«ΥΠΑΓΕ ΝΙΨΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑΝ»

Share:

Η ΕΚΤΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιερωμένη στὴν θαυματουργικὴ ἴαση, ἀπὸ τὸν Κύριο, τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματά Του. Ἕνας τραγικὸς ἄνθρωπος κείτονταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, ζητώντας ἐλεημοσύνη, γιὰ νὰ ἐπιβιώσει. Δὲν εἶχε δεῖ ποτὲ τὸ φῶς καὶ δὲν χάρηκε ποτὲ τὰ θεῖα δημιουργήματα καὶ τὰ χρώματα. Γεννήθηκε χωρὶς ὀφθαλμούς, ἔχοντας τὶς κόγχες ἀδειανὲς ἀπὸ τὸ πολυτιμότερο δῶρο τῆς ζωῆς. Ζοῦσε σὲ πυκνὸ σκοτάδι βιώνοντας τὴ μοναξιά του, ὥσπου ἔκαμε τὴ μεγάλη συνάντηση μὲ τὸν ὑπέρτατο ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ Ὁποῖος μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν μαθητῶν Του καὶ τῶν Ἰουδαίων τοῦ δημιούργησε μάτια καὶ τὸν ἴασε! Ἐνῷ θὰ ἔπρεπε οἱ παριστάμενοι Ἰουδαῖοι νὰ χαροῦν γιὰ τὴν ἴαση αὐτοῦ τοῦ δυσ­τυχισμένου ἀνθρώπου καὶ νὰ δοξάσουν τὸ Θεό, ἀγανάκτησαν γιὰ τὸ νέο μεγάλο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ πρόταξαν τὴν δῆθεν καταπάτηση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου ἀπὸ τὸν Κύριο, ὑποβαθμίζοντας τὸ θαυμαστὸ γεγονός. Ἀποδείχτηκαν πνευματικὰ τυφλοί. Ἀρνήθηκαν τὴν θεραπεία, προτιμώντας τὴν πνευματικὴ τύφλωσή τους! Προέταξαν τὸν τύπο καὶ ἔχασαν τὴν οὐσία. Τέτοιοι τυπολάτρες ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν, τηρώντας τοὺς τύπους, καὶ χάνοντας τὴν οὐσία. Ἂς ἐξετάσουμε ὁ καθένας μας, μήπως καὶ ἐμεῖς βρισκόμαστε στὴν κατηγορία τῶν τυπολατρῶν καὶ τῶν πνευματικὰ τυφλῶν καὶ ἂς ἐπανακαθορίσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸ Λυτρωτή μας Χριστό, ζητώντας Του ταπεινά, νὰ μᾶς θεραπεύσει ἀπὸ τὴν πνευματική μας τύφλωση καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὸ δικό Του φῶς τὸ ἀπρόσιτο!

Previous Article

Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πιστών της Ουκρανικής Εκκλησίας

Next Article

Xάθηκαν περισσότερες ζωές από την αναβολή υγειονομικής φροντίδας παρά από τον covid19.

Διαβάστε ακόμα