Ψευδοδιδάσκαλοι καὶ ψευδοπροφῆτες

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, διδάσκαλος

Ὅταν ὁ Κύριός μας μίλησε γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς εἶπε τὰ ἑξῆς: «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. ζ΄ 15). Καὶ αὐτὸς ὁ ὁρισμὸς ταιριάζει ἀπόλυτα στοὺς χειρότερους αἱρετικοὺς ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς λεγόμενους «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Πολὺ ὡραῖα καὶ μέσα σὲ ἐλάχιστες γραμμὲς ὁ Κύριός μας σκιαγραφεῖ τὴν προσηλυτιστικὴ δράση τους μὲ τὴ φράση «ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς». Μὲ τὴ φράση «ἐν ἐνδύμασι προβάτων» φανερώνει τὴν ἐπίπλαστη εὐγένεια ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ γίνουν ἀρεστοὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν τοὺς γνωρίζουν, ἐνῷ μὲ τὴ φράση «ἔσωθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγες» ξεσκεπάζει τὸν πραγματικό τους ρόλο, ἀφαιρώντας τους τὸ προσωπεῖο τοῦ καλοῦ…χριστιανοῦ, καὶ τοὺς χαρακτηρίζει ὅπως ἀκριβῶς εἶναι, δηλαδὴ «λύκους», ποὺ μοναδικό τους σκοπὸ ἔχουν νὰ ἁρπάξουν ἀπὸ τὴ μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας ἀνύποπτα θύματα καὶ νὰ τὰ ρίξουν στὰ πλοκάμια τῆς αἵρεσης καὶ τῆς ἀπώλειας. Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνας ἀκόμα χαρακτηρισμὸς ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Κύριός μας μιλώντας γι’ αὐτούς, τὸν ὁποῖο ἀφήσαμε ἀσχολίαστο. Τοὺς χαρακτηρίζει «ψευδοπροφῆτες». Ὁ Κύριός μας, ὡς Θεός, διεισδύοντας στὸ βάθος τοῦ μέλλοντος, περιγράφει τοὺς αἱρετικούς, ὅπως ἀκριβῶς ἀποδείχτηκαν: Ψευδοπροφῆτες!
Καὶ γιὰ νὰ τεκμηριώσουμε ἀπόλυτα κι αὐτὸν τὸ χαρακτηρισμό, πολὺ σύντομα ὑπενθυμίζουμε τὰ ἑξῆς: Ἡ πρώτη τους ψευδοπροφητεία ἦταν ὅτι τὸ ἔτος 1874 ἐπρόκειτο νὰ λάβει χώρα ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ, ἐπιστροφὴ ἡ ὁποία θὰ ἀποτελοῦσε τὸν προάγγελο τῆς Δευτέρας Παρουσίας ποὺ θὰ ἐρχόταν τὸ 1914. Φυσικὰ τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲ συνέβη. Ἀλλὰ ὁ παράνομος Ἰούδας «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Ἡ διάψευση τῶν προφητειῶν τους, ἀντὶ νὰ συνετίσει τὴν ὀργάνωση, ὁδήγησε τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς ἑταιρείας νὰ προχωρήσουν σὲ νέες …προφητικὲς διατυπώσεις (1918, 1925, 1931), οἱ ὁποῖες κι αὐτὲς διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Κάτω ἀπὸ τὸ φόβο μιᾶς ἀκόμα διάψευσης, ἀναγκάστηκαν νὰ μεταθέσουν τὴν Κρίση σὲ ἕνα κοντινὸ ἀλλὰ μὴ ἀπόλυτα καθορισμένο χρόνο. Εἶπαν συγκεκριμένα ὅτι ὁ Ἀρμαγεδδώνας θὰ λάβει χώρα προτοῦ παρέλθει ἡ γενιὰ ποὺ ἦταν ζωντανὴ τὸ 1914. Μιᾶς καὶ βρισκόμαστε στὸ ἔτος 2020, θὰ θέλαμε ἡ ἑταιρεία νὰ μᾶς δείξει ποῦ βρίσκονται ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦσαν τὴν περίοδο τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμα πεθάνει. Γιατί μὲ τὴν ἁπλὴ ἀριθμητική, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔχουν περάσει 106 ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἡ γενιὰ αὐτὴ ἔχει πλέον παρέλθει. Θὰ λέγαμε μάλιστα ὅτι καὶ ἡ γενιὰ ποὺ ἔζησε τὰ γεγονότα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου βρίσκεται στὸ τέλος της, ἀφοῦ οἱ ἐπιζήσαντες ἀπὸ τότε εἶναι ἐλάχιστοι καὶ βρίσκονται πλέον σὲ βαθὺ γῆρας. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ὁ καιρὸς ὅπου τὰ μέλη τῆς ὀργάνωσης «θὰ πλύνουν τὰ πόδια τους στὸ αἷμα μας», συν­εχῶς …ἀναβάλλεται πρὸς μεγάλη θλίψη καὶ ἀγωνία τους. Ἀναρωτιόμαστε ποιὰ καινούρια διδασκαλία θὰ σοφιστοῦν τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς ἑταιρείας, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀτελείωτη ἀναμονὴ τῶν ἀφελῶν ὀπαδῶν τους.
Ἔτσι, γιὰ μία ἀκόμα φορά, οἱ ὑποτιθέμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἀποδεικνύονται αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶναι: ψευδοδιδάσκαλοι καὶ ψευδοπροφῆτες, ὅπως δηλαδὴ ἀκριβῶς τοὺς περιέγραψε ὁ Χριστός μας!

Previous Article

Γενεσίοις δὲ γενομένοις…

Next Article

Ἀνάγουν τὸ ἔγκλημα τῆς παιδοφιλίας, ὡς «δικαίωμα διαφορετικῆς ἐρωτικῆς ἐπιλογῆς»!

Διαβάστε ακόμα