Χριστιανὴ βουλευτὴς διώκεται, διότι ἐξέφρασεν ἀπόψεις τῆς Ἁγ. Γραφῆς!

Share:

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ χριστιανῶν, μαρξιστικοῦ τύπου, ἀναβίωσαν στὴν «ἐλεύθερη» καὶ «πολιτισμένη» Εὐρώπη, ὅταν δὲν συμβιβάζονται οἱ ἀπόψεις τους μὲ τὶς σατανικὲς δοξασίες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων! Δεῖτε τὴν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Ἡ γενικὴ εἰσαγγελέας τῆς Φινλανδίας ζήτησε νὰ ἀσκηθεῖ κατηγορία γιὰ τὴν Δρ Paivi Rasanen, μέλος τοῦ Κοινοβουλίου καὶ πρώην Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, γιὰ τρεῖς κατηγορίες “ἐθνοτικῆς ταραχῆς”, ἐπειδὴ ἐξέφρασε εἰρηνικὰ τὶς χριστιανικές της ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὸ γάμο καὶ τὴ σεξουαλικότητα. Γιὰ κάθε κατηγορία προβλέπεται ποινὴ φυλάκισης δύο ἐτῶν. Ἡ πρώτη κατηγορία προκύπτει ἀπὸ τὴ συγγραφὴ τοῦ βιβλίου τῆς Δρ. Rasanen τὸ 2004 μὲ τίτλο “Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς: Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις προκαλοῦν τὴ χριστιανικὴ ἔννοια τῆς ἀν­θρώπινης ὀντολογίας”, ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Luther. Στὸ βιβλίο, ἡ Δρ Rasanen ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ δραστηριότητα πρέπει νὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ὡς ἁμαρτωλή, μὲ βάση τὶς διδασκαλίες τῆς Βίβλου. Ὑποστηρίζει περαιτέρω ὅτι ἡ ἀποτυχία ἀναγνώρισης τῆς ἁμαρτίας ὡς ἁμαρτίας ὑπονομεύει τὴν ἴδια τὴν ἀνάγκη γιὰ Σωτῆρα. […] Ἡ Δρ Rasanen βρίσκεται κατηγορούμενη καὶ γιὰ δύο ἄλλα “ἐγκλήματα μίσους”: Ἐπειδὴ ἀνέβασε στὸν λογαριασμό της στὸ tweeter ἕνα στίχο τῆς Βίβλου τὸ 2019 καὶ γιὰ ὑποτιθέμενα ὑποτιμητικὰ σχόλια ποὺ ἔκανε σὲ μία τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ 2018 ποὺ εἶχε τίτλο: “Τί θὰ σκεφτόταν ὁ Ἰησοῦς γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους;”» (Ἱστ. redskywarning.blogspot.com)! Ἂς συν­ειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει στὴν φρικώδη ἐποχὴ τῶν ἐσχάτων, ὅπου θὰ διωχθοῦμε καὶ θὰ ὑποφέρουμε γιὰ τὴν πίστη μας στὸ Χριστὸ καὶ γιὰ τὴν χριστιανική μας ζωή! Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὰ χειρότερα!

Previous Article

Ὑπουργοὶ εἰς χειροτονίαν παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Next Article

Τὸ ρασοφορεῖν εἶναι ἐπάγγελμα;