«Χειρότερος ἀπὸ τὸν Χριστόδουλο»

Share:

Παραθέτομεν συγκλονιστικὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, μεταφερομένην ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρον Ζήσην σχετικῶς μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον. Ἀπομαγνητοφώνησις ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Τὰς θύρας» τῆς 18ης Ἀπριλίου 2024:

«Πρὶν ἀναφερθῶ στὴν πολὺ χειρότερη κατάσταση τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ Ἱερωνύμου, κρίνομε ἀναγκαῖο νὰ ἀναφέρομε μία ἐπαληθευθεῖσα προφητεία τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, τὴν ὁποία μᾶς ἐξεμυστηρεύθη τηλεφωνικῶς ἱερομόναχος, πνευματικὸς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἀττικῆς, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Ἁγίου Γέροντος. Ὅταν λοιπὸν ἐκδηλώνονταν οἱ πανελλαδικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα (τὸ 2001), θεώρησε χρέος του ὁ ἱερομόναχος πνευματικὸς νὰ μᾶς ἐνισχύσει καὶ μὲ τὴν γνώμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Μᾶς εἶπε λοιπὸν ὅτι σὲ συζήτηση μὲ πνευματικά του παιδιὰ ὁ Ἅγιος εἶπε: Νὰ εὔχεσθε ὁ Θεὸς νὰ δίνει χρόνια ζωῆς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, γιατί ὁ διάδοχός του θὰ φέρει τὸν πάπα. Δὲν θὰ μείνει πολὺ ὡς ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ ὁ διάδοχος θὰ κάνει χειρότερα».

Previous Article

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τους εξεταζομένους μαθητές και μαθήτριες

Next Article

Μακαριώτατε, εἶσθε ἀκόμη «μπερδεμένος»;