Χάνει τὴν μάχην τῆς νεολαίας

Share:

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας μὲ τὸ ἄθεον κράτος καὶ ὁ προσανατολισμός της πρὸς τὴν παποπροτεσταντικὴν Εὐρώπην δὲν εὑρίσκει συμφώνους τοὺς νέους. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Παρὸν» τῆς 19ης Ἰουνίου 2021:

«“Ναὶ” στὸν χωρισμὸ Κράτους – Ἐκκλησίας! λέει τὸ 77% σὲ δημοσκόπηση τῆς Κάπα Research. Σημαντικὰ εἶναι τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῆς Κάπα Research μὲ θέμα «Ἡ Ταυτότητα τῆς Νέας Γενιᾶς» καὶ τίτλο «Ἐπιτρέψτε μας νὰ ξανασυστηθοῦμε». Μὲ σημαντικότερο τὴν ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση γιὰ τὸν διαχωρισμὸ Κράτους – Ἐκκλησίας, ὅπου τὸ 77% δηλώνει ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ, μόλις τὸ 18% διαφωνεῖ καὶ τὸ 5% δὲν ἀπαντᾶ… Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἄποψη τῶν νέων γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ 38% ἔχει θετικὴ ἄποψη καὶ τὸ 60% ἀρνητική».

Previous Article

Χούντα νέου τύπου

Next Article

Πολιτικὰ ἰδεολογήματα θὰ καθορίζουν τά Θρησκευτικά;