«Χαίροις ὁ Ζωηφόρος Σταυρὸς τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον»

Share:

Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Κι’ αὐτὸ διότι βρισκόμαστε στὴ μέση περίπου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ἡ κόπωση τοῦ ἀγώνα μας ἀρχίζει νὰ μᾶς δημιουργεῖ προβλήματα. Ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μᾶς μισεῖ θανάσιμα, ἐπειδὴ ἀγωνιζόμαστε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ νύχια του, μᾶς βάζει μύριες σκέψεις νὰ σταματήσουμε τὸν ἀγώνα μας. Μᾶς ὑποβάλλει τὸ συλλογισμὸ ὅτι δῆθεν θὰ κλονισθεῖ ἡ ὑγεία μας, ἂν συνεχίσουμε τὴ νηστεία μας. Μᾶς δημιουργεῖ βαρεμάρα καὶ κόπωση γιὰ τὶς ἐπίμονες προσευχές μας καὶ τὶς πολύωρες μελέτες ψυχωφελῶν βιβλίων. Μᾶς ὑποβάλλει τὴν ἰδέα ὅτι φθάσαμε στὸ ἐπιθυμητὸ σημεῖο πνευματικότητας καὶ δὲ χρειάζεται νὰ συνεχίσουμε, καὶ ἄλλες πολλὲς σκέψεις. Τὸ ὅπλο μας κατὰ αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸ ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου, τὸ ὁποῖο «φρίττει καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν». Γι’ αὐτὸ μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ προσκυνήσουμε τὸν Τίμιο Σταυρό, γιὰ νὰ πάρουμε δύναμη καὶ κουράγιο νὰ συνεχίσουμε μέχρι τὸ τέλος τὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Νὰ τρέψουμε σὲ ἄτακτη φυγὴ τὸν ἀντίδικό μας διάβολο, ὁ ὁποῖος πασχίζει νὰ μᾶς ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ νὰ μᾶς πάρει μὲ τὸ μέρος του. Νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ πρα-γ­ματικό μας συμφέρον εἶναι νὰ εἴμαστε μὲ τὸ Θεό, ἔστω καὶ ἂν μᾶς φαίνεται δύσκολη αὐτὴ ἡ σχέση, παρὰ μὲ τὸν πλάνο, ὁ ὁποῖος μᾶς ὡραιοποιεῖ τὴν ἁμαρτία. Ἂς σπεύσουμε ἀγαπητοί μας ἀδελφοὶ νὰ κλίνουμε γόνυ μπροστὰ στὸ ὑπέρτατο καὶ σωτήριο αὐτὸ σύμβολο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ λάβουμε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συνεχίσουμε τὸν πνευματικό μας ἀγώνα ὥς τὸ Ἅγιο Πάσχα!

Previous Article

Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, για εμβολιασμό!

Next Article

Η Εκκλησία ελπίζει ο Πρόεδρος να ακούσει φωνές των πιστών

Διαβάστε ακόμα