Τὸ ἐκκλησιαστικὸν τελεσίγραφον τοῦ Βλαντιμὶρ Ζελένσκι

Share:

Τοῦ κ. Ντμίτρι Κερασίδη, δημοσιογράφου

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ γερμανικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης δημοσιεύθηκε στὰ τέλη Ἰανουαρίου τοῦ 2021 ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο, ποὺ ἀναφερόταν στὴ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Οὐκρανίας Ντενὶς Σμιγκὰλ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο (βλ. fischundfleisch.com). Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2020, ὁ Οὐκρανὸς ἀξιωματοῦχος ὑποσχέθηκε στὸν Πατριάρχη τὴν πλήρη διοικητικὴ ὑποστήριξη πρὸς τὴ λεγόμενη «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» (στὴ συνέχεια: ΟΕΟ), ἡ ὁποία θὰ συμπεριελάμβανε τὴ μεταβίβαση στὴ δική της δικαιοδοσία τῶν ναῶν τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου: ΟΟΕ). Τὸ σχέδιο ποὺ παρουσίασε ὁ Οὐκρανὸς ἀξιωματοῦ­χος προβλέπει τὴ μεταβίβαση τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐνοριῶν τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ΟΕΟ, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅλο τὸ φάσμα διοικητικῆς ὑποστήριξης αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους.

Ὁ Ντενὶς Σμιγκὰλ δήλωσε στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅτι θὰ φροντίσει προσωπικὰ τὴν προαναφερόμενη δραστηριότητα. Τὸ πρόσωπο-κλειδὶ γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς συγκεκριμένης ἐργασίας θὰ εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐθνοτικῆς καὶ Ἐθνικῆς Πολιτικῆς καὶ Θρησκευμάτων παρὰ τὴν Γραμματεία τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Οὐκρανίας, Ἀντρέι Γιουράς, ὁ ὁποῖος μέσῳ τοῦ γιοῦ του, βουλευτῆ τοῦ κόμματος «Ὑπηρέτης τοῦ Λαοῦ» (στμ: τὸ κόμμα τοῦ Προέδρου τῆς χώρας Βλαντίμιρ Ζελένσκι) Σβιατοσλὰβ Γιουράς, σκοπεύει νὰ ἀναλάβει στὴν Ἀνώτατη Ράντα νομοθετικὲς πρωτοβουλίες (στμ: οὐκρανικὴ Βουλή), ποὺ θὰ ἔχουν στόχο τὴν ἐνίσχυση τῶν θέσεων τῆς ΟΕΟ. Ὡστόσον, ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Ζελένσκι θὰ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα δραστηριότητα, φοβούμενος τὸ πολιτικὸ κόστος καὶ τὴ μείωση τῶν πιθανοτήτων ἐπανεκλογῆς του. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι παλιότερα ὁ Ντενὶς Σμιγκὰλ εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ ΟΕΟ ἀποτελεῖ ἀξιόπιστο ἑταῖρο τοῦ (οὐκρανικοῦ) κράτους καὶ ὅτι τῆς παρέχεται πλήρης νομικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη.

Πῶς βλέπουμε, λοιπόν, νὰ ἐξελίσσεται τώρα ἡ κατάσταση; Στὴν πράξη οἱ οὐκρανικὲς Ἀρχὲς σκοπεύουν νὰ ἀφαιρέσουν ὅλα τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὰ δώσει στὴν ΟΕΟ, τῆς ὁποίας τὴ δημιουργία εἶχε εὐλογήσει νωρίτερα ὁ ἴδιος ὁ Βαρθολομαῖ­ος. Καὶ πῶς θὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό; Πολὺ ἁπλὰ – μὲ τὴ νομιμοποίηση τῆς πλήρους διοικητικῆς ὑποστήριξης, τὴν ὁποία εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Ντενὶς Σμιγκὰλ στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Συνεπείᾳ αὐτοῦ σήμερα στὴν Ἀνώτατη Ράντα βρίσκονται στὸ στάδιο τῆς προπαρασκευῆς καὶ τῆς ἐξέτασής τους ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ σώματος δύο νομοσχέδια: τὸ 5143 (24/02/2021) καὶ τὸ 5101 (18/02/2021). Ἐν ὀλίγοις, σὲ περίπτωση ποὺ τὰ δύο νομοσχέδια ὑπερψηφιστοῦν, αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψει στὶς οὐκρανικὲς Ἀρχὲς νὰ ἀνακηρύξουν τὴ δραστηριότητα τῆς κανονικῆς ΟΟΕ ὡς «ἐπιζήμια γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια τῆς Οὐκρανίας» καὶ νὰ δημεύσουν ὅλα τὰ περιουσιακά της στοιχεῖα. Ἐνῷ οἱ ἱερωμένοι τῆς κανονικῆς ΟΟΕ θὰ μποροῦν, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, νὰ κηρύσσονται ὡς «προδότες», μὲ ὅλες τὶς ἀνάλογες συνέπειες. Ἔτσι λοιπόν, ὁ Ντενὶς Σμιγκὰλ καὶ τὸ περιβάλλον του πέρασαν ἀπὸ τὰ λόγια στὰ ἔργα. Τὸ ἐρώτημα, ὡστόσο, ποὺ προκύπτει εἶναι «σὲ τί χρειάζονται ὅλα αὐτά;».

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς μέχρι τώρα θητείας του ὁ Πρόεδρος Ζελένσκι καὶ τὸ κόμμα του «Ὑπηρέτης τοῦ Λαοῦ» δὲν μπόρεσαν νὰ βελτιώσουν τὴν κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας καὶ στὴν πράξη τὴν ὁδήγησαν σὲ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ κράχ. Συνέπεια τῶν παραπάνω ἦταν νὰ χάσουν τὴ στήριξη τῆς πλειονότητας τοῦ δικοῦ τους ἐκλογικοῦ σώματος. Γιὰ νὰ αὐξήσει καὶ πάλι τὸ κῦρος του ὁ Ζελένσκι σκοπεύει νὰ καλέσει τὸν Βαρθολομαῖο στὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας τῆς Οὐκρανίας τὸ 2021 καὶ νὰ λάβει τὴ στήριξη τῶν πιστῶν τῆς «νεότευκτης» ΟΕΟ. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνομιλίας του μὲ τὸν Ντενὶς Σμιγκὰλ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2020 ὁ Βαρθολομαῖος συμφώνησε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Οὐκρανία μέσα στὸ 2021, ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα ὑποχρεωτικὸ ὅρο: μέχρι τὸν ἐρχομό του στὴν Οὐκρανία ἡ κανονικὴ ΟΟΕ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει πάψει νὰ ὑφίσταται ὡς θρησκευτικὸς ὀργανισμὸς καὶ νὰ ὑπάρχει μόνο ἡ ΟΕΟ. Εἶναι πιθανόν, ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θεωρεῖ πὼς σὲ ἀντίθετη περίπτωση ὁ ἐρχομός του στὸ Κίεβο γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Μέρας Ἀνεξαρτησίας (τῆς Οὐκρανίας) θὰ ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στὸ κῦρος του, δεδομένου ὅτι ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐξέδωσε τὸν περιώνυμο «Τόμο» γιὰ τὴ δημιουργία τῆς λεγόμενης ΟΕΟ.

Ἀπομένει ἕνα τελευταῖο ἐρώτημα: Καὶ τί θὰ γίνει μὲ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὴν ΟΕΟ, ἀλλὰ διατήρησαν τὴν πίστη τους στὴν κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Τί θὰ γίνει μὲ αὐτούς, ὅταν θὰ τοὺς ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ὅλες οἱ ἐνορίες καὶ ὅλοι οἱ ναοὶ καὶ θὰ ἔχουν δοθεῖ στὴ «νεότευκτη» ΟΕΟ: Ἀκριβῶς τὴ δική τους ἀντίδραση φοβᾶται περισσότερο ὁ Ζελένσκι, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὸν ψήφισαν στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2019 ἐλπίζοντας σὲ ἕνα φωτεινὸ μέλλον, ἀλλὰ στὴν πράξη κινδυνεύουν νὰ χάσουν πρός τὸ πνευματικό τους στήριγμα πρός τὸ παρόν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πρόεδρος Ζελένσκι πῆρε ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῆς διάλυσης τῆς κανονικῆς ΟΟΕ, ἀφήνοντας τὴ διαχείρισή της στὸ περιβάλλον του, ὥστε σὲ περίπτωση ἀποτυχίας νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι ἀκριβῶς ἐκεῖ. Θὰ ἀναμένουμε τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων.

Σημ: Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ρωσικά: Βασίλης Μακρίδης. Ὁ Ντμίτρι (Δημήτρης) Κερασίδης εἶναι Ρῶσος, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἀνεξάρτητος δημοσιογράφος καὶ θρησκειολόγος. Οἱ ἀπόψεις τοῦ κειμένου ἐκφράζουν τὸν ὑπογράφοντα καὶ ὄχι τὸν μεταφραστὴ τοῦ κειμένου.

Πηγή: Ἱστολόγιον «sioualtec.blogspot.com», 17.3.2021

Previous Article

Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας ἐμπνέει τὴν ἐλπίδα

Next Article

Κάποιοι εθνομηδενιστές και εκκλησιομάχοι προσπαθούν να αποδομήσουν την ιστορία μας