Φρικώδης ἀπόφασις τοῦ «Ἁγίου» Ἀμερικῆς

Share:

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ καὶ τρομερό: ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἔκαμε τὴν «ἕνωση» μὲ τοὺς αἱρετικούς, μὲ τὴν πρωτοφανῆ ἀπόφασή του νὰ μεταδίδεται ἡ Θεία Κοινωνία καὶ σὲ ἑτεροδόξους αἱρετικούς, σὲ ὅσους ἔχουν κάμει ὀρθόδοξο γάμο! Δεῖτε τὴν ἀνατριχιαστικὴ εἴδηση: «Μία ἔκπληξη ἐπιφύλαξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος σ’ ὅσους παρακολούθησαν τὴ διάλεξή του, τὴν πρώτη μέρα τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ὅπου ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση, ἀνακοίνωσε – σύμφωνα μὲ τὴν ἱστοσελίδα theorthodoxworld.com – ὅτι ὁποιοσδήποτε ἔχει νυμφευθεῖ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ λάβει Θεία Κοινωνία, ἀνεξάρτητα …ἂν εἶναι ἢ ὄχι Ὀρθόδοξος» (greeknewsonline.com)! Δεῖτε πῶς στήριξε τὴ φοβερὴ ἀπόφασή του: «Κάθε πιστὸς γάμος εἶναι ἕνας θαυματουργὸς γάμος – ἕνα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἕνα μυστήριο ποὺ γιορτάζεται μὲ χαρὰ καὶ ἀγκαλιάζεται μὲ εὐχαριστία. Εἴτε ὁ/ἡ σύζυγος συνδέεται ἐπίσημα μὲ τὴν Ἐκκλησία μέσῳ τοῦ χρίσματος, εἴτε ὄχι, εἶναι 100% μέρος τῆς κοινότητάς μας καὶ πρέπει νὰ ἀγκαλιαστεῖ ὡς τέτοιο. Ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε μία Ἐκκλησία ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἀληθινὰ καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς νέους μας ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ζοῦν σὲ ἕνα τεχνολογικὰ προηγμένο καὶ πλουραλιστικὸ κόσμο, πρέπει νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς ξένους ἀνάμεσά μας – νὰ τοὺς κάνουμε νὰ μὴ εἶναι πλέον ξένοι καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινότητάς μας καὶ τῆς χώρας μας»! Μάλιστα καλὰ διαβάσατε: ἀγκαλιάζει τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς καθιστᾶ μέλη «τῆς κοινότητάς του», δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας! Θὰ βρεθοῦν ἆραγε κάποιοι ἐπίσκοποι νὰ τὸν σταματήσουν; Ἀμφιβάλλουμε!

Previous Article

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

Next Article

Μεγαλοβδομαδιάτικοι θεατρινισμοὶ τοῦ κ. Φραγκίσκου!

Διαβάστε ακόμα