Χριστολογικαὶ κακοδοξίαι τοῦ Σεβ. Νέας Ἰωνίας

Share:

Ὁ Νεστόριος θὰ ἦτο πολὺ ἱκανοποιημένος μὲ ὅσα λέγουν σύγχρονοι Ἱεράρχαι… Παραθέτομεν ἐνδιαφέρον δημοσίευμα ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον «Τὰς Θύρας» τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2023:

«Ἀπορίας ἄξιο εἶναι τὸ τί συμβαίνει μὲ τὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Πρὶν καιρὸ εἶχε σκανδαλίσει τὸν ὀρθόδοξο λαὸ μὲ τὶς δηλώσεις του γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἀκούγοντας κανεὶς ὅμως διαδικτυακὲς ὁμιλίες του, ποὺ ἀναρτῶνται στὸ λογαριασμὸ τῆς Μητροπόλεώς του στὸ facebook, διαπιστώνει ὅτι στὰ θεολογικὰ καὶ ἰδιαίτερα στὰ δογματικὰ θέματα δὲν τὰ πηγαίνει καὶ τόσο καλά…

Σὲ ὁμιλία του γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ἀκούγεται νὰ κηρύσσει κακοδοξίες ποὺ ἤδη ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Συγκεκριμένα λέγει τὰ ἑξῆς:

«Ἀκούσαμε σὲ μία ἀπὸ τὶς εὐχές, ἀναφερόμενη στὸν Ἰησοῦ Χριστό: ‘‘Πρὶν λίγο σὲ εἴδαμε ὡς νήπιο, τώρα σὲ βλέπουμε τέλειο ἄνθρωπο νὰ εἶσαι στὸν Ἰορδάνη καὶ νὰ ἔρχεται ὅλη ἡ ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦ­μα, γιὰ νὰ βαπτίζεσαι ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή, καὶ νὰ ξεκινᾶ τὴν πορεία του, τὴν ἀπολυτρωτική, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γιὰ κάθε ἄνθρωπο’’… Σήμερα ὁ Χριστὸς στὸν Ἰορδάνη γίνεται τὸ πρόσωπο, ποὺ συγκεντρώνει ἐπάνω του ὅλη τὴ χάρη τῆς θεότητος… Σήμερα ὁ Χριστὸς στὸν Ἰορδάνη γίνεται τὸ πρόσωπο ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ ὑδάτινο στοιχεῖο, τὸ στοιχεῖο τῆς ζωῆς… Στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ πραγματώνεται ἡ θεότητα».

Στὰ λόγια του φαίνεται νὰ διαχωρίζει τὸ Χριστὸ ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, διότι λέγει ὅτι, κατὰ τὴ βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ὅλη ἡ ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, γιὰ νὰ βαπτιστεῖ ὁ Χριστός. Ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ; Δὲν ἔχουμε ἕνωση τῶν δύο φύσεων, θείας καὶ ἀνθρώπινης, ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ Λόγου;

Ἀναφέρει ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης ὅτι κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέρα ὁ Χριστὸς στὸν Ἰορδάνη γίνεται τὸ πρόσωπο, ποὺ συγκεντρώνει ἐπάνω του ὅλη τὴ χάρη τῆς θεότητας. Ἆραγε, ρωτοῦμε ἐμεῖς, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς τέλειος Θεὸς δὲν εἶχε πρὶν τὴ βάπτισή του ὅλη τὴ χάρη τῆς θεότητας; Αὐτὸς δὲν ἔφερε ὅλη τὴ θεία φύση; Στὸν ἕνα Ἰησοῦ Χριστὸ δὲν ἑνώθηκαν ἡ θεότητα καὶ ἡ ἀνθρωπότητα;

Φαίνεται ὁ Μητροπολίτης νὰ ἀναγνωρίζει δύο πρόσωπα στὸ Χριστό. Τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου Χριστοῦ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ συγκεκριμένες δηλώσεις δὲν ἀπέχουν ἀπὸ τὶς μεγάλες χριστολογικὲς αἱρέσεις, τὶς ὁποῖες ἀντιμετώπισαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι.

Περὶ δὲ τῆς ταυτίσεως τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ὑδάτινο στοιχεῖο καὶ τὴν πραγμάτωση τῆς θεότητας ἐντὸς τοῦ Ἰορδάνη δὲν σχολιάζουμε κάτι. Ποιὸς ξέρει ἀπὸ ποῦ ἀπορρέουν τέτοιες φρικώδεις ἀντιλήψεις;».

Previous Article

Σχολιασμός τῶν ἀνίερων συμπροσευχῶν “γιά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν”

Next Article

Χριστιανική Ἀνθρωπολογία καί “Μετανθρωπισμός”