Φοβού τους «Σκοπιανούς» και τίτλους αλλάζοντας

Share:

Ως σπουδαίαν χειρονομίαν παρουσιάζει η εφημερίς «Δημοκρατία» της 7ης Μαρτίου την μετονομασίαν Μητροπόλεως των Σκοπίων από «Πολυανής» εις «Στοβίων». Εκτός ότι είναι επιβεβλημένον, οι «Στόβοι» είναι αρχαία ελληνική πόλις και επομένως καπηλεύονται την ιστορίαν μας! «Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και τον γάϊδαρο και τους λέμε και «ευχαριστώ»» δια την φιλίαν των! Περιττόν ότι η εν λόγω εφημερίς τους αναγνωρίζει ως «Εκκλησία της Αχρίδος»! Η Αρχ. Αχρίδος όχι μόνον ήτο ελληνική Αρχιεπισκοπή αλλά και σήμερα υπάρχει ο κανονικός Αχρίδος Σεβ. Ιωάννης. Αυτά από την «δεξιάν» εφημερίδα «Δημοκρατία», της οποίας δημοσιεύομεν μέρος του άρθρου της 7ης Μαρτίου 2019:

«Σε μία κίνηση φιλίας προς τον ελληνικό λαό και παράλληλα σεβασμού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε η λεγόμενη ως σχισματική Εκκλησία της Αχρίδος, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο.

Η Ιερά Σύνοδός της αποφάσισε την αλλαγή τίτλου στον επίσκοπο Ιάκωβο, στον οποίο αρχικά είχε αποδώσει τον τίτλο του «Πολυανής», προκαλώντας την αντίδραση του ελλαδίτη Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ.

Οι εκκλησιαστικές Αρχές στα Σκόπια -που για λόγους όχι εκκλησιαστικούς είμαστε σε σχίσμα μέχρι τώρα- αποφάσισαν να διαγράψουν από τον τίτλο του δικού τους επισκόπου το «Πολυανής», αλλάζοντάς τον σε «Στοβίων», όταν πληροφορήθηκαν ότι πιθανόν θίγεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Θετική αίσθηση σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο προκαλεί και το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης του γειτονικού κράτους αναφέρει ρητώς την ευέλικτη στάση της Εκκλησίας τους ως προς το όνομα, κάτι που φαίνεται και από το επιστολόχαρτο, όπου λέγεται «Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, Ιερά Μητρόπολις Στρωμνίτσης» και μέσα στην επιστολή αναφέρεται: «Αφού ημείς, η Ιεραρχία της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αχριδών, εξεφράσαμεν ευελιξίαν ως προς το εφ’ εξής όνομα της Εκκλησίας ημών, ώστε να θριαμβεύση και ο εν τω μέσω ημών Κύριος της Δόξης, ο εις ενότητα πάντας καλέσας…».

Ο Μητροπολίτης Στρωμνίτσης εξηγεί στον Μητροπολίτη Κιλκισίου τους λόγους για τους οποίους δόθηκε στον επίσκοπο Ιάκωβο ο τίτλος «Πολυανής»: «Εδίδομεν δε τούτον τον τίτλον μόνο διότι η αρχαία Πολυανή τυγχάνει η σημερινή παλαιά Δοϊράνη, ήτις ως γνωστόν ευρίσκεται εντός των ορίων της Επαρχίας Στρωμνίτσης και δι’ ουδένα άλλον λόγον».

Ο Μητροπολίτης Ναούμ καταλήγει: «Είμεθα βέβαιοι, άγιε αδελφέ και πολυτίμητε γείτον Ιεράρχα, ότι δια της πράξεως ταύτης αναπαύονται τα σπλάγχνα της Σεβασμιότητος υμών και καθησυχάζει η ευαίσθητος περί τα ζητήματα των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου έντιμος συνείδησις υμών».

Previous Article

Δυσφορία στο Υπ. Παιδείας απο το σθεναρό όχι της Ιεραρχίας στο μισθολογικό

Next Article

Εκλογική αποχή… Ι. Μ. Ρόδου

Διαβάστε ακόμα