Τὸ Φανάρι ἀπαντᾶ μὲ τὴν βάπτισιν εἰς «Ραγκαβᾶ»;

Share:

Ὁ ὀφφικιάλιος τοῦ Φαναρίου κ. Π. Ἀνδριόπουλος ἔθεσε δημοσίως μεταξὺ ἄλλων τὸ ἑξῆς ἐρώτημα πρὸς τὸν Σεβ. Πειραιῶς, εἰς τὴν ἱστοσελίδα «fosfanariou.gr» τῆς 14ης Ἰουλίου 2022:

«Στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2021, δηλαδὴ πρὶν λίγους μῆνες, οἱ ἠθοποιοὶ Μιχάλης Οἰκονόμου καὶ Γιῶργος Μακρῆς, βάπτισαν τὸν γιό τους στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ραγκαβᾶ, στὴν Πλάκα, ποὺ εἶναι ναὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸ μυστήριο τέλεσε ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Ἀλέξανδρος Καριώτογλου. Παρ’ ὅτι τὸ γεγονὸς δημοσιοποιήθηκε καὶ πολλὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα τὸ ἀναπαρήγαγαν καὶ μάλιστα τὸ ἐπέκριναν, δὲν εἴδαμε ὁ ἅγιος Πειραιῶς νὰ παίρνει ἀνάλογη θέση ὅπως αὐτὴ ποὺ πῆρε τώρα ὅταν ἔκανε τὸ ἴδιο ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος».

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς δι’ ἐπιστολῆς του ἀπήντησε τὴν ἑπομένην ὡς ἑξῆς:

«Ἡ Κανονικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς δὲν περιλαμβάνει τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ραγκαβᾶ στὴν Πλάκα, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν Ποιμαντορίαν τοῦ Μακαριωτάτου. Συνεπῶς, πῶς τυγχάνω ἁρμόδιος διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ Ἐφημερίου τοῦ συγκεκριμένου Ἱ. Ναοῦ; Ὡσαύτως, ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἐμφοροῦμαι ἀπὸ τὴν ἰδεοληψία τοῦ «κριτοῦ τῆς Οἰκουμένης», πού μοῦ ἀποδίδει «φιλαδέλφως» ἀγαπητότατος σχολιαστής σου ἀδελφὸς (;), διὰ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ εἶχα οὐδόλως ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεσι, ἐὰν εἶχε ἐπισυμβεῖ στὰ ὅρια τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἀλλά, ἐπισυνέβη εἰς ὅμορον Μητρόπολιν τῆς Κανονικῆς μου εὐθύνης, μὲ καταδολίευσι ὡς κατηγγέλθη τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ ὤφειλα νὰ διαμαρτυρηθῶ προστατεύων τὸ Ποίμνιον ποὺ διακονῶ, ἀπὸ τὴν σημειολογία τοῦ γεγονότος».

Διερωτώμεθα, ἂν φαναριώτικη ἀντίληψις εἶναι ἡ ἐπιβολὴ σιωπῆς εἰς τοὺς Ἱεράρχας, ἐνῷ ἀνομίαι συνταράσσουν τὸ παν­ελλήνιον; Ὡσαύτως, πῶς ἔχουν ἀσπασθῆ καὶ Ἱεράρχαι τὴν ἐκ τῶν «πρωτειομανῶν» προπαγάνδα ὅτι μόνον ὁ «Πρῶτος» ἔχει δικαίωμα νὰ ἐγκαλέση π.χ. τὸν Σεβ. Νέας Ἰωνίας διὰ τὰς δηλώσεις του;

Previous Article

Διὰ χειρὸς ἀρχισιωνιστοῦ

Next Article

Ο Αρχιγραμματέας της Συνόδου Επίσκοπος Ναζιανζού Αθηναγόρας διεκτραγωδεί την κατάσταση στη Σχολή