Φιλόστοργος πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἡ Κυβέρνησις;

Share:

Προφανῶς ὁδεύομεν πρὸς ἐκλογὰς καὶ ἡ Κυβέρνησις ἔχει τὸν τρόπον της νὰ «καλοπιάση» τὴν Ἐκκλησίαν… εἶναι τώρα καὶ τὸ Σκοπιανόν… Ἀκόμη καὶ ἡ ἀντισυνταγματικὴ παῦσις τῆς Θ. Λειτουργίας ἴσως λησμονηθῆ -σκέπτονται- μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἱκανοποίησιν αἰτημάτων… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικὰ» τῆς 10ης Ἰουνίου 2022:

«Μέσα στὸν Ἰούνιο τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναμένεται νὰ καταθέσει νομοσχέδιο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ρυθμιστοῦν γιὰ πρώτη φορὰ θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν ἱερέων στὴν Ἑλλάδα, τὴν Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάνησα. Πλέον οἱ θέσεις δὲν θὰ εἶναι προσωποπαγεῖς, ἀλλὰ θὰ καλύπτονται σὲ περίπτωση ποὺ μείνουν κενές. Παρὰ τὸν θόρυβο ποὺ εἶχε ξεσπάσει πρὶν ἀπὸ μῆνες γιὰ περίπου 4.000 προσλήψεις κληρικῶν, πρόκειται γιὰ θεσμοθέτηση ὀργανικῶν θέσεων, ἐκτὸς τῶν 6.000 ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ μὲ νόμο ἀπὸ τὸ 1945. Σήμερα, περίπου 10.000 κληρικοὶ μισθοδοτοῦνται κανονικὰ ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ δὲν εἶναι καλυμμένοι νομικὰ σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν, γιὰ παράδειγμα, τὴ συνταξιοδότησή τους καὶ ἀναμένουν τὴν τυπικὴ κάλυψή τους, ἕνα αἴτημα ποὺ ἀναδεικνύει συνεχῶς ὁ ΙΣΚΕ (Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος). Ἐκτὸς αὐτοῦ, στὸ νομοσχέδιο θὰ ὑπάρχει διάταξη ποὺ θὰ προβλέπει τὴ διχοτόμηση τῆς Μητρόπολης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τοπικῶν παραγόντων, ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποφασίσει τὴ δημιουργία δύο νέων μητροπόλεων, μὲ ἕδρες τὸ Μεσολόγγι καὶ τὸ Ἀγρίνιο».

Previous Article

Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ ψευδοπροφῆτες

Next Article

Ποῖος διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος;