Φανάρι: Ὄργανον τῆς Ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς!

Share:

ΤΟ ΦΡΙΚΩΔΕΣ σχίσμα μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (καὶ τῶν δορυφόρων του) καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, τὸ ὁποῖο προκλήθηκε μὲ εὐθύνη τοῦ κ. Βαρθολομαίου, πρὸς χάριν πολιτικῶν σκοπιμοτήτων δυτικῶν κυβερνήσεων, παραμένει καὶ βαθαίνει  ἔτι περισσότερο.  Πρόσφατα ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Βλαντιμὶρ Λεγκούντα, ἀποκάλυψε πὼς ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐξυπηρετεῖ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα καὶ πὼς τὸ μεγάλο αὐτὸ σχίσμα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δουλικῆς ἐξάρτησης τοῦ Φαναρίου ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Εἶπε: «Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ χρησιμοποιεῖ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὴν πολιτική του, συμπεριλαμβανομένης τῆς Οὐκρανίας, ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἐκφράζει τὴ βούληση τοῦ ἀμερικανικοῦ τμήματος ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματία εἶναι εἰλικρινὴς μὲ τὴν ἁπλότητά της: χρησιμοποιώντας τὸ Φανάρι γιὰ τὰ δικά της συμφέροντα ἀπὸ τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο, σκοπεύει νὰ πολεμήσει τὴν ἐπιρροὴ ὁποιουδήποτε ἄλλου κράτους ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμο νὰ ἐκπληρώσει τὴ βούληση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης» (Ἱστ. Tribune.gr)! Ἰδοὺ ἡ αἰτία τῆς πρωτοφανοῦς κατάπτωσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὸ ὁποῖο ἀπὸ πνευματικὸς φάρος, κατάντησε ὄργανο σκοτεινῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ὁ Κων/λεως συνεχάρη σιωνιστήν!

Next Article

Ἐνθύμησις φρικωδῶν Πατριαρχικῶν κακοδοξιῶν