Ψευδοκιέβου: Τὸ Φανάρι ἀντικαθιστᾶ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον!

Share:

Εἰς τὰ ΜΜΕ τῆς Ἑλλάδος ἀναγινώσκομεν τὸ τελευταῖον διάστημα μόνον συνεντεύξεις τοῦ Ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου καὶ καμίαν ἀπὸ τὸν κανονικὸν Κιέβου Ὀνούφριον. Τυχαῖον; Εἶναι αὐτὸ ἀντικειμενικὴ πληροφόρησις; Πάντως εἰς τὴν τελευταίαν συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁμολογεῖ εὐ­θαρσῶς ὅτι, ἐνῷ τὸ Αὐτοκέφαλον πρέπει νὰ δώση Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (δηλ. Πανορθόδοξος), τὸ Φανάρι ἔχει ὑποκλέψει αὐτὸν τὸν ρόλον. Παραθέτομεν ἐλάχιστον ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν συνέντευξιν ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 8ης Μαρτίου 2020:

«-Ὁρισμένοι ἐπιμένουν σήμερα νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἡ αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἔθεσε σὲ μεγάλο κίνδυνο τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί ἀπαντᾶτε σὲ αὐτό;

-Δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μὲ αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμό. Ὁποιοσδήποτε ποὺ θὰ προσπαθήσει νὰ ἐξετάσει διεξοδικὰ καὶ ἀντικειμενικὰ αὐτὸ τὸ ζήτημα θὰ δεῖ ξεκάθαρα ὅτι εἶναι τεχνητό. Ἂς ἀναφέρουμε πρῶτα ὅτι οἱ περισσότερες τοπικὲς Ἐκκλησίες κηρύχθηκαν αὐτοκέφαλες μὲ τὴν πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπειδή, ὅταν δὲν διεξάγονται οἱ Οἰκουμενικὲς Σύν­οδοι, μόνο αὐτὸ ἔχει τὸ κανονικὸ δικαίωμα νὰ ἐκδίδει τέτοιες πράξεις… Λοιπόν, ἀκριβῶς ὅλες αὐτὲς οἱ ἁμαρτωλὲς φιλοδοξίες ἀπὸ τὴ Μόσχα ἀποτελοῦν τὴν πραγματικὴ ἀπειλὴ στὴν ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας…».

Previous Article

Στο Μαυροβούνιο οι πιστοί εκκλησιάστηκαν σε απόσταση ασφαλείας

Next Article

5 ἔτη σιωπώσης ἐντροπῆς