Φρικώδης Ἰνδουιστικὴ πτωματοφάγος σέκτα

Share:

ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ νὰ καταδεικνύουμε καὶ νὰ ἀποδεικνύουμε ὅτι οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου εἶναι δαιμονικὰ κατασκευάσματα, γιὰ νὰ ἀποσπῶνται ἢ νὰ ἐμποδίζονται οἱ ἄνθρωποι νὰ σῴζονται διὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα ὁ διάβολος γιὰ νὰ κάνει «καλὰ» τὴ δουλειὰ του φροντίζει νὰ τὶς ντύνει μὲ μυστήριο καὶ παραδοξότητες. Μία ἀπὸ αὐτές, προφανῶς ἡ πλέον δαιμονικὴ θρησκεία εἶναι ὁ Ἰνδουισμός. Δεῖτε μία ἀπὸ τὶς πάμπολλες φρικώδεις μορφές του: «Οἱ ἐξόριστοι μοναχοὶ Aghori σκορποῦν τὸν τρόμο σὲ ὅλη τὴν Ἰνδία ἐξαιτίας τῶν ἀνατριχιαστικῶν πρακτικῶν τους. Ζοῦν σὲ νεκροταφεῖα καὶ ἀναζητοῦν τὴν πνευματικὴ φώτιση. Οἱ τρομακτικοὶ μοναχοὶ βάφουν πάντα τὰ πρόσωπά τους καὶ βάζουν χάντρες γύρω ἀπὸ τὸ λαιμό, ἐνῷ προκειμένου νὰ φτάσουν στὴν ἔκσταση τρέφονται μὲ ἀνθρώπινη σάρκα καὶ διαλογίζονται πάνω σὲ πτώματα! Ἐνῷ ἀκόμα πιὸ ἀνατριχιαστικὸ εἶναι τὸ γεγονός… ὅτι πίνουν νερὸ ἀπὸ ἀνθρώπινα κρανία καὶ μασοῦν κεφάλια ζωντανῶν ζῴων! Ἰσχυρίζονται μάλιστα ὅτι μποροῦν νὰ προβλέψουν τὸ μέλλον, νὰ περπατήσουν στὸ νερὸ καὶ νὰ κάνουν προφητεῖες. Χρησιμοποιοῦν ἕνα συνδυασμὸ μαριχουάνας, ἀλκοὸλ καὶ διαλογισμοῦ ποὺ τοὺς βοηθᾶ νὰ φτάσουν σὲ μία κατάσταση ἀπόλυτης ἐπίγνωσης καὶ ἐγγύτητας στὸ θεὸ Shiva» (Ἱστ. Μακελειό)! Καὶ ὅμως, «δικοί» μας θιασῶτες τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ θεωροῦν (καὶ) τὸν Ἰνδουισμὸ καὶ προφανῶς καὶ τὴν φρικώδη σέκτα, ὡς «διαφορετικὸ δρόμο ἀναγωγῆς στὸν ἕνα Θεὸ» καὶ ἀκόμα, σύμφωνα μὲ τὸν «ἅγιο» Ἀλβανίας, καλούμαστε «νὰ ἀναζητήσουμε τὴν πνευματικότητα καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες» καὶ φυσικὰ στὸν πτωματοφάγο Ἰνδουισμό! Φοβερὸ καὶ βλάσφημο!

Previous Article

Ὁ Δαλάϊ Λάμα διαπρύσιος κήρυξ τῆς πανθρησκείας

Next Article

Πιστοί της Παπικής Εκκλησίας ζητούν από τους Επισκόπους τους να επιστρέψουν στην διδασκαλία του Χριστού

Διαβάστε ακόμα