Φρικώδης βλασφημία: Προωθοῦν Θείαν Κοινωνίαν ἄνευ γλουτένης!

Share:

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟ «κλῖ­μα», ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ἀπόλυτα προσηλωμένο στὸ πανθρησκειακὸ ὅραμα καὶ ὑποταγμένο στὸ σύγχρονο κοσμικὸ «πνεῦμα», συνεχίζει τὸ ἀποκαθηλωτικό του ἔργο κατὰ τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως. Δεῖτε τί γίνεται στὴν φαναριώτικη ἐπαρχία τῆς Φινλανδίας: «Ἕξι χρόνια ἔχουν συμπληρωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη κίνηση τοῦ Μητροπολίτη Ἑλσίνκι νὰ συλλειτουργήσει μὲ γυναίκα ἐπίσκοπο καὶ τὸ Φανάρι συνεχίζει νὰ σφυρίζει ἀδιάφορα! Τώρα ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ποὺ ὑπάγεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, προέβη σὲ ἀκόμη μία σκανδαλώδη ἀπαίτηση: Τὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας συνεδρίασε στὶς 13 Ὀκτωβρίου στὸ Ἑλσίνκι ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἑλσίνκι καὶ πάσης Φινλανδίας Λέοντος, συζητώντας, μεταξὺ ἄλλων, τὸ θέμα τῶν ἀτόμων ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν νόσο κοιλιοκάκη καὶ λαμβάνουν Θεία Κοινωνία» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, ψάχνουν νὰ βροῦν «φόρμουλα», γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖται ἄρτος χωρὶς γλουτένη στὴ Θεία Κοινωνία, ἀπευθυνόμενοι στὸ «σβησμένο» Φανάρι, γιὰ τὴ λύση τοῦ «προβλή­ματος»! Ἀναρωτιόμαστε:­ εἶναι δυνατὸν ἕνα ἐλάχιστο ψίχουλο καθαγιασμένου Ἄρ­του νὰ προκαλέσει δυσανεξία; Εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλεῖ πρόβλημα ὑγείας ἡ Θεία Κοινωνία; Ἀσφαλῶς ὄχι! Οὐδέποτε ἐντοπίστηκε τέτοιο πρόβλημα! Τότε γιατί ἔγειραν τέτοιο ζήτημα; Εἶναι προφανές: ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν προτεσταντικὴ ἀ­ντίληψη, περὶ «ἁπλῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ» στὴ Θεία Εὐχαριστία, ἀρνοῦνται ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία νικᾶ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο, πιστεύοντας ὅτι μπορεῖ νὰ βλάψει τὴν ὑγεία τῶν κοινωνούντων! Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα δεῖγμα «σύγκλισης» καὶ «σύμπλευσης» μὲ τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικούς! Φρίττουμε ἀπὸ τὸ πρωτοφανὲς γεγονός!

Previous Article

Σεβ. Αὐστραλίας, εἶσθε ὁμόλογος τοῦ παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Next Article

Ἐπιζήμιος διὰ τὴν ὁμογένειαν ὁ Ἀμερικῆς