ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Share:

Ἡ φετινὴ Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς οἰκογένειας βρίσκει τὴν Ἑλλάδα στὴν 2η χειρότερη θέση στὴν Εὐρώπη, σχετικὰ μὲ τὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς μέσης Ἑλληνικῆς οἰκογένειας, μισθωτῶν μὲ παιδιὰ καὶ μὲ τὴ δημογραφική της κατάρρευση σὲ πλήρη ἐξέλιξη.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐπίδομα γέννας τῶν 2.000 εὐρὼ καὶ τὴ φοροαπαλλαγὴ τῶν 1.000 εὐρὼ γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ ἰσχύουν ἀπὸ φέτος, μέτρα ἀναγκαῖα ποὺ θεσμοθέτησε ἡ Κυβέρνηση, ἀλλὰ ὄχι ἱκανὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν κατάσταση, ἡ παραγωγὴ δημογραφικῆς πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα μοιάζει νὰ ἔχει στερέψει.

Ἡ Ἑλλάδα παραμένει στὴ μειονότητα τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. χωρὶς Ὑπουργὸ ἢ Ὑφυπουργὸ Οἰκογένειας, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ νέα Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν πολύτεκνη μητέρα ἑπτὰ (7) παιδιῶν Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λέϊεν ἀπέκτησε Ἐπίτροπο Δημογραφίας. Κεντρικὴ κατεύθυνση γιὰ δημογραφικὴ πολιτικὴ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει, ἐνῷ τὰ μέτρα στήριξης τῶν πολυτέκνων ἔχουν μείνει στὶς καλὲς προθέσεις.

Ἄτολμα τὰ νομοσχέδια στὴ στήριξη τῆς οἰκογένειας, καμμία ἀνάσα γιὰ τοὺς πολύτεκνους. Πρόσφατο παράδειγμα τὸ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ ἔρχεται στὴ Βουλή, καὶ «ξεχνᾶ» νὰ ἐπαναφέρει τὶς μετεγγραφὲς τῶν παιδιῶν τῶν πολυτέκνων χωρὶς κριτήρια, ὅπως ἴσχυαν γιὰ 30 χρόνια χωρὶς τὸ καθεστὼς αὐτὸ νὰ δημιουργήσει κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Μέτρο χωρὶς κανένα δημοσιονομικὸ κόστος, ποὺ μόνο ὀφέλη μπορεῖ νὰ ἔχει.

Οἱ πολύτεκνοι ἀναμένουν ἀκόμη τὴν παρέμβαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἀποτυχημένου σχήματος τῶν συμπράξεων γιὰ τὴν διανομὴ τῶν προϊόντων τοῦ ΤΕΒΑ (γιὰ τοὺς οἰκονομικὰ ἀσθενεῖς) καὶ τὰ λανθασμένα εἰσοδηματικὰ κριτήρια γιὰ τοὺς πολυτέκνους, γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ λαμβάνουν καὶ πάλι τρόφιμα ποὺ τοὺς στέρησαν τὰ πειράματα τῶν συμπράξεων.

Οἱ πολύτεκνοι περιμένουν ἀκόμη νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ ὅλο τὸ Δημόσιο, χωρὶς καμμία ἐξαίρεση, ἡ πρόβλεψη γιὰ εἰδικὴ κατηγορία πολυτέκνων σὲ κάθε εἴδους προσλήψεις (μία ποὺ δὲν τηρεῖται σὲ πολλὲς περιπτώσεις) καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ 20% στὶς προσλήψεις στὸ Δημόσιο γιὰ τοὺς πολυτέκνους καὶ τὰ τέκνα τους, ὅπως ἴσχυε πρὸ τῆς μειώσεως στὸ 15% ποὺ ἐπέφερε ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ Ν. 4440/2016.

Οἱ πολύτεκνοι περιμένουν τὴν καθιέρωση τῶν ὁρίων φτώχειας τῆς ΕΛΣΤΑΤ ὡς ἀφορολόγητου ποσοῦ γιὰ ὅλους, ὡς τὸ πιὸ δίκαιο καὶ ἀντικειμενικὸ μέτρο φορολόγησης.

Οἱ πολύτεκνοι περιμένουν ἀκόμη τὴν ἄνευ εἰσοδηματικῶν κριτηρίων ἔνταξή τους στὸ Πρόγραμμα Κοινωνικοῦ Τουρισμοῦ, σὲ ἐτήσια βάση καὶ γενικότερα τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τεκμήρια πολυτελείας (φορολογία Ι.Χ. ὀχημάτων, τετραγωνικὰ κατοικίας κ.ἄ.).

Οἱ πολύτεκνοι περιμένουν ἀκόμη τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ ἐπιδόματος πολυτέκνων-τριτέκνων, σὲ ὅποιο ὕψος ἀντέχει ὁ κρατικὸς προϋπολογισμός, ὡς ἐλάχιστη ἀνταπόδοση τῆς πολιτείας στὴν τεράστια κοινωνική τους συνεισφορά, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομική τους συμβολή, μέσῳ τοῦ ΦΠΑ ποὺ καταβάλλουν στὶς καταναλωτικές τους δαπάνες, στὴν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου.

Οἱ πολύτεκνοι περιμένουν… Γιὰ πόσο ἀκόμη;

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΑΣΠΕ

Previous Article

ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒῌ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ «ΩΣ ΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ»

Next Article

Μέγας ἐμπαιγμὸς τὸ ὅριον τῶν πιστῶν