Τὸ «ὑπόδειγμα»

Share:

Πρὸ ἡμερῶν κατέστη γνωστὸν ὅτι ἡ μεταπατερικὴ Ἀκαδημία τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος ἐκπαιδεύει κληρικοὺς τῆς ψευδοαυτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἔβαλαν λοιπὸν τοὺς πλέον οἰκουμενιστάς, διὰ νὰ μαθητεύσουν εἰς αὐτούς. Τώρα πληροφορούμεθα ὅτι θὰ ἀποσταλῆ διὰ πολλοστὴν φορὰν ὁ Γαλλίας, διὰ νὰ «εὐλογηθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Οὐκρανίας». Πάλι ἐπελέγη ὁ «ἀδάμας» τῆς Ὀρθοδοξίας… Τέλος, ἀναρωτώμεθα: τὸ 2008 ὁ Πατριάρχης τὸν Φιλάρετο Ντενισένκο ἀνεγνώριζε ὡς Κιέβου; Παραθέτομεν τὴν εἴδησιν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα fanarion.blogspot.com τῆς 17ης Ἰουλίου 2019:

«Ἡ Ὀρθόδοξη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἑτοιμάζεται νὰ ἑορτάσει, γιὰ πρώτη φορά μετὰ τὴν χορήγηση τοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (6-1-2019), τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου καὶ τὴν ἐπέτειο τοῦ ἱστορικοῦ βαπτίσματος τῶν Ρῶς, στὶς 28 Ἰουλίου.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶχε συμμετάσχει σ’ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις πρὶν 11 χρόνια, τὸ 2008, ὅταν πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὸ Κίεβο, κατόπιν προσ­κλήσεως τοῦ τότε Οὐκρανοῦ Προέδρου Βίκτορ Γιουσένκο, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 1020 χρόνων ἀπὸ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Ρῶς.

Πρὶν λίγες μέρες, ὁ Πατριάρχης, ὑποδεχόμενος στὸ Φανάρι ἀντιπροσωπία τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀνακοίνωσε ὅτι στοὺς φετινοὺς ἑορτασμοὺς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἀποστείλει ἐπίσημη Ἀντιπροσωπία του, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος θὰ μεταφέρει ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὥστε μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου, νὰ προσκυνήσει καὶ νὰ εὐλογηθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Οὐκρανίας».

Previous Article

Ὁ Σύρου καὶ ἡ ἀνωτάτη Πολιτειακὴ Ἡγεσία

Next Article

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρὸς ἀνακοίνωση τοῦ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου

Διαβάστε ακόμα