

Κατὰ τὴν οἰκουμενιστικὴν ἑβδομάδα συμπροσευχῆς «Μητροπολίτης» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος τῆς Οὐκρανίας συμμετεῖχεν εἰς ἀκολουθίαν μὲ οὐνίτας, παπικούς, προτεστάντας, ἀρμενίους ἀλλὰ καὶ «Ἰουδαιοχριστιανούς»! Ἐπραγματοποιήθησαν καὶ ἄλλαι συμπροσευχαί, ὅπου ἀναφέρεται καὶ συμμετοχὴ κληρικῶν τῆς «Οὐκρανικῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» τοῦ Μακαρίου Μάλετιτς, παρ’ ὅ,τι ἐπισήμως ἔχει συγχωνευθῆ μὲ τὴν νέαν ψευδοεκκλησιαστικὴν ὀντότητα. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα risu.org.ua τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2020:
«Ὁ Ἐπίσκοπος Oleksandr (Drabynko), Μητροπολίτης Pereyaslav καὶ Vishneve τῆς OCU τοῦ Κιέβου Ἐπιφανίου, κήρυξε:… «Ἀγαπᾶμε τὶς δικές μας ταυτότητες, οἱ ὁποῖες, δυσ­τυχῶς, συχνὰ διαμορφώνονται σύμφωνα μὲ τὶς ὁμολογιακὲς γραμμές μας ἀντὶ τῶν εὐαγγελικῶν. Καὶ αὐτὸ εἶναι λυπηρό, διότι προτιμώντας τὸ δευτερεῦον, μερικὲς φορὲς χάνουμε τὸν ἑαυτό μας ὡς Χριστιανούς»…
Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Οὐνιτικῆς Ἐκκλησίας εὐχαρίστησε τὸν Ἐπίσκοπον Oleksandr γιὰ τὴν ὁμιλία του. Ἐπίσης τοῦ ζήτησε νὰ μεταφέρει τὶς εὐχαριστίες του στὸν ἐπικεφαλῆς τῆς OCU Μητροπολίτη κ. Ἐπιφάνιο, ἐπειδὴ ἡ Σύνοδος τῆς OCU δημιούργησε τὸ τμῆμα ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων, καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ νέα Ἐκκλησία γεννήθηκε στὴν ἀνοικτότητα τῆς ἀδελφοσύνης μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες… Ἐπίσης εἶπε: «Γιὰ πρώτη φορά ἔχουμε ἀνάμεσά μας ἀντιπρόσωπο ἀπὸ μία ἐνδιαφέρουσα κοινότητα τῶν Ἰουδαιοχριστιανῶν. Αὔριο, ὅλος ὁ πλανήτης θὰ ἑορτάσει τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος…».

Previous Article

Το Αυτοκέφαλο θα πρέπει να είναι καρπός της ενότητας της Εκκλησίας

Next Article

Ἐρωτήματα διὰ παράδοξον ἐγκόλπιον σταυρὸν τοῦ κ. Βαρθολομαίου

Διαβάστε ακόμα