Χειροτονίαι μετὰ Ἀχειροτονήτων

Share:

Ἐπιδεινώνεται τὸ σχίσμα μεταξὺ Κων/λεως καὶ Μόσχας ἕνεκα ἐλλείψεως διακρίσεως ἀπὸ τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύνατο νὰ μὴ προκαλῆ περαιτέρω καὶ νὰ μὴ θέτη εἰς ἀμφισβήτησιν τὰς χειροτονίας ποὺ ἐνεργεῖ. Συμφώνως πρός ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τῆς 13ης Ἀπριλίου 2021:

«Ἀπὸ πληροφορίες τῶν ΜΜΕ κατέστη γνωστὸ ὅτι στὶς 21 Μαρτίου 2021 στὴ Θεία Λειτουργία ποὺ ἐτελέσθη στὸν ἱερὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κωνσταντινουπόλεως ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, πλαισιούμενος ἀπὸ ἱεράρχες τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας, καθὼς καὶ μὴ ἔχοντα κανονικὴ χειροτονία ἐκπρόσωπο ἑνὸς ἐκ τῶν σχισματικῶν μορφωμάτων τῆς Οὐκρανίας, προέστη τῆς χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν Ἀνδρέα, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ σχετικὲς φωτογραφίες.

Αὐτὸ ἀνέφερε στὶς 13 Ἀπριλίου κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνας.

Ἀφοῦ ἐξέφρασε λύπη γιὰ τὴ συμμετοχὴ μὴ ἔχοντος κανονικὴ χειροτονία προσώπου σὲ εἰς ἐπίσκοπο χειροτονία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπεσήμανε ὅτι «μὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐμβαθύνεται ἐντός τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου ἡ διαίρεση, ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου».

«Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τὴν ἔλλειψη κανονικῆς χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκ­κλησιῶν Ἀνδρέα μὲ λύπη διαπιστώνουμε τὴν ἀδυναμία τῆς συλλειτουργίας μὲ αὐτόν, ἐάν, σὺν Θεῷ, ἀποκατασταθεῖ ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς κληρικούς, τοὺς ὁποίους μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἴσως θὰ χειροτονήσει ὁ εἰρημένος Μητροπολίτης», ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας».

Previous Article

24 Ἀπριλίου

Next Article

Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβάστε ακόμα