Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀδιακρισίας τοῦ Σεβ. Δράμας

Share:

Ἡ ἀκρασία τῆς γλώσσης ὁδηγεῖ εἰς διασυρμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Τοιοῦτον παράδειγμα δύναται νὰ προσφέρη τὸ πρόσφατον ἄρθρον τοῦ πολεμίου τῆς Ἐκκλησίας κ. Π. Τατσοπούλου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 16ης Μαΐου 2021, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παραθέτομεν ἀποσπάσματα, διὰ νὰ καταστῆ ἀντιληπτὴ ἡ ζημία ποὺ γίνεται:

«Ἡ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη στάση καὶ τὸ συνεπαγόμενο ἀντίθετο μήνυμα πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῶν δύο Μητροπολιτῶν (Μόρφου καὶ Δράμας) θὰ ἀντικαθρέφτιζε ἁπλῶς τὴ διάσταση ἀπόψεων στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐὰν ὁ Μητροπολίτης Δράμας δὲν ἔνιωθε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐνημερώσει τοὺς δημοσιογράφους, ἔξω ἀπὸ τὸ ἐμβολιαστικὸ κέντρο, ὅτι σκοπεύει νὰ μεταβεῖ κατόπιν στὴν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν καὶ νὰ καταγγείλει ἐνέργειες ἱερέων ποὺ ἔθεσαν σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα… Ἀνεξιχνίαστη ἡ συνείδηση καθενὸς μητροπολίτη χωριστά. Ἄλλος νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ διαφυλάξει τὴν ὑγεία τοῦ ποιμνίου του καὶ ἄλλος νὰ ἀνακαλύψει τὴ συνωμοτικὴ προαναγγελία τῆς πανδημίας σὲ κάποιο παλιὸ τεῦχος τοῦ Ἀστερίξ. Ἐντούτοις, οὔτε αὐτὸ τὸ συνειδησιακὸ χάντικαπ θὰ μᾶς ξένιζε (ἔχουμε καταντήσει πολὺ χοντρόπετσοι, ἰδίως οἱ ἐμβολιασμένοι), ἐὰν ἡ εὐθύτητα καὶ ἡ παρρησία τοῦ Μητροπολίτη Δράμας δὲν πυροδοτοῦ­σε μία ὁμοβροντία ὕβρεων ἐναντίον του, μὲ ὑποκινητὲς ἱερωμένους ποὺ κατονόμασε. «Γίνονται ἀρχηγοὶ συμμορίας», ἐπανῆλθε μὲ νέο κύκλο δηλώσεων, «καὶ μέσα ἀπὸ τὸ Facebook καθοδηγοῦν αὐτὰ τὰ πρόσωπα (ποὺ μὲ ὑβρίζουν)». Ἀναρωτήθηκε «γιατί μέσα στὴν Ἐκκλησία νὰ ὑπεισέρχεται ὀργανωτισμὸς τύπου ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως Χρυσῆς Αὐγῆς»… ποτὲ δὲν χάψαμε ἀμάσητη τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἀντιδικία στὸ ἐσωτερικό της περιορίζεται σὲ αὐστηρὰ ἀκαδημαϊκὰ ἐπίπεδα… Τὰ διάσπαρτα τοπικὰ «ἀντάρτικα» -πρίν, κατὰ τὴ διάρκεια καὶ μετὰ τὸ Πάσχα – μᾶς ἔπειθαν ὅτι οἱ κατὰ φαντασίαν «ἀντάρτες» ρασοφόροι ἔψαχναν μία τόση δὰ ἀφορμὴ προκειμένου νὰ ἀνεμίσουν τὸ μπαϊράκι τῆς κατὰ φαντασίαν «ἐξέγερσης» ἐναντίον ἑνὸς κράτους ποὺ τοὺς ἔχει θέσει κατὰ φαντασίαν «ὑπὸ διω­γμόν»… Ἀπὸ ἐκεῖ κι ἔπειτα, ἄλλο νὰ τὸ εἰκάζεις καὶ ἄλλο νὰ τὸ ἀκοῦς ἀπὸ τὰ πιὸ ἁρμόδια χείλη…».

Previous Article

«Το Πάσχα του Γεωργακού»

Next Article

Ἐπιγραφὴ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, βλασφημεῖ τὸν Ἀληθινὸν Τριαδικὸν Θεόν

Διαβάστε ακόμα