Τὸ ἀθλητικὸ χρηματιστήριο

Share:

1ον

Τὸ ἀθλητικὸ χρηματιστήριο, καλοί μου φίλοι, καλὰ κρατεῖ. Δὲν ἐπηρεάστηκε οὔτε καὶ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό! Δύο πρόσφατα δημοσιεύματα τοῦ γνωστοῦ ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ FORBES, δίνουν τὴν ἀφορμὴ νὰ ποῦμε κάποιες ἀλήθειες γιὰ τὸ θέμα. Ὁ ἀθλητισμὸς ἀσφαλῶς θέλγει καὶ συγκινεῖ κάθε νεανικὴ ψυχή, ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἐμπορευματοποιημένος στὸ ἔπακρο! Εἶναι σαφῶς ἐπιχείρηση μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Καὶ μάλιστα μὲ πολυεθνικὲς διαστάσεις, ὡς παγκοσμιοποιημένος ποὺ εἶναι. Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

* * *

Κι ἂς ἀρχίσουμε ἀπ’ τὰ δύο αὐτὰ δημοσιεύματα τοῦ FORBES.

Τὸ πρῶτο ἔχει τὸν τίτλο «Οἱ πιὸ πολύτιμες ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες στὸ κόσμο τὸ 2022». Ἐκεῖ παραθέτει ἕνα κατάλογο μὲ τὶς 20 μεγαλύτερες ὁμάδες τοῦ κόσμου, τῶν ὁποίων ἡ (χρηματιστηριακὴ) ἀξία εἶναι ἄνω τῶν 50 δισεκ. δολ. συνολικά, ὁ δὲ τζίρος τους προσεγγίζει τὰ 10 δισεκ. δολ. τὸν χρόνο! Ὁ τζίρος αὐτὸς προέρχεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ δικαιώματα, τὶς διαφημίσεις κ.λπ., ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τήν… ἐμπορία τῶν παικτῶν!!! Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ, αὔξησαν τὴν (χρηματιστηριακὴ) ἀξία τους κατὰ 10%, γεγονὸς ἄξιο προβληματισμοῦ!!! Γιὰ τὴν ἀγγλικὴ «Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ» ἀναφέρει ὅτι ἔχει τοὺς περισσότερους φιλάθλους στὸν κόσμο καὶ ὅτι γιὰ τὴν περίοδο 2020-21 ἦταν ἡ δεύτερη πιὸ κερδοφόρα ὁμάδα. Ἑπόμενο εἶναι!

Τὸ δεύτερο δημοσίευμα μιλᾶ γιὰ τὸν 37χρονο «σοῦπερ στὰρ» ἀθλητὴ ΛεΜπρὸν Τζέιμς, ἡ (χρηματιστηριακὴ) ἀξία τοῦ ὁποίου εἶναι 1 δισεκ. δολ. καὶ ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἐν ἐνεργείᾳ παίκτης τοῦ ΝΒΑ ποὺ ἔγινε δισεκατομμυριοῦχος! Τὰ δὲ ἔσοδά του, μόνο γιὰ μία χρονιὰ (τὸ 2021) ἦταν 121 ἑκατ. δολ.!!! Εἶναι μέτοχος σὲ πληθώρα ἐπιχειρήσεων κι ἔχει ὑπογράψει συμφωνίες μὲ πολλὲς πολυεθνικὲς ὅπως τὴ Nike, τὴν McDonald’s, τὴν Blaze Pizza κ.λπ.! Εἶναι τυχαῖο ποὺ μᾶς ἀρέσουν, καὶ μάλιστα πολύ, κάποιες… μάρκες;

* * *

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἀθλητισμὸς καὶ τὰ σπὸρ εἶναι ἡ δεύτερη παγκόσμια γλώσσα τῶν ἐφήβων, μετὰ τὴ μουσική. Ὅμως ἀπ’ τὴν ἄλλη κατάντησε νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ κορυφαῖα μέσα τῆς «διεθνοῦς τῶν πονηρῶν» γιὰ τὴν μαζικοποίηση τῶν νέων καὶ τὴν διάπλαση τῆς ὁμοιομορφίας τους, ὅπως καὶ γιὰ τὸ πέρασμα ἀρνητικῶν ἀξιῶν!

Πράγματι, στὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὰ σπὸρ βρίσκει κανεὶς τὸ ἀπόλυτο τῆς ἐμπορευματοποίησης, τὴ διασταύρωση τῶν συμφερόντων τῶν πολυεθνικῶν, τὴν εἰδωλοποίηση τῶν ὁμάδων καὶ τῶν ἀθλητῶν, τοὺς πρωταθλητὲς – τέρατα (!), τὴ θρησκευτικὴ ἐκτροπὴ στὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, τὰ ἀναβολικὰ κ.λπ.!

Μὲ αὐτά, βεβαίως, δὲν θέλουμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ νέοι δὲν πρέπει νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἀθλητισμό. Ἀλλὰ νὰ τονίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρο τὴν μεγάλη ἀνάγκη τῶν νέων γιὰ ἄθληση, ὅπως καὶ τὴν ἀγάπη τους στὰ ἀθλήματα, γιὰ νὰ πετύχει τοὺς δικούς της σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ φρονήματός της! Μία κατάσταση τὴν ὁποία οἱ νέοι ἀσφαλῶς πρέπει νὰ γνωρίζουν, νὰ προβληματίζονται καὶ νὰ πράττουν ἀναλόγως, ἀποβλέποντας στὸ καλύτερο.

* * *

Εἶναι ἀπαραίτητο, λοιπόν, νὰ δοῦμε κάποιες πτυχὲς καὶ μόνο τῆς ἀπαράδεκτης αὐτῆς κατάστασης, ὅπως εἶναι:

1. Ἡ ἐμπορευματοποίηση καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς ἄθλησης! Καιρὸ τώρα τὰ πάντα ἔχουν δρομολογηθεῖ σ’ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε καὶ ζοῦμε. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ξεχώρισαν ὁ κλασσικὸς ἀθλητισμὸς καὶ τὰ σπὸρ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ.), ὥστε ὁ μὲν πρῶτος νὰ παραμείνει στὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ ἀθλητικὸ ἰδεῶδες, τὰ δὲ ὑπόλοιπα νὰ ἀποτελοῦν τὸ πεδίο δράσης τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐθνικῶν καὶ πολυεθνικῶν!

Ὡστόσο καὶ τὰ δύο πολὺ γρήγορα ἔγιναν παγκόσμια, ὁ μὲν κλασσικὸς ἀθλητισμὸς μὲ τὶς ὑπερ­εθνικὲς καὶ διεθνεῖς συναντήσεις καὶ κυρίως μὲ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, τὰ δὲ σπὸρ μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀγώνων σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μὲ τὸ μουντιὰλ νὰ ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖο παγκόσμιο γεγονός! Καὶ αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι κακό, ἀρκεῖ νὰ μὴ γίνονται ὅλα γιὰ τὸ χρῆμα, νὰ μὴ μεταβάλλονται ὅλα (ἄνθρωποι καὶ πράγματα) σέ… διεθνὲς ἐμπόρευμα!

Καὶ τὰ μὲν σπὸρ κατέληξαν στὸ νὰ γίνουν τὸ ἀπαύγασμα τῆς ἐμπορευματοποίησης καὶ τῆς συναλλαγῆς, ὁ δὲ κλασσικὸς ἀθλητισμὸς προσ­παθεῖ νὰ κρατηθεῖ στὸ Ὀλυμπιακὸ ἀγωνιστικὸ ἰδεῶδες, δηλαδὴ στὴν μὴ ἐμπορευματοποίηση τῆς ἄθλησης, ἄγνωστο ὥς ποῦ τὸ κατορθώνει τελικά. Μία κατάσταση ποὺ κάθε φορά ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὴ συζητᾶμε, τὴ ζοῦμε καὶ μᾶς προβληματίζει!

Ναί, κάποτε οἱ ἀθλητὲς ἔτρεχαν κι ἀγωνίζονταν γιὰ ἕνα κότινο (ἕνα ἁπλὸ κλωνάρι ἐλιᾶς)! Τότε εἴχαμε, στ’ ἀλήθεια, τὴν ἀθλητικὴ ἰδέα, τὴν ὑπεροχὴ τῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ πνεύματος. Σήμερα ἔχουμε κυριολεκτικὰ τὴ συναλλαγή, τὸ χρῆμα, τὸ ἄθλημα – ἐμπόρευμα, τὸ κέρδος!

Ἅπασες οἱ πολυεθνικὲς διαφημίζονται μέσα ἀπὸ τὰ ἀθλήματα ἢ καὶ ὑπάρχουν χάριν αὐτῶν. Τὰ ΜΜΕ ἐκμεταλλεύονται ἀπολύτως αὐτά, προκειμένου νὰ αὐξάνουν τὶς πωλήσεις καὶ τὶς ἀκροαματικότητές τους. Πλῆθος ἀπὸ ἑταιρεῖες ἀνώνυμες καὶ ἐπώνυμες ἀπομυζοῦν τοὺς νέους καὶ τὶς εὐρύτερες μᾶζες. Τζόγος ὀργανωμένος καὶ μὲ ἐπίσημα τυχερὰ παιχνίδια εἶναι στημένος στοὺς ἀγῶνες, τεράστια κεφάλαια «ἐπενδύονται» σ’ αὐτούς, χορηγοὶ (σπόνσορες) ἐκδαπανῶνται (!) γιὰ τὴ διοργάνωσή τους κ.λπ.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατί οἱ ἀγῶνες ἔχουν γίνει ἐμπόρευμα καὶ ὡς τέτοιο ὑφίστανται, λανσάρονται καὶ προωθοῦνται στὴν τοπικὴ καὶ παγκόσμια ἀγορά, ἐνῷ οἱ ἀθλητὲς ἔχουν ἀναδειχθεῖ σὲ μεγάλες βεντέτες, εἴδωλα καὶ ἰνδάλματα καὶ ἀμειβόμενοι (ποιὸ κότινο;) μὲ τεράστια ποσά! Κι εἶναι… λογικό, γιατί πάνω σ’ αὐτοὺς εἶναι στημένο ὅλο τὸ παιχνίδι, αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ φέρνουν τὰ κέρδη ὅλων!

Τὸ ὕψιστο δὲ ἄθλημα – ἐμπόρευμα, εἶναι ἀσφαλῶς τὸ ποδόσφαιρο, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες βιομηχανίες. Οἱ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες δὲν τὸ ἀρνοῦνται πὼς εἶναι ἀνώνυμες ἑταιρεῖες (ΠΑΕ), ἔχουν ὅλων ἐκείνων τῶν ἐθνικοτήτων τοὺς παῖκτες ποὺ θὰ φέρουν τὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα, ἐνῷ κάποιες ἀπ’ αὐτὲς εἶναι ἤδη μεγάλες πολυεθνικές!

2ον

Συνεχίζοντας, θὰ δοῦμε δύο ἀκόμη πτυχὲς τῆς ἀπαράδεκτης κατάστασης τοῦ ἀθλητισμοῦ ποὺ ἀναφέραμε στὸ προηγούμενο φύλλο, ὅπως εἶναι:

2. Τὸ ἄθλημα – θρησκεία (ἢ ἡ θρησκεία τῆς μπάλας!) καὶ ἡ… ἱερότητα τοῦ ἀθλητικοῦ τύπου! Τὸ ὅτι τὸ ἄθλημα, οὐσιαστικὰ δὲ ἡ μπάλα, ἔχει ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τὴ «διεθνῆ τῶν πονηρῶν» σὲ θρησκεία, εἶναι περιττὸ καὶ νὰ τὸ συζητᾶμε!

Ἀποκαλεῖται «στρογγυλὴ θεά», γιατί ἔχει καταντήσει νὰ εἶναι ἕνα σύγχρονο εἴδωλο! Τέτοιο πού, πόση διαφορὰ ἔχει ἀπὸ τὰ γνωστὰ εἴδωλα τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐποχῶν ἢ λαῶν; Ἁπλῶς ἔχει ἀλλάξει ἡ μορφὴ τοῦ εἰδώλου! Τότε εἴχαμε, ἂς ποῦ­με, τὸ χρυσὸ μοσχάρι, σήμερα ἔχουμε τὰ χρυσὰ πόδια τοῦ ἀθλητῆ! Ποιὰ ἡ διαφορά;

Ἔπειτα δὲν λέμε ὅτι ὁ τάδε εἶναι «κολλημένος» μὲ τὴν ὁμάδα; Τί σημαίνει αὐτό; Πώς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς διαβάζει ἀθλητικὲς ἐφημερίδες τῆς ὁμάδας, ἀκούει ἢ βλέπει μονάχα ποδοσφαιρικὲς ἐκπομπές, ὅλες του οἱ συζητήσεις, ἡ σκέψη καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα περὶ τὴν «ὁμαδάρα» περιστρέφονται, ζεῖ καὶ ἀναπνέει γι’ αὐτήν, εἶναι τὸ μόνο ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ!

Ἡ ἴδια δὲ ἡ ὁμάδα, τὸ σῆμα, τὰ ἐμβλήματα, οἱ ὕμνοι καὶ βέβαια οἱ παῖκτες της, βρίσκονται παντοῦ πάνω του (στὰ βιβλία, τὰ τετράδια, τὰ ροῦχα, τὸ δωμάτιο, τὰ κλειδιὰ τοῦ σπιτιοῦ του κ.λπ.)! Κάθε της παιχνίδι εἶναι γι’ αὐτὸν «Τὸ Γεγονός»! Τὶς μπαλιές, τὶς φάσεις, τὰ γκόλ, τὶς ὅποιες κινήσεις τῶν παικτῶν, τὶς βλέπει στὸ γήπεδο, στὴν τηλεόραση, στὸ βίντεο ποὺ τὶς κατέγραψε, τὶς ἀκούει στὸ ραδιόφωνο, τὶς διαβάζει ξανὰ καὶ ξανὰ στὶς ἐφημερίδες, τὶς συζητᾶ μὲ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἄλλους «κολλημένους»!! Δηλαδὴ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι… ἡ ὁμάδα! Σύνθημά του; Τὰ γνωστὰ «Θρῦλε θεέ μου, Ὀλυμπιακέ μου», «ΠΑΟ θρησκεία, θύρα δεκατρία» καὶ τὰ παρόμοια μὲ τοὺς παῖχτες καὶ τοὺς συντελεστές! Σαφῶς ἡ ὁμάδα γι’ αὐτοὺς ἔχει μεταβληθεῖ σὲ θρησκευτικὸ ὑποκατάστατο!

Κι ὅπως κάθε θρησκεία ἔχει τὰ δικά της «ἱερὰ» κείμενα, τὰ ὁποῖα οἱ πιστοὶ μελετοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ ἀφοσίωση, τὸ ἴδιο συμβαίνει κι ἐδῶ μὲ τὸν ἀθλητικὸ τύπο!

Εἶναι γνωστὸ πὼς ὅλες οἱ ἔρευνες καὶ οἱ στατιστικὲς δείχνουν πὼς οἱ νέοι περιστασιακὰ καὶ μόνο διαβάζουν ἐφημερίδες, μία κατάσταση ποὺ τίποτα δὲν μπόρεσε νὰ ἀνατρέψει (π.χ. ἔνθετα, CD, δῶρα κ.λπ.) ! Ὡστόσο δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς ἀθλητικὲς ἐφημερίδες !! Ἡ μέση πανελλήνια κυκλοφορία τους πόρρω ἀπέχει τῶν ἄλλων ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν!

Καὶ μὴ ποῦμε πὼς ἡ κρίση τοῦ τύπου ὀφείλεται στὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο κ.λπ), γιατί ἡ ἀπορία παραμένει, πῶς αὐτὸ δὲν συμβαίνει καὶ στὸν ἀθλητικὸ τύπο.

Ἐξάλλου ἡ τηλεόραση κατακλύζεται ἀπὸ τὴν προβολὴ πλήθους ἀγώνων καὶ συναφῶν ἐκπομπῶν, ὁπότε οἱ ἀθλητικὲς εἰδήσεις γίνονται ἀμέσως γνωστὲς καὶ ὄχι τὴν ἑπομένη ποὺ κυκλοφοροῦν οἱ ἐφημερίδες! Καὶ ὅμως οἱ ἀθλητικὲς ἐφημερίδες ἀγοράζονται καὶ διαβάζονται ὅλο καὶ πιὸ πολύ!

Καὶ τοῦτο γιατί αὐτὲς εἶναι… ἰδεολογικές! Χωρισμένες κι αὐτὲς σὲ κόκκινες, πράσινες καὶ κίτρινες. Ὅταν κάποτε καὶ οἱ ἄλλες ἐφημερίδες ἦταν ἰδεολογικές, τὸ ἴδιο δὲν συνέβαινε; Βλέπετε ἀπευθύνονται στοὺς «πιστούς», στοὺς συγκεκριμένους «πιστούς», καὶ μάλιστα μὲ τὸν δικό τους ἰδιάζοντα (ἢ ἱερό;) τρόπο! Ἕνα τρόπο ποὺ ἀναβιώνει, καλλιεργεῖ καὶ ἐξυψώνει τή… λατρεία τους! Κάτι ποὺ βέβαια δὲν κάνουν ἡ τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο καὶ τὸ διαδίκτυο, οὔτε δὲ κι αὐτὰ τὰ ἀθλητικὰ περιοδικά.

Σαφῶς ὁ ἀναγνώστης τοὺς ἀναζητᾶ σ’ αὐτὲς κάτι πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν τροφοδότηση τῆς λατρείας του πρὸς τὴν ὁμάδα – θρησκεία!!!

Σὲ τί εἰδωλολατρία ἔχουν ὁδηγήσει τοὺς νέους! Μιλᾶμε γιὰ μιὰ ἄλλη λατρεία (μὲ σύμβολα, σημαῖ­ες, ὕμνους, κείμενα καί… προσευχές!), ἐκείνη τὴ λατρεία ποὺ ἔχει ὑποκαταστήσει τὴν ὀφειλόμενη πρὸς τὸν Θεό, κυριολεκτικά!

3. Ἡ κατάντια τοῦ πρωταθλητισμοῦ! Ἀλλὰ τὸ ἀπαύγασμα τῆς ἐμπορευματοποίησης δὲν εἶναι μόνο τὸ ποδόσφαιρο, εἶναι καὶ ὁ πρωταθλητισμός, τὸ μεγάλο αὐτὸ κατάντημα τοῦ (κλασσικοῦ) ἀθλητισμοῦ!

Γιατί μὲ τὸν πρωταθλητισμὸ ἀλλάζουμε ἀμέσως ἄποψη γιὰ τὸν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖο βλέπουμε ἀπὸ ἄλλη σκοπιά! Δηλαδή, δὲν ἀγωνιζόμαστε πιὰ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἀξία τοῦ ἀγώνα καὶ γιὰ τὸ ἄθλημα, ἀλλὰ γιὰ τὴν πρωτιά! Δὲν πηγαίνουμε στὸ στίβο, δὲν κοπιάζουμε καὶ δὲν ἀθλούμαστε γιὰ τὰ ὀφέλη ποὺ θὰ ἔχουμε ἀπὸ τὸ ἄθλημα (σωματικά, ψυχικά, πνευματικά), ἀλλὰ γιὰ νὰ βγοῦμε πρῶτοι (κι ὄχι δεύτεροι) καὶ μόνο γι’ αὐτό!

Βεβαίως ὅταν εἴμαστε ἀθλητές, θέλουμε νὰ νικήσουμε, νὰ βγοῦμε νικητὲς στὸ συγκεκριμένο ἄθλημα καὶ ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο ἀγῶνα. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτό, θὰ εἶχε ὑποβιβασθεῖ ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἀξία τοῦ ἀθλήματος καὶ τὰ τόσα ὀφέλη ἀπ’ αὐτὸ (εὐγενὴς ἅμιλλα, ὀρθὸς ἀνταγωνισμός, πειθαρχία, ἐγκαρτέρηση κ.λπ.) καὶ θὰ εἶχε καταλήξει σέ… γυμναστική!

Ὡστόσο, ὑπάρχει ἐδῶ μία σημαντικὴ διαφορά. Ἡ προσπάθεια γιὰ τὴ νίκη, εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα. Ἂν ἔρθει, ἔχει καλῶς. Ἂν δὲν ἔρθει, θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ πάλι. Καλύτερα, δηλαδή, καὶ ἀποτελεσματικότερα. Στὸν πρωταθλητισμό, ὅμως, ζητᾶμε τὴ νίκη καὶ κυρίως τὴν πρωτιά, πάσῃ θυσίᾳ! Μὲ ὁποιαδήποτε μέσα, ὡς καὶ ἀθέμιτα ἀκόμη! Ὁπότε, ἐνῷ στὸν ἀθλητισμὸ ὁ «ἄλλος» εἶναι συν­αθλητής, δηλαδὴ συναγωνιστής, ἔστω καὶ ἀνταγωνιστής, στὸν πρωταθλητισμὸ εἶναι σαφῶς ἀντίπαλος, μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξης!

3ον

Συνεχίζοντας, θὰ δοῦμε δύο ἀκόμη πτυχὲς τῆς ἀπαράδεκτης κατάστασης τοῦ ἀθλητισμοῦ ποὺ ἀναφέραμε στὰ προηγούμενα φύλλα, ὅπως εἶναι:

4. Οἱ πρωταθλητὲς – ὑπεράνθρωποι – τέρατα! Οἱ δυνατότητες ἑνὸς ἀθλητῆ εἶναι ὁπωσδήποτε δεδομένες. Συνεπῶς καὶ τὸ ἀποτέλεσμα. Γιὰ νὰ φθάσει δὲ κανεὶς ὁπωσδήποτε στὴν πρωτιὰ (ἀλλὰ καὶ στὸ ρεκὸρ ποὺ εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν πρωτιὰ) ἀπαιτοῦνται πλέον ἄλλα μέσα καὶ μάλιστα ἀθέμιτα, ποὺ ὑπερβαίνουν κάθε ἔννοια εὐγενοῦς ἅμιλλας καὶ ὀρθοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Τέτοια μέσα εἶναι τὸ ντόπινγκ, τὰ ἀναβολικά, τὰ διεγερτικά, οἱ ὁρμόνες, οἱ σπόνσορες (ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖ­ες ἀθλητικῶν εἰδῶν ὥς τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα!) καὶ οἱ… ἐναλλακτικὲς λύσεις, ὅπως εἶναι οἱ βιολογικὲς οὐσίες καὶ τὸ γενετικὸ ντόπινγκ! Μέσα ποὺ παράγουν ὑπεραθλητὲς – τέρατα!!!

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικοὶ οἱ τίτλοι τῶν ἐφημερίδων:

– «Κατασκευασμένοι νικητὲς καὶ ψεύτικα εἴδωλα»!

– «Ἡ τραγῳδία τοῦ ντόπινγκ στὸν κόσμο καὶ τὴν Ἑλλάδα»!

– «Ὑπεραθλητὲς ἀπό… μετάλλαξη»!

– «Τὸ πάθος γιὰ διάκριση ὁδηγεῖ στὴν ἐξάρτηση»!

– «Οἱ γενετικῶς τροποποιημένοι ἀθλητὲς τοῦ μέλλοντος»!

– «ΤΗG: Τὸ σοῦπερ ἀναβολικὸ τῶν ρεκόρ»!

Τὰ σημερινὰ ἀγωνίσματα ἔχουν ἐλάχιστη ἢ καὶ καθόλου σχέση μὲ ἐκεῖνα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀπὸ τὸ Ὀλυμπιακὸ ἰδεῶδες ἔχουμε περάσει καιρὸ τώρα στὴν ἴδια τὴ βαρβαρότητα! Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀξία τοῦ ἀγώνα, στὸν καιροσκοπισμὸ τῆς νίκης! Ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ καὶ τὴν ἅμιλλα, ξεπέσαμε στὴν ἐμπορευματοποίηση!

Ὁ ἀθλητὴς δὲν εἶναι πιὰ ὁ καθημερινὸς ἀγωνιστὴς τῆς ζωῆς, ἀλλὰ αὐτὸν ποὺ προετοιμάζουν οἱ (πολυεθνικὲς) ἑταιρεῖες καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα γιὰ τὶς «δουλειές» τους! Ἔτσι ἀπὸ τὸν θρίαμβο τοῦ Ὀλυμπισμοῦ καταλήξαμε στὴν τραγῳδία τῶν ἐξαρτήσεων τοῦ πρωταθλητισμοῦ! Τὸ γνωστὸ σύνθημα τοῦ Πιέρ ντὲ Κουμπερτὲν «ταχύτερα, ψηλότερα, δυνατότερα» κατέληξε νὰ σημαίνει… ἀναβολικότερα! Κάθε δὲ παγκόσμιο ρεκόρ, πληρώνεται μὲ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια!

Πόσοι, ὅμως, ἀπὸ τοὺς γίγαντες τοῦ ἀθλητισμοῦ (καὶ μάλιστα τοὺς Ἀμερικανούς!) πιάστηκαν ποτὲ ντοπαρισμένοι σὲ Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες; Ἐλάχιστοι! Κι αὐτὸ γιατί οἱ σπόνσορες καὶ οἱ ἑταιρεῖες, φροντίζουν νὰ βγαίνουν τὰ δείγματα… ἀρνητικά! Τόσα δολλάρια ἔχουν ἐπενδυθεῖ διαφημιστικὰ πάνω τους, βλέπετε… Μπορεῖ νὰ γίνει κάτι τέτοιο; Ὁπότε ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ ντόπινγκ θὰ εἶναι στὴν οὐσία μία χαμένη ὑπόθεση, ὅσο οἱ σπόνσορες θὰ εἶναι οἱ οἰκονομικοὶ χορηγοὶ τῶν ἀθλητῶν.

Μάλιστα, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ἀνεύρεσης τέτοιων οὐσιῶν ποὺ δὲν θὰ ἐντοπίζονται στοὺς ἐλέγχους. Μιλᾶμε πιὰ γιὰ τὶς λεγόμενες «βιολογικὲς οὐσίες», ὅπως εἶναι ἡ ἐρυθροποιητίνη καὶ ἡ αὐξητικὴ ὁρμόνη, ποὺ κάνουν τοὺς ἀθλητὲς νὰ εἶναι… μεταλλαγμένοι! Δηλαδὴ θὰ φθάσουμε νὰ μιλᾶμε πιὰ γιὰ μεταλλαγμένους ἀθλητές, ὅπως μιλᾶμε γιὰ μεταλλαγμένη σόγια ἢ καλαμπόκι!!!

Ἐπιπλέον γίνονται συνεχῶς βήματα γιὰ τὴ λεγόμενη τεχνολογικὴ ὑποστήριξη τοῦ ἀθλητῆ, ποὺ τὸν μεταβάλλει σ’ ἕνα ὑβρίδιο ἀνθρώπου καὶ τεχνολογίας!

Κι ἀκόμη! Εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἐμφάνιση γιὰ τὰ καλά τοῦ λεγόμενου γενετικοῦ ντόπινγκ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν γονιδιακὴ παρέμβαση, μὲ διάφορους τρόπους καὶ τεχνικές. Ὡς καὶ στὰ γονίδια, δηλαδή, ψάχνουν νὰ βροῦν τὴν ἐξαπάτηση χάριν τοῦ πρωταθλητισμοῦ!

Καὶ ὅσο οἱ δυνατότητες τῆς ἐπιστήμης θὰ προχωροῦν, τόσο θὰ πολλαπλασιάζονται οἱ συνέπειες!

Ἤδη οἱ ἐπιπτώσεις καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ὑγεία τῶν ἀθλητῶν εἶναι τεράστιες. Ἀπ’ αὐτὲς τῶν ναρκωτικῶν ὥς καὶ τὸν θάνατο ἀκόμη! Ὥς τώρα οἱ γονεῖς ἔλεγαν πὼς «γιὰ ὅσο καιρὸ τὰ παιδιὰ μας ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἀθλητισμὸ δὲν κινδυνεύουν ἀπ’ τὰ ναρκωτικά». Αὐτὴ ἡ ἄποψη εἶναι ὁπωσδήποτε σωστή, ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὸν πρα-γματικὸ ἀθλητισμό, ὄχι αὐτὸν τοῦ… ντόπινγκ!

Ἐπιδημιολογικὲς ἔρευνες ἀναφέρουν πὼς «ὅταν ἀσχολεῖσαι μὲ τὸν ἀθλητισμὸ δὲν σημαίνει πὼς δὲν παίρνεις ναρκωτικά»! Διότι ἐξαρτησιογόνες οὐσίες εἶναι καὶ οἱ διεγερτικὲς ποὺ λαμβάνουν κατὰ κόρον οἱ ἀθλητές, ὁπότε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χρήσης αὐτῶν τῶν οὐσιῶν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸ τῶν ναρκωτικῶν: Ὁ θάνατος! Γιατί μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι ναρκωτικὲς οἱ οὐσίες τοῦ ντόπινγκ, εἶναι ὅμως διεγερτικές, ἐθιστικὲς καὶ τοξικές.

Προκαλοῦν αὐξημένη ἀρτηριακὴ πίεση, ἐπιθετικότητα, ἔντονο ἄγχος, ἐθισμό, ἀπώλεια ὄρεξης, αὐξημένους καὶ ἀκανόνιστους καρδιακοὺς παλμούς, πόνους στὸ θώρακα, πονοκεφάλους, ἔντονη ταχυκαρδία κ.λπ.!!

Ὅμως, ὅπως σωστὰ εἶπαν, ὅταν μία οὐσία γίνεται τὸ μέσο γιὰ τὴ νίκη, τὸ χρῆμα καὶ τὴ δόξα, τότε πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ παραβλέπουν τὶς ἐπιπτώσεις καὶ τὸ τίμημα, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἶναι μέχρι καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος»!

5. Ἡ εἰδωλοποίηση αὐτῶν τῶν… τεράτων! Καιρὸ τώρα μία τεράστια βιομηχανία ἔχει ἀναπτυχθεῖ. Αὐτὴ τοῦ «σόου μπίζνες»! Δὲν κάνει τίποτ’ ἄλλο, ἀπ’ τὸ νὰ δημιουργεῖ, νὰ ἀναδεικνύει καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρο τὰ «εἴδωλα» ποὺ μὲ περισσὴ φροντίδα κατασκευάζει! Εἴδωλα κάθε μορφῆς κι ἀπ’ ὅποιο χῶρο κι ἂν προέρχονται! Ὁ ἀθλητισμὸς εἶναι πιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ προσοδοφόρες ἐπιχειρήσεις, ἀπ’ τὰ καλύτερα τμήματα τοῦ «σόου μπίζνες». Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ «σόουμαν» ἢ «σοουγοῦμεν» τοῦ ἀθλητισμοῦ, σὲ τίποτα δὲν ὑστεροῦν σὲ ἀποδοχὲς ἀπ’ τὰ λεγόμενα «ἀστέρια» τοῦ Χόλυγουντ». Πρῶτοι διδάξαντες στὸ κυνήγι τοῦ… ἀθλητικοῦ θησαυροῦ εἶναι ἀσφαλῶς οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ κατέχουν σταθερὰ τὴν πρώτη θέση στὶς πρωτιές, τὰ ρεκὸρ καὶ τὶς ἐπιδόσεις. Εἶναι τυχαῖο αὐτὸ ἆραγε;

Ἀπ’ αὐτὰ ποὺ εἰσπράττουν οἱ ἀθλητές, μπορεῖ νὰ συμπεράνει πιὰ κανεὶς τί εἰσπράττουν οἱ… σπόνσορες! Ἐλέχθη ὅτι «ἀπὸ τὶς σόου μπίζνες δὲν τὴ γλυτώνουν οὔτε οἱ ἀθλητές. Εἶναι κι αὐτοὶ «φτιαχτοὶ» ἀστέρες, ὅπως ὁ Μαϊκλ Τζάκσον καὶ ἡ Μαντόννα»!!

Γράφει ἡ ἐφ. «Καθημερινὴ» σὲ σχετικὴ ἔρευνά της μὲ τίτλο: «ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ “ΛΑΤΡΕΙΑ” ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΩΝ» τὰ ἑξῆς: «Καλοστημένες ἐπιχειρήσεις συντηροῦν μύθους καὶ εἴδωλα, ἀκόμη δὲ καὶ ξεφτισμένα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν»!

Ἀσφαλῶς «εἴδωλα» καὶ «διασημότητες» δὲν ὑπάρχουν τηρώντας κατὰ γράμμα τὸ ἀθλητικὸ ἰδεῶδες. Γι’ αὐτούς, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς ψιλὰ γράμματα, ἀλλ’ ἐντελῶς ξεπερασμένα πράγματα. Εἴδωλα καὶ διασημότητες γίνονται μόνο ὅσοι πρωτεύουν καὶ κυρίως ὅσοι «σπάζουν» τὰ ρεκόρ! Αὐτοὶ δὲ ἀσκοῦν στὸ τέλος «μία μαγευτικὴ δύναμη στοὺς ἐφήβους ὅλου τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ στὸ νὰ ἀγοράζουν μὲ κλειστὰ μάτια ὁτιδήποτε διαφημίζουν», ἔγραψε ἔγκυρο ξένο περιοδικό.

4ον.-Τελευταῖον

Συνεχίζοντας καὶ μὲ μία ἀκόμη πτυχὴ τῆς ἀπαράδεκτης κατάστασης τοῦ ἀθλητισμοῦ ποὺ ἀναφέραμε στὰ προηγούμενα φύλλα, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ θέμα μας καταλήγοντας στὰ ἀπαραίτητα συμπεράσματα.

6. Ἡ… μαζικοποίηση τῶν «φιλάθλων»! Ὅταν κάποιος εἶναι ἐκτὸς τοῦ πλήθους, ἔχει τοῦ­το τὸ μεγάλο προτέρημα: Μπορεῖ καὶ σκέπτεται! Ὅταν, ὅμως, μπαίνει στὸ πλῆθος, στὴ μᾶζα, τότε χάνει αὐτὴ τὴν ἱκανότητα καὶ τὸ μόνο ποὺ λειτουργεῖ πιὰ εἶναι τὸ συναίσθημα! Ἄγεται καὶ φέρεται ἐκεῖ ποὺ βαδίζει τὸ πλῆθος. Ἀκριβῶς αὐτὸ συμβαίνει μὲ τὸν ἀθλητισμὸ ποὺ περιγράψαμε. Γιατί ἡ πολύχρωμη, πολύβουη, πολυπρόσωπη καὶ ταυτόχρονα ἀπρόσωπη ἀνθρωποθάλασσα ποὺ λέγεται κερκίδα, ἂς ποῦμε, ἀποτελεῖ μοναδικὴ περίπτωση ἀπώλειας τῆς προσωπικῆς ταυτότητας, μέσα στὸ πλῆθος! Ὁπότε ὡς ἀποτέλεσμα ἔχουμε τὴν ψυχολογία τοῦ ὄχλου.

Μὲ τὴν ἔνταση δὲ ποὺ ἐπικρατεῖ, τὸ πάθος, τὴ συγκίνηση, τὴν ἀγωνιστικότητα, τὶς μάχες, διεγείρονται πρωτόγονα συναισθήματα σὲ παῖκτες καὶ φιλάθλους, ἱκανὰ γιὰ κάθε μηδαμινότητα! Ἔτσι προέρχεται ἡ βία στὰ γήπεδα καὶ ὁ «ἄλλος ἑαυτὸς» ποὺ δείχνει ὁ κάθε θεατής, ἕνα ἑαυτὸ ποὺ καὶ ὁ ἴδιος δύσκολα ἀναγνωρίζει. Καὶ τὸν ἀναγνωρίζει τότε μόνον, ὅταν μείνει μόνος, τελειώσει ἡ διαδικασία τῆς μαζικοποίησης κι ἔτσι «ἔλθει εἰς ἑαυτόν»!

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ποὺ τὰ σπὸρ καὶ εἰδικὰ τὸ ποδόσφαιρο, χρησιμοποιήθηκαν ἀπ’ ὅλες τὶς δικτατορίες, ἀλλὰ καὶ τὶς δημοκρατίες! Μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς μαζικοποίησης αὐτῆς, οἱ ἄνθρωποι ἀποπροσανατολίζονται. Τὰ βλέμματα, ἡ προσοχή, ἡ σκέψη, στρέφονται ἀλλοῦ. Ἡ γνωστὴ ἀναφορὰ τῶν Ρωμαίων στὴν προσφορὰ «ἄρτων καὶ θεαμάτων» κάθε φορά ποὺ ὁ ἔλεγχος γινόταν δυσχερὴς καὶ τὸ καθεστώς τους κινδύνευε, μετουσιώθηκε σήμερα μὲ τὴν ὑπὲρ-προσφορὰ ποδοσφαιρικῶν καὶ ἄλλων «ἀθλητικῶν» θεαμάτων, μὲ τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς στόχους!

Τί νὰ πεῖ κανεὶς δέ, καὶ γιὰ τὴ νέα γενιά. Αὐτὴ εἶναι πάντα εὐαίσθητη στὰ εὐρύτερα κοινωνικὰ προβλήματα, ἀμφισβητεῖ, ἀπορρίπτει κι ἐπαναστατεῖ! Μία ἐπανάσταση τόσο ἐπικίνδυνη! Τώρα μὲ τὸν «ἀθλητισμὸ» τὴν ὁμογενοποιοῦν κι ὕστερα τῆς στρέφουν τὸν δυναμισμό, τὴν ὁρμητικότητα, τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τὴν ἐπαναστατικότητα σὲ πράγματα κατώτερα, ὑποδεέστερα, σαφῶς ταπεινότερα! Δηλαδή, τὴν ἐλέγχουν τελικά!

Στ’ ἀλήθεια ποιὸς κινδυνεύει ἀπὸ μία νεολαία ποὺ τρέχει ὡς θεατὴς γιὰ τὴν μπάλα, ποὺ τὰ ἐνδιαφέροντά της εἶναι στὰ σοὺτ καὶ τὰ γκόλ, στή… μεροληψία τοῦ διαιτητῆ, τὴν ἀδικία τῆς «ὁμαδάρας» ἢ καὶ τὶς ἀτυχίες της; Καὶ τί νὰ κατορθώσει μία νεολαία ποὺ θεοποιεῖ τὴν ὁμάδα καὶ ὡς στόχο της ἔχει τὴν πρώτη θέση αὐτῆς στό… πρωτάθλημα; Ὅταν παύσει νὰ ἐνδιαφέρεται καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ ἀξίες, ἰδανικὰ καὶ ὁράματα;

Πέραν τῶν ἄλλων, μία τέτοια νεολαία, σαφῶς καὶ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη πελατεία τῶν πολυεθνικῶν καὶ ἄλλων συμφερόντων παντὸς εἴδους, ὥς καὶ ἀσπίδα τῶν ποικίλων συμφερόντων τῶν ἰδιοκτητῶν τῶν ΠΑΕ!

Μέσα ἀπὸ τέτοιες διαδικασίες, οἱ φίλαθλοι μεταβάλλονται σὲ ποδοσφαιρόφιλους καὶ στὸ τέλος ὀπαδοὶ κάποιας ὁμάδας, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος!

«Τὸ σπὸρ σὲ κάνει ὧρες – ὧρες ὑπάνθρωπο», ἔγραψε ὁ Μάριος Πλωρίτης.

* * *

Λοιπόν, αὐτὸς εἶναι ὁ ἀθλητισμὸς τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «Ν. Ἐποχῆς»! Ἕνας ἀθλητισμὸς πλασμένος ἀπολύτως γιὰ τὴν ὕλη, τὸ χρῆμα, τὴν κατάπτωση, τὴ μαζικοποίηση καὶ τὴν ὁμογενοποίηση τῆς νεολαίας, ἕνας ἀθλητισμὸς τελείως ξεκομμένος ἀπ’ τὴν ἀρετή.

Γιὰ ποιὸν «κότινο ἐλιᾶς» μιλᾶμε; Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὰ μάτια τῶν πολυεθνικῶν, τῶν ἁπανταχοῦ μπίζνεσμαν καὶ τῶν «Νεοεποχιτῶν», φαντάζουν σάν… ἠλίθιοι! Τί νὰ καταλάβουν αὐτοὶ ἀπὸ τὴν γνωστὴ ἱστορικὴ ἀναφορὰ τοῦ Ἡροδότου στὸν Ξέρξη, ὁ ὁποῖος, ὅταν στὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐκστρατεία του πληροφορήθηκε τὰ σχετικὰ μὲ τοὺς Ὀλυμπιονίκες καὶ τὴ βράβευσή τους μ’ αὐτὸ τὸ ἁπλὸ στεφάνι, εἶπε στὸ Μαρδόνιο «ἀλλοίμονο ἐναντίον ποίων ἀνδρῶν ὁδηγούμαστε νὰ πολεμήσουμε, ὅταν αὐτοὶ δὲν ἀγωνίζονται γιὰ τὸ χρυσάφι, ἀλλὰ μονάχα γιὰ τὴν ἀρετή»!

Ὁ Ἀμερικανὸς συγγραφέας Ρόμπερτ Κοῦβερ, κατακρίνοντας μὲ τὸν πιὸ καυστικὸ τρόπο αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατάντια τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἀθλητισμοῦ, ἔγραψε βιβλίο μὲ τὸν τίτλο: «Τὸ Ἀμερικανικὸ ἀθλητικὸ σύστημα γεννᾶ τέρατα». Κι ὅμως, τὸ σύστημα αὐτὸ ἔχει καιρὸ τώρα παγκοσμιοποιηθεῖ, ὅλοι οἱ λαοὶ πρέπει νὰ ξεχάσουν ὁποιοδήποτε ἄλλο σύστημα γνωρίζουν καὶ οἱ νέοι νὰ τὸ ἀκολουθοῦν πιστὰ εἴτε ὡς ἀθλητὲς εἴτε ὡς φίλαθλοι γιὰ τὸν «ἔλεγχο», τὴν ἀποπροσωποποίηση, τὴν ἀποχαύνωση, τὸν ἀποπροσανατολισμό, τὴ μαζικοποίηση καὶ τελικὰ τήν… καταστροφή τους!

* * *

Μέσα ἀπὸ τέτοιες διαδικασίες ἐπέρχεται, εὔκολα καὶ γρήγορα, ἡ ὁμογενοποίηση τῆς νεολαίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας γενικότερα, ἡ κατάργηση τῆς μοναδικότητας τοῦ καθενός μας, ἡ ἰσοπέδωση τῆς ἴδιας μας τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς ὕπαρξης, ἡ ὑποβάθμιση καὶ ὑποτίμηση τοῦ ἀνθρώπου, πολὺ δὲ περισσότερο τοῦ νέου ἀνθρώπου, ὁπότε ὅλα πιὰ εἶναι εὔκολα γιὰ τὴν χειραγώγηση καὶ τὸν ἔλεγχό μας, ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας μας τῆς σκέψης!

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἡ πολυμορφία καὶ ἡ ποικιλία τῶν ὄντων, εἶναι βασικὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὥς καὶ τὰ ἀδέλφια διαφέρουν μεταξύ τους! Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἔγχορδα μουσικὰ ὄργανα νὰ τὸ πάρουμε. Ποιὸ ἀπ’ αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἀποδώσει τὴν μελῳδία ἑνὸς μουσικοῦ κομματιοῦ, ἔχοντας… μία μόνο χορδή; Καὶ ποιὰ ἁρμονία θὰ εἶχε νὰ μεταδώσει μία ὀρχήστρα, ἀποτελούμενη ἀπό… ἕνα μονάχα μουσικὸ ὄργανο; Τὸ ἀποτέλεσμα ἐπέρχεται μέσα ἀπὸ τὰ πολλὰ ὄργανα, τὸ ρόλο καὶ τὶς παρτιτοῦρες ποὺ εἶναι γραμμένες γιὰ τὸ καθένα ἀπ’ αὐτὰ καὶ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ τόσο διαφορετικοὺς μουσικούς, ἂν καὶ φαινομενικὰ εἶναι ὅλοι ἴδιοι!

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀπέραντη ποικιλία, τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τὴν ἀξία τοῦ κάθε δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, ἐπέρχεται ἡ ἁρμονία, ἡ ἀξία, καὶ ἡ πρὸς τὰ ἄνω πορεία μίας κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πονηρὸς τὰ ἀντιστρατεύεται ὅλα αὐτά, μὲ τὶς «σύγχρονες» αὐτὲς μεθόδους του…

* * *

Ναί, καλοί μου φίλοι, εἴπαμε πολλά. Τὸ γνωρίζω ὅτι σᾶς κούρασα. Ὅμως τὸ θέμα εἶναι ὄντως τεράστιο καὶ ζητῶ τὴν κατανόησή σας. Καὶ πρὸ πάντων τὸν ἴδιο τὸν προβληματισμό σας…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Previous Article

Οι γιατροί δεν είναι Θεοί ή υπεράνθρωποι! Πρέπει να ελέγχονται!

Next Article

Ελληνική ιθαγένεια πήρε Αμερικανίδα ακαδημαϊκός που επί 60 χρόνια μελέτησε και δίδαξε την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία