«Χριστός ἐπί Γῆς καί ἡ ἀπόπειρα τοῦ ἀνθρώπου νά φτάσει τόν Θεό»

Share:

 

Τήν Δευτέρα 28.11.2022 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν κ. Λέοντα Μπράνγκ, Θεολόγο, μέ θέμα: «Χριστός ἐπί Γῆς καί ἡ ἀπόπειρα τοῦ ἀνθρώπου νά φτάσει τόν Θεό»

 

 

=========================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφής (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=========================================================

Previous Article

“Ἡ γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ”

Next Article

«Τό ψυχικό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας, ὁδηγός στή ζωή μας»