Ἀγνοεῖ ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως τοὺς παθόντας;

Share:

Ἀνώνυμος ποὺ ὑπογράφει ὡς «Αἰνήσιος ψαρὰς» ἀπαντᾶ εἰς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε νὰ μὴ νοσηλεύωνται εἰς ΜΕΘ ὅσοι δὲν ἐμβολιάζονται. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα, ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «triklopodia.gr» τῆς 17ης Ἰουλίου 2021:

«Μόνο στὴ περιφερειακὴ ἑνότητα Ἕβρου, ἔχουμε τουλάχιστον 50 ἐπιβεβαιωμένα περιστατικὰ σοβαρῶν παρενεργειῶν, καὶ ἀναφέρομαι μόνο σὲ αὐτὰ ποὺ εἶχαν τὸ θάρρος νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸν νοσοκομεῖο καὶ τοὺς ἔδιωξαν κακὴν κακῶς λέγοντας ὅτι δὲν σχετίζεται τὸ πρόβλημά τους μὲ τὸ ἐμβόλιο. Γιὰ αὐτοὺς καὶ γιὰ ἄλλους πολλοὺς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχετε κάποια μέριμνα ἢ θὰ ξεγελάσετε τὴν συνείδησή σας μὲ τὸ νὰ ὑπερτονίζετε τὶς ‘ἐλάχιστες’ μέχρι νὰ τὸ πιστέψετε;

Ἡ κορωνίδα ὅμως τοῦ μίσους ποὺ ἀποπνέουν τὰ γραφόμενά σας εἶναι τὸ κυνικότατο ἐπιχείρημα περὶ ΜΕΘ. Δηλαδή, Σεβ. Ἄνθιμε, δικαιοῦται ΜΕΘ ὁ λαθρομετανάστης ποὺ τραυματίζεται κατὰ τὸ ἐγχείρημα εἰσόδου στὸν Ἕβρο, δικαιοῦται ΜΕΘ ὁ κάθε ἐγκληματίας ποὺ σκοτώνει παιδιὰ ἢ γυναῖκες ἢ διαπράττει τὰ πιὸ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, δικαιοῦνται ΜΕΘ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα μὲ ἀντιχριστιανικὰ καὶ ἀντεθνικὰ νομοσχέδια καὶ πολιτικὲς καὶ δὲν δικαιοῦνται οἱ ἄνθρωποι ποὺ στηρίζουν ὅλο αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα τοῦ κράτους μόνο καὶ μόνο, γιατί ἔχουν ἄποψη διαφορετικὴ μὲ τὴν δική σας;…

Μὰ οὔτε ἐσείς ὁ ἴδιος πιστεύετε στὴν ἀξιοπιστία τῶν ἐμβολίων, ὅταν λέτε ὅτι “ἔκανα τὸν σταυρό μου καὶ προχώρησα”. Αὐτὸ καὶ μόνο δηλώνει τὸν φόβο σας γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα. Πῶς λοιπόν, μετὰ ἀπὸ τέτοια κίνηση, βγάζετε τὸ καμτσίκι καὶ χτυπάτε τὸ ποίμνιό σας ὑποχρεώνοντάς το σὲ μία τέτοια κίνηση; αὐτὲς εἶναι νοοτροπίες βοεβόδα γιὰ σλαύους ἢ βεζύρη γιὰ τούρκους, σίγουρα πάντως ὄχι Ἕλληνα καὶ δὴ χριστιανοῦ ὀρθόδοξου…

Πάντως, δὲν χρειάστηκαν οὔτε δόλιοι λατῖνοι νὰ κλείσουν τὶς ἐκκλησίες μας, οὔτε οἱ τζιχαντιστὲς τοῦρκοι (ποὺ σημειωτέον δὲν πρόβαλαν κανένα ἐμπόδιο στὸ νὰ τελεστοῦν τὰ Θεοφάνεια στὴν Πόλη, ὅταν ἐσὺ δὲν τόλμησες νὰ κάνεις τὸν σταυρό σου, ὅπως μὲ τὸ ἐμβόλιο, καὶ νὰ πράξεις τὸ καθῆκον σου γιὰ ἕνα τόσο ἱερὸ ἔθιμο, οὔτε ἔκανες καμμιὰ λιτανεία γιὰ νὰ ἐξορκίσεις τὸ κακὸ ἀλλὰ κρύφτηκες βολικὰ πίσω ἀπὸ τὰ μέτρα τῆς πολιτείας) ἀλλὰ τὶς κλείσατε ἐσεῖς, δημιουργώντας ἕνα σχίσμα ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν Ἕβρο καὶ φτάνει μέχρι τὴν Καλαμάτα.

Ἀπολαῦστε πλέον ὅλοι τῆς Συνόδου, τὰ ἔργα σας. Ἐμεῖς μποροῦμε χωρὶς τὴν παρουσία σας καὶ δὲν σᾶς θέλουμε πλέον, ἐσεῖς νὰ δοῦμε τί θὰ κάνετε πέρα ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ΚΕΠ ποὺ καταντήσατε».

Previous Article

Βράβευσις Μίμη Πλέσσα!

Next Article

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ