Φρικιαστικὴ σφαγὴ ζώων μὲ τὴν ἰσλαμικὴν πρακτικὴν «χαλάλ»!

Share:

Η ΣΑΡΙΑ (ἰσλαμικὸς νόμος) εἰσέβαλε γιὰ τὰ καλά, γιὰ νὰ μείνει, καὶ στὴν Πατρίδα μας. Τὰ μιλιούνια τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, δὲν παρακαλοῦν, ἀπαιτοῦν νὰ τρέφονται σύμφωνα μὲ τὶς βάρβαρες καὶ σαδιστικὲς ἐπιταγὲς τῆς θρησκείας τους. Μία ἀπὸ αὐτὴ εἶναι καὶ ὁ τρόπος σφαγῆς τῶν πρὸς βρώση ζῴων, μὲ τὴν ἰσλαμικὴ πρακτικὴ «χαλάλ». Δεῖτε τὴν ἀνατριχιαστικὴ εἴδηση: «Ἐνῷ στὰ παραδοσιακὰ σφαγεῖα χρησιμοποιεῖται ἡ μέθοδος τῆς τοπικῆς ἀναισθησίας τοῦ ζῴου πρὶν προχωρήσουν στὴ σφαγή του, στὰ μουσουλμανικὰ σφαγεῖα μὲ κρέας Χαλάλ, καθὼς καὶ στὰ ἑβραϊκὰ μὲ κρέας kosher, τὸ ζῷο θὰ πρέπει σύμφωνα μὲ τοὺς πιστούς τους νὰ ἔχει πλήρως τὶς αἰσθήσεις του καθὼς σφάζεται. Ἀκόμη, τὰ ζῷα σύμφωνα μὲ τοὺς μουσουλμάνους σφάζονται μὲ ἀργὸ καὶ βασανιστικὸ τρόπο καθὼς πιστεύουν ὅτι ὅσο ὑποφέρει τὸ ζῷο τόσο γευστικότερο θὰ εἶναι τὸ κρέας. Δηλαδὴ ὡραία γεύση μέσῳ …σαδισμοῦ! Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια ὅλο καὶ περισσότερες ἁλυσίδες φαγητοῦ καθὼς καὶ ἑστιατόρια υἱοθετοῦν προϊόντα Χαλὰλ λόγῳ τῆς τεράστιας ζήτησης καὶ τῆς ἐξάπλωσης ὁλοένα καὶ περισσότερο τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ διάσημες αὐτὲς ἁλυσίδες εἶναι καὶ τὰ Mc’ Donald’s. Φυσικὰ ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ ἐξαίρεση στὴν πώληση αὐτοῦ τοῦ εἴδους κρέατος μὲ διάφορα περσικὰ καὶ γενικότερα ἀραβικὰ ἑστιατόρια στὴν Ἀττικὴ νὰ σερβίρουν κρέας Χαλὰλ στοὺς πελάτες τους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἑστιατόριο στὸ Χαλάνδρι.

Σύντομα, μὲ τὴν αὔξηση τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν καὶ τὸν ἐγκλωβισμό τους στὴν Ἑλλάδα ἡ πώληση εἰδῶν Χαλὰλ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλη τὴ χώρα μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Ἕλληνες πολίτες νὰ τρῶνε κρέας ἀπὸ ζῷα ποὺ ἔχουν βασανιστεῖ μὲ τὸ χειρότερο τρόπο πρὶν τὴ σφαγή τους» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)!  Ρωτᾶμε: ποῦ εἶναι οἱ «εὐαίσθητοι» φιλόζῳοι νὰ διαμαρτυρηθοῦν γι’ αὐτὴ τὴν φρικαλεότητα;

Previous Article

Ἀπίστευτος ὁ ἀριθμὸς τῶν σοδομιστῶν εἰς τὰ Σκόπια!

Next Article

Φρικιαστικόν: Διδάσκουν μαθητὰς πῶς νὰ προσεύχωνται εἰς τὸν Ἀλλάχ!