Χειροτονία στελέχους τῶν Λάιονς!

Share:

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο! Ὁ νομιζόμενος «πρῶτος τῆς Ὀρθοδοξίας» κάνει ὅ,τι θέλει, ἀφοῦ αἰσθάνεται ὡς «πάπας τῆς ἀνατολῆς». Χειροτόνησε κληρικὸ δεδηλωμένο στέλεχος τῶν Λάιονς! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «Ἀπὸ τὴν τελευταία ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γνωστοποιήθηκε ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τινὸς Παναγιώτη Μαγκαφᾶ, ἱστορικοῦ καὶ φοιτητῆ θεολογίας. Ἀπὸ μία πρόχειρη ἀναζήτηση στὸ ἴντερνετ, ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος ἐμφανίζεται ἐνεργὸ μέλος τῆς μασονικῆς στοᾶς Lions» (Ἱστ. Κατακομβικὴ Ἐκκλησία)! Τὸ ἱστολόγιο ποὺ ἀνάρτησε τὴν εἴδηση, ἀνάρτησε καὶ τὸ βιογραφικὸ τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ 2004, ὥς τὰ σήμερα, ὄχι ἁπλὰ δραστηριοποιεῖται στὶς τάξεις τῶν Λάιονς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ στέλεχος καὶ ἔνθερμος προωθητὴς τῆς πρὸ-μασονικῆς αὐτῆς ὀργάνωσης! Ἀναφέρει πὼς «…εἶναι ἐκλεγμένος Γραμματεὺς τῆς Λέσχης. Ἐπίσημα ἔχει ὑπάρξει ἀνάδοχος δύο μελῶν στὸ Λαϊονισμὸ καὶ ἔχει ἀρθρογραφήσει κυρίως ἐπὶ ζητημάτων σχέσεων Ἐκκλησίας-Λάιονς. Ἔχει συμμετάσχει στὰ Ἐθνικὰ Συνέδρια: Ρόδου 2002, Ἀναβύσσου 2006, Λεμεσοῦ 2007, Βουλιαγμένης 2008, Ἰωαννίνων 2009, Μυτιλήνης 2010, στὰ πέντε τελευταῖα ὡς Ἐκλέκτορας. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 προτάθηκε ἀπὸ τὴν Κυβερνήτη L.Ἐλπίδα Βάπτισμα καὶ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τοὺς Διεθνεῖς LIONS ὡς συμμετέχων ἐκ μέρους τοῦ Θέματος 117Α στὸ Εὐρωπαϊκὸ Σεμινάριο Λαϊονικῆς Ἡγεσίας γιὰ Ἔμπειρους Λάιονς / Senior Lions Leadership Institute, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα στὸ Μάαστριχτ τῆς Ὁλλανδίας ἀπὸ τὶς 17-20 Ὀκτωβρίου 2011. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 ζεῖ, ἐργάζεται καὶ δραστηριοποιεῖται λαϊονικὰ στὴν Κωνσταντινούπολη»! Αὐτὴ εἶναι ἡ πλήρης κατάπτωση, στὸ «κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας», δυστυχῶς!

Previous Article

Δὲν λειτουργεῖ ἡ συνοδικότης

Next Article

Ανάδειξη τοῦ κ. Χρ. Γιανναρᾶ σέ “Ἄρχοντα Μέγαν Ρήτορα”