Χαρτογράφησις ἀτραπῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Share:

Πρόγραμμα τὸ ὁποῖον στοχεύει εἰς ἀναβάθμισιν μονοπατιῶν ἀποτελεῖ κίνδυνον διὰ τὸν ἡσυχαστικὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθὼς δὲν θὰ εἶναι ἔρημος προσευχῆς, ἀλλὰ διεθνὲς ἀξιοθέατον περιπατητῶν. Ὅλα εἰς τὸν βωμὸν τοῦ χρήματος, ἀκόμα καὶ ὁ μοναχισμὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «ethnos.gr» τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου 2023:

«Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας δημοσίευσε πρόσκληση χρηματοδότησης συνολικοῦ ὕψους 30 ἑκατ. εὐρὼ ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Ἀνάκαμψης καὶ Ἀνθεκτικότητας πρὸς τοὺς Δήμους, τὶς Περιφέρειες, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς – μὲ φορέα ὑλοποίησης τὸν Ὀργανισμὸ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) – γιὰ τὶς παρακάτω δράσεις:

Ἀναβάθμιση τοῦ ὑφιστάμενου δικτύου μονοπατιῶν, διαδρομῶν πεζοπορίας καὶ ποδηλασίας. Δημιουργία νέων μονοπατιῶν, διαδρομῶν πεζοπορίας καὶ ποδηλασίας. Δημιουργία καὶ βελτίωση τῶν χώρων ἀναψυχῆς σὲ ἐπιλεγμένα σημεῖα τοῦ δικτύου μονοπατιῶν.

Στόχος τῆς δράσης εἶναι ἡ προστασία τῆς βιοποικιλότητας μέσα ἀπὸ τὴ χαρτογράφηση διαδρομῶν, ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν στὸ ἐθνικὸ δίκτυο μονοπατιῶν. Προωθεῖται ἕνα ἤπιο μοντέλο ἀνάπτυξης οἰκοτουρισμοῦ σὲ παρθένες φυσικὲς περιοχὲς μὲ πολλαπλὰ ὀφέλη γιὰ τὶς τοπικὲς κοινωνίες…».

Ὁ Ὑπουργὸς Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «…Μὲ τὴν καταγραφὴ καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ Ἐθνικοῦ Δικτύου Μονοπατιῶν στοχεύουμε οἱ ἐπισκέπτες, ἀλλὰ καὶ οἱ ντόπιοι νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀπολαύσουν τὴ μοναδικὴ ὀμορφιὰ τοῦ τόπου μας, μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες καὶ προστατευμένες διαδρομές…».

Previous Article

Ἅγιον Ὄρος, Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων καὶ Νέα Τάξις Πραγμάτων

Next Article

Ἡ ἄφιξις τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἰς τό ὄρος τοῦ Ἄθω – Μέρος 2ον