Φανατικοὶ μουσουλμάνοι καταστρέφουν Ἱ. Ναούς μας!

Share:

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ φανατισμός, σημαίνει δαιμονοπληξία. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται, τόσο ἀπὸ τὰ φρικώδη ἐγκληματικὰ διδάγματα καὶ παραγγέλματα τοῦ Κορανίου, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ διαχρονικὸ μῖσος τῶν ὀπαδῶν του. Τὰ παρανόμως καὶ δυστυχῶς κατόπιν σχεδίου εἰσερχόμενα στὴν πατρίδα μας μιλιούνια τῶν οἰστρηλατημένων μουσουλμάνων ἦρθαν νὰ καταστρέψουν τὴν ἁγία πίστη μας καὶ νὰ μεταβάλλουν τὴν πατρίδα μας σὲ «χαλιφάτο». Μόνο ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ συνεχεῖς καὶ καταστροφικὲς ἐπιθέσεις στοὺς ναούς μας. Δεῖτε τί ἔγινε πρόσ­φατα στὴν Κρήτη: «Ἕνας 38χρονος ἀλλοδαπὸς συνελήφθη, ὡς ὁ δράστης δύο διαφορετικῶν περιπτώσεων φθορᾶς στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, στὸ Ἡράκλειο. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες, τὰ ξημερώματα τῆς περασμένης Κυριακῆς ἄγνωστο ἄτομο μὲ πέτρες προκάλεσε ζημιὲς στὸ βιτρὼ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν τζαμαρία τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Τὸ ἴδιο ἄτομο σήμερα ξημερώματα μὲ σφυρὶ προκάλεσε ἐπίσης φθορές,  σὲ θύρα τοῦ ἴδιου Ναοῦ. Μετὰ ἀπὸ ἀξιοποίηση βιντεοληπτικοῦ ὑλικοῦ συν­ελήφθη λίγες ὧρες ἀργότερα, ἀπὸ τὴν Ὁμάδα ΔΙΑΣ τοῦ Τμήματος Ἄμεσης Δράσης Ἡρακλείου, ὁ 38χρονος, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἀλγερία. Τὴν προανάκριση γιὰ τὴν ὑπόθεση διενεργεῖ ἡ Ὑποδιεύθυνση Ἀσφαλείας Ἡρακλείου» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Δυσ­τυχῶς τὸ μέλλον μας φαντάζει ἐφιαλτικό! Ἐστὲ ἕτοιμοι γιὰ τὰ χειρότερα!

Previous Article

Σχόλια κοσμικῶν διὰ τὴν μάσκα τοῦ Κων/λεως

Next Article

Σκέψεις ἐπὶ τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει

Διαβάστε ακόμα