Τὸ ἔλλειμμα τῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Χώραν μας

Share:

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ τῆς διαφημιστικῆς ἀφίσας, ἡ ὁποία εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ ἡ σιωπηρὴ γενοκτονία τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀγέννητων παιδιῶν κάθε χρόνο, φανερώνει, μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο, τὴν ἔλλειψη δημοκρατίας στὴ χώρα μας, τὴν ὁποία στραγγαλίζει ἡ «πολιτικὴ ὀρθότητα». Ὁ βουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Κ. Μπογδάνος διαφώνησε μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς κυβέρνησης καὶ δήλωσε: «Θὰ ἔπρεπε νὰ κατέβουν (σ.σ. οἱ ἀφίσες) ἐὰν διέδιδαν ψέματα, ἐὰν παρανομοῦσαν ἢ προέτρεπαν σὲ παρανομία, ἐὰν τὸ περιεχόμενό τους ἦταν ὑπερβολικὰ γραφικὸ ἢ ἐὰν ἡ ἑταιρεία ἐπικαλεῖτο πολιτικὴ ἐνάντια στὴ φιλοξενία κοινωνικῶν μηνυμάτων, ποὺ ἴσως κρίνονται ἀμφιλεγόμενα. Τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἰσχύει» καὶ πρόσθεσε: «Κανεὶς δὲν συζητᾶ ἢ θέτει ὑπὸ αἵρεση τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν στὴν ἄμβλωση. Δὲν εἶναι κἄν αὐτὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ μηνύματος ποὺ τελικὰ λογοκρίθηκε. Ἡ ἐκστρατεία τοποθετεῖται ὑπὲρ τῆς μὴ ἄσκησης ἑνὸς δικαιώματος ποὺ δὲν ἀμφισβητεῖται. Γιατί αὐτὸ τὸ πρᾶγμα περιορίζεται καὶ κατεβαίνει;». Ἐμεῖς θὰ ρωτούσαμε: Γιατί δὲν κατεβαίνουν καὶ οἱ ἀφίσες τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν παρελάσεων, οἱ ὁποῖες προσβάλλουν βάναυσα τὴ γνώμη τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν; Δὲν εἶναι αὐτὸ τρανταχτὴ διάκριση; Δὲν ἀποτελεῖ ἔλλειμμα δημοκρατίας; Νὰ συγχαροῦμε τὸν κ. Μπογδάνο καὶ νὰ σημειώσουμε (καὶ αὐτὴ) τὴν πρόκληση τῆς κυβέρνησης κατὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, γιὰ νὰ τὴν θυμηθοῦμε στὶς ἑπόμενες ἐκλογές…

Previous Article

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Next Article

Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος