Ψευδοκιέβου: Μετερρυθμίσαμεν τὴν Θ. Λειτουργίαν

Share:

Ἀποκαλυπτικὰ ἦσαν ὅλα ὅσα κατέστησαν γνωστὰ ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Ψευδοκιέβου  Ἐπιφάνιον κατὰ τὴν πρόσ­φατον συνεδρίασιν τῆς «Ἱεραρχίας» του. Τελῶν χρέη «κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου» ἀνεκοίνωσε τὸν τερματισμὸν τῶν ἄλλων σχισματικῶν ὁμάδων, ἀλλὰ καὶ τὴν βοήθειαν τῆς ἀστυνομίας διὰ τὸ ἔργον ἀποσπάσεως ἐνοριῶν ἀπὸ τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ Φιλάρετος πάντως ἀντιστέκεται. Προεξόφλησε τὴν ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, ἄρα αἱ ΗΠΑ θὰ πιέσουν πολλούς. Τέλος, ὡμίλησε διὰ τὰς μεταρρυθμίσεις ποὺ προβαίνει, παρ’ ὅτι ὁ λαὸς δὲν τὰς ἀποδέχεται! Πάντως, ἡ «Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ» φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐτέλουν ἐσφαλμένα τὴν Θ. Λειτουργίαν! Ἀκούει ὁ Σεβ. Ναυπάκτου; Παραθέτομεν πληροφορίας ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα risu.org.ua τῆς 14ης Δεκεμβρίου 2019:

“Χθές, παρεμπιπτόντως, ὁλοκληρώθηκε πλήρως ἡ διαδικασία ἐκκαθάρισης δύο Ἐκκλησιαστικῶν ὀντοτήτων – τοῦ UOC-KP (τοῦ Φιλάρετου Ντενισένκο) καὶ τοῦ UAOC (τοῦ Μακαρίου Μάλετιτς) – οἱ ὁποῖες δὲν ὑφίστανται πλέον. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσω τὸ κρατικὸ μητρῷο πλέον ἀναφέρει «ἡ δραστηριότητα τερματίστηκε», ἀνέφερε ὁ Προκαθήμενος τῆς OCU. Ὁ Πατριάρχης Φιλάρετος δὲν προσῆλθε στὴ Σύν­οδο, παρόλο ποὺ εἶχε προσ­κληθεῖ.

600 ἐνορίες τοῦ UOC-MP (Πατριαρχεῖο Μόσχας) ἔχουν ἤδη προσχωρήσει στὴν OCU, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση συνεχίζεται. Στὴν περιφέρεια Vinnytsia ἐφαρμόζεται ἕνα εἶδος «πιλοτικοῦ σχεδίου» στὴν καταχώρηση τῶν κοινοτήτων τῆς OCU, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἀκόμη καὶ ἀστυνομικούς.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς OCU δήλωσε ὅτι ἡ Σύνοδος ἐνέκρινε τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 8 συνεδριάσεων τῆς Συνόδου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, ποὺ εἶναι 72 περιοδικά. Ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» (OCU) ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ δύο τοπικὲς Ἐκκλησίες – τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ ἀρκετὲς ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες ἀναμένεται τὸ ἑπόμενο ἔτος. “Δὲν θὰ ἀναφέρω τώρα ποιές, ἔτσι ὥστε νὰ μὴ διευκολύνω τὴ δουλειὰ τῶν ἀδελφῶν, ποὺ ἐμποδίζουν ἐπίμονα τὴν ἀναγνώρισή μας”, δήλωσε ὁ Ἐπιφάνιος.

Ὑπῆρξαν ἐπίσης ἀρκετὲς μεταρρυθμίσεις στὶς τελετές, ἰδίως ἀλλαγὲς στὸν τρόπο τέλεσης τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὴν ἡμερομηνία τῶν Χριστουγέννων, ὁ Προκαθήμενος τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ μεταρρυθμίσει τὸ ἡμερολόγιο, ἀλλὰ οἱ πιστοί, ἰδίως στὴ Δυτικὴ Οὐκρανία, ἐξακολουθοῦν νὰ ἀντιτίθενται».

Previous Article

Tο Σάββατο 21 Δεκεμβρίου η εξόδιος ακολουθία του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Next Article

Ἐβεβήλωσαν (καὶ) τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη!

Διαβάστε ακόμα